Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1680   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1680 Rein Longerhou
1680 Folkert Lammers Nijkerkburgemeester
1680 Pijtter Pijtters Oldaensburgemeester
1680 Beert Ulbes Wassenaarburgemeester
1680 Jan Symens Bylaanburgemeester
1680hopman Dirck Jacobs Kievietburgemeester
1680 Theodorus Stansiusburgemeester
1680vaandrig Edo Reins Wijniaburgemeester
1680 Jacobus Goslingsburgemeester
1680 Jacob Juriens de Langegezworen gemeensman
1680 Bavius Ziricusgezworen gemeensman
1680 Harmen Jansen van 't Vliegezworen gemeensman
1680 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1680 Rintje Douwes gezworen gemeensman
1680 Johannes Quicklenborggezworen gemeensman
1680 Dirck Sjoerds Biermagezworen gemeensman
1680 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1680 Rein Longerhouvroedsman
1680 Taeke Wijbrants Jellemavroedsman
1680 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1680 Dominicus Lantingvroedsman
1680 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1680 Michiel Martens Schienhoutvroedsman
1680 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1680 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1680 Simon Annes Jornavroedsman
1680 Dirk Bouwens vroedsman
1680 Jarig Pieters Adamavroedsman
1680 Jan Wijbrants Wijngaardenvroedsman
1680 Ruurd Ulbes Gerolsmavroedsman
1680 Claas Jansen Fabervroedsman
1680 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1680 Lammert Pijters Ykemavroedsman (overleden 1680)
1680 Jacob Jacobs Velthuisvroedsman
1680vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1680 Tjeerd Bouwens vroedsman
1680 Jan Symens vroedsman (overleden 1680)
1680 Anske Iepes Zeestravroedsman
1680dr. Wilhelmus Hillebrandsvroedsman (overleden 1680)
1680vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1680 Thomas Aukes Nautavroedsman
1680 Laes Laessen Hannemavroedsman
1680 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1680 Rinnert Arents Wijnsmavroedsman