Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1674   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1674vaandrig Edo Reins Wijniaburgemeester
1674dr. Wilhelmus Hillebrandsburgemeester
1674vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1674 Hendrik Coenraads Ludingaburgemeester
1674 Simon Willems Sloterdijkburgemeester
1674vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1674 Pieter Wijbrants Nautaburgemeester
1674 Henrik Caesariusburgemeester
1674hopman Jacob van der Voordeburgemeester (overleden 1674)
1674 Theodorus Stansiusgedeputeerde staat
1674 Gerrit Alefs Pottergezworen gemeensman
1674 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1674 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1674 Wijtze Machiels Wassenaargezworen gemeensman (overleden 1674)
1674 Rein Longerhougezworen gemeensman
1674 Augustijn Pieters Brouwergezworen gemeensman
1674 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1674 Theodorus Stansiusgezworen gemeensman
1674 Beert Ulbes Wassenaargezworen gemeensman
1674hopman Dirck Jacobs Kievietgezworen gemeensman
1674 Pieter Claessen vroedsman
1674 Tjeerd Bouwens vroedsman
1674hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1674 Wopken Jansen Ackervroedsman
1674 Hans Keimpes vroedsman
1674vaandrig Edo Reins Wijniavroedsman
1674 Marten Ockes vroedsman
1674 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1674 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1674 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman
1674 Sweer Thomas vroedsman
1674 Taeke Wijbrants Jellemavroedsman
1674hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1674 Claas Jansen Fabervroedsman
1674 Anske Iepes Zeestravroedsman
1674 Bavius Ziricusvroedsman
1674 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1674 Jarig Pieters Adamavroedsman
1674 Harmen Synes Nautavroedsman
1674 Theodorus Stansiusvroedsman
1674 Rintje Douwes vroedsman
1674 Gosse Johannes Adamavroedsman (overleden 1674)
1674 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1674 Dirk Bouwens vroedsman
1674 Johannes Quicklenborgvroedsman
1674 Jan Willems Knijffvroedsman (overleden 1674)
1674 Jacob Juriens de Langevroedsman
1674 Simon Annes Jornavroedsman
1674vaandrig Sibren Pauwvroedsman