Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1683   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1683 Menelaus Hillebrandsburgemeester
1683 Tjeerd Bouwens burgemeester
1683 Michiel Martens Schienhoutburgemeester (overleden 1683)
1683 Beert Ulbes Wassenaarburgemeester (overleden 1683)
1683 Dirck Sjoerds Biermaburgemeester
1683vaandrig Sibren Pauwburgemeester
1683vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1683 Taeke Wijbrants Jellemaburgemeester (overleden 1683)
1683 Rinnert Arents Wijnsmaburgemeester
1683 Thomas Huijberts Wijngaardengezworen gemeensman
1683 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1683 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1683 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1683 Simon Willems Sloterdijkgezworen gemeensman
1683 Simon Annes Jornagezworen gemeensman
1683 Jacob Jacobs Velthuisgezworen gemeensman
1683 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1683 Theodorus Stansiusstadssecretaris
1683 Anske Iepes Zeestravroedsman
1683 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1683 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1683 Jan Dirksen Kuikvroedsman
1683 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1683 Jan Symens Bylaanvroedsman
1683 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1683 Dominicus Lantingvroedsman (overleden 1683)
1683 Jacob Juriens de Langevroedsman
1683hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1683 Bavius Ziricusvroedsman
1683 Jarig Pieters Adamavroedsman
1683 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1683 Pieter Jacobs Clinckhamervroedsman
1683 Rintje Douwes vroedsman
1683 Jan Wijbrants Wijngaardenvroedsman
1683 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1683 Gerrit Bouwes Schyerevroedsman
1683 Claas Jansen Fabervroedsman
1683 Johannes Quicklenborgvroedsman
1683 Philippus Belidavroedsman
1683 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1683 Thomas Aukes Nautavroedsman
1683 Laes Laessen Hannemavroedsman
1683oud-vaandrig Wijbe Sjoerds Wiltschutvroedsman
1683 Jacobus Goslingsvroedsman
1683oud-vaandrig Jacob Gerbens Sprottingavroedsman