Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1678   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1678hopman Dirck Jacobs Kievietburgemeester
1678vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1678 Theodorus Stansiusburgemeester
1678 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1678 Taeke Wijbrants Jellemaburgemeester
1678 Folkert Lammers Nijkerkburgemeester
1678 Pijtter Pijtters Oldaensburgemeester
1678 Beert Ulbes Wassenaarburgemeester
1678 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1678 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1678 Pieter Wijbrants Nautagezworen gemeensman (overleden 1678)
1678 Claas Jansen Fabergezworen gemeensman
1678 Gerrit Alefs Pottergezworen gemeensman (overleden 1678)
1678 Bavius Ziricusgezworen gemeensman
1678 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1678 Jacob Juriens de Langegezworen gemeensman
1678 Dirk Bouwens gezworen gemeensman
1678 Rintje Douwes gezworen gemeensman
1678vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman (overleden 1678)
1678 Johannes Quicklenborgvroedsman
1678 Thomas Aukes Nautavroedsman
1678 Wopken Jansen Ackervroedsman
1678 Hans Keimpes vroedsman (overleden 1678)
1678 Tjeerd Bouwens vroedsman
1678vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1678 Jacobus Goslingsvroedsman
1678 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1678dr. Wilhelmus Hillebrandsvroedsman
1678vaandrig Edo Reins Wijniavroedsman
1678 Thomas Huijberts Wijngaardenvroedsman
1678 Dominicus Lantingvroedsman
1678 Anske Iepes Zeestravroedsman
1678 Rein Longerhouvroedsman
1678 Marten Ockes vroedsman (overleden 1678)
1678 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1678 Harmen Jansen van 't Vlievroedsman
1678 Sweer Thomas vroedsman
1678vaandrig Aebe Douwes vroedsman
1678 Iede Jacobs Reinaldavroedsman
1678 Michiel Martens Schienhoutvroedsman
1678 Jan Wijbrants Wijngaardenvroedsman
1678 Jan Symens Bylaanvroedsman
1678 Jarig Pieters Adamavroedsman
1678 Lammert Pijters Ykemavroedsman
1678 Pieter Claessen vroedsman
1678 Jacob Juriens de Langevroedsman
1678 Simon Annes Jornavroedsman
1678 Dirck Sjoerds Biermavroedsman