Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1681   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1681 Beert Ulbes Wassenaarburgemeester
1681vaandrig Edo Reins Wijniaburgemeester
1681vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1681 Jan Symens Bylaanburgemeester
1681 Jarig Pieters Adamaburgemeester
1681 Theodorus Stansiusburgemeester
1681hopman Dirck Jacobs Kievietburgemeester
1681 Tjeerd Bouwens burgemeester
1681 Jacobus Goslingsburgemeester
1681 Theodorus Stansiusgedeputeerde staat
1681 Thomas Huijberts Wijngaardengezworen gemeensman
1681 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1681 Iede Jacobs Reinaldagezworen gemeensman
1681 Dirck Sjoerds Biermagezworen gemeensman
1681 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1681 Johannes Quicklenborggezworen gemeensman
1681 Jacob Juriens de Langegezworen gemeensman
1681 Bavius Ziricusgezworen gemeensman
1681 Wopken Jansen Ackervroedsman
1681 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman
1681 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1681 Simon Annes Jornavroedsman
1681 Taeke Wijbrants Jellemavroedsman
1681 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1681 Dominicus Lantingvroedsman
1681 Claas Jansen Fabervroedsman
1681 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1681 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1681 Michiel Martens Schienhoutvroedsman
1681 Menelaus Hillebrandsvroedsman
1681 Theodorus Stansiusvroedsman
1681hopman Cornelis Wijngaardenvroedsman
1681 Anske Iepes Zeestravroedsman
1681 Dirk Bouwens vroedsman (overleden 1681)
1681 Jarig Pieters Adamavroedsman
1681 Jan Wijbrants Wijngaardenvroedsman
1681 Tjeerd Innes Innemavroedsman
1681 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1681 Rintje Douwes vroedsman
1681 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1681 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman (overleden 1681)
1681 Thomas Aukes Nautavroedsman
1681 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1681vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1681 Laes Laessen Hannemavroedsman