Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1675   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1675 Henrik Caesariusburgemeester
1675 Harmen Synes Nautaburgemeester
1675 Simon Willems Sloterdijkburgemeester
1675vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1675dr. Wilhelmus Hillebrandsburgemeester
1675vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1675 Pieter Wijbrants Nautaburgemeester
1675 Beert Ulbes Wassenaarburgemeester
1675 Dirk Bouwens gezworen gemeensman
1675 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1675hopman Dirck Jacobs Kievietgezworen gemeensman
1675 Tjeerd Bouwens gezworen gemeensman
1675 Rein Longerhougezworen gemeensman
1675 Gerrit Alefs Pottergezworen gemeensman
1675 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1675 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1675 Jacob Juriens de Langevroedsman
1675 Simon Annes Jornavroedsman
1675 Rintje Douwes vroedsman
1675 Saecke Romkes Gaesmavroedsman
1675 Johannes Quicklenborgvroedsman
1675 Hans Keimpes vroedsman
1675vaandrig Sibren Pauwvroedsman
1675 Pieter Claessen vroedsman
1675 Claas Jansen Fabervroedsman
1675vaandrig Edo Reins Wijniavroedsman
1675hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1675 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman
1675 Marten Ockes vroedsman
1675 Theodorus Stansiusvroedsman
1675 Anske Iepes Zeestravroedsman
1675 Sweer Thomas vroedsman
1675 Taeke Wijbrants Jellemavroedsman
1675 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1675 Bavius Ziricusvroedsman
1675 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1675hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1675 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1675 Jarig Pieters Adamavroedsman
1675 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman (overleden 1675)