Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1676   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1676 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1676 Beert Ulbes Wassenaarburgemeester
1676 Henrik Caesariusburgemeester (overleden 1676)
1676 Simon Annes Jornaburgemeester
1676 Harmen Synes Nautaburgemeester
1676dr. Wilhelmus Hillebrandsburgemeester
1676vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1676 Pieter Wijbrants Nautaburgemeester
1676 Taeke Wijbrants Jellemaburgemeester
1676 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1676 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1676 Dirk Bouwens gezworen gemeensman
1676hopman Dirck Jacobs Kievietgezworen gemeensman
1676 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1676 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1676 Tjeerd Bouwens gezworen gemeensman
1676 Claas Jansen Fabergezworen gemeensman
1676hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1676 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1676 Anske Iepes Zeestravroedsman
1676 Bavius Ziricusvroedsman
1676 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1676 Michiel Martens Schienhoutvroedsman
1676 Jarig Pieters Adamavroedsman
1676 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1676 Rintje Douwes vroedsman
1676 Jacob Juriens de Langevroedsman
1676 Simon Annes Jornavroedsman
1676 Johannes Quicklenborgvroedsman
1676 Pieter Claessen vroedsman
1676vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1676hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1676 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1676 Hans Keimpes vroedsman
1676vaandrig Edo Reins Wijniavroedsman
1676vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1676 Rein Longerhouvroedsman
1676 Marten Ockes vroedsman
1676 Jacob Claessen Hatsmavroedsman
1676 Theodorus Stansiusvroedsman
1676 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman (overleden 1676)
1676 Sweer Thomas vroedsman
1676vaandrig Aebe Douwes vroedsman