Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1673   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1673 Henrik Caesariusburgemeester
1673 Harmen Synes Nautaburgemeester
1673vaandrig Lourens Jacobs van Asperenburgemeester
1673 Theodorus Stansiusburgemeester
1673hopman Jacob van der Voordeburgemeester
1673vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1673 Hendrik Coenraads Ludingaburgemeester
1673 Saecke Romkes Gaesmagezworen gemeensman
1673 Rein Longerhougezworen gemeensman
1673 Gerrit Alefs Pottergezworen gemeensman
1673 Jan Symens Bylaangezworen gemeensman
1673hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1673 Wijtze Machiels Wassenaargezworen gemeensman
1673 Augustijn Pieters Brouwergezworen gemeensman
1673 Folkert Lammers Nijkerkgezworen gemeensman
1673hopman Dirck Jacobs Kievietgezworen gemeensman
1673hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1673 Wopken Jansen Ackervroedsman
1673 Tjeerd Bouwens vroedsman
1673 Marten Ockes vroedsman
1673 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1673 Hans Keimpes vroedsman
1673dr. Wilhelmus Hillebrandsvroedsman
1673 Taeke Wijbrants Jellemavroedsman
1673 Gosse Johannes Adamavroedsman
1673 Claas Jansen Fabervroedsman
1673 Pijtter Pijtters Oldaensvroedsman
1673 Jan Willems Knijffvroedsman
1673 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman
1673 Sweer Thomas vroedsman
1673 Doede Steffens vroedsman (overleden 1673)
1673 Pieter Claessen vroedsman
1673 Anske Iepes Zeestravroedsman
1673 Bavius Ziricusvroedsman
1673 Dirk Bouwens vroedsman
1673 Beert Ulbes Wassenaarvroedsman
1673 Iede Taekes vroedsman (overleden 1673)
1673 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1673 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1673 Jacob Juriens de Langevroedsman
1673 Simon Annes Jornavroedsman
1673vaandrig Edo Reins Wijniavroedsman