Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1667   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1667 Gellius Vetzeniusburgemeester
1667vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1667 Harmen Synes Nautaburgemeester
1667 Hendrik Coenraads Ludingaburgemeester
1667 Augustijn Pieters Brouwerburgemeester
1667 Jan Willems Knijffburgemeester
1667hopman Schelte Jurjens Fonteinburgemeester
1667hopman Ewout Jetses Stiensmaburgemeester
1667 Evert Ruurds burgemeester
1667hopman Ewout Jetses Stiensmagedeputeerde staat
1667 Riemer Teunis Fabergezworen gemeensman
1667hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1667 Henrik Caesariusgezworen gemeensman
1667 Wopken Jansen Ackergezworen gemeensman
1667 Dirck Fransen Visschergezworen gemeensman
1667 Wijtze Machiels Wassenaargezworen gemeensman
1667 Simon Willems Sloterdijkgezworen gemeensman
1667 Gerrit Everts Hardenborggezworen gemeensman (overleden 1667)
1667 Pieter Claessen gezworen gemeensman
1667 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman
1667 Hans Keimpes vroedsman
1667 Sweer Thomas vroedsman
1667 Rein Lolkes vroedsman (overleden 1667)
1667vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1667 Hendrik Hendriks vroedsman
1667 Henrik Caesariusvroedsman
1667 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman
1667 Bavius Ziricusvroedsman
1667 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1667 Dirck Fransen Visschervroedsman
1667 Claas Jansen Fabervroedsman
1667 Anske Iepes Zeestravroedsman
1667hopman Jacob van der Voordevroedsman
1667 Jan Ruurds Sanstravroedsman (overleden 1667)
1667 Gosse Johannes Adamavroedsman
1667 Adam Jansen Gypsonvroedsman (overleden 1667)
1667 Theodorus Stansiusvroedsman
1667 Beert Ulbes Wassenaarvroedsman
1667 Hero Reins vroedsman (overleden 1667)
1667 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1667 Jacob Pyters vroedsman
1667 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1667 Tarquinius Theodorivroedsman (overleden 1667)
1667hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1667hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1667vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman (overleden 1667)
1667 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1667 Jacob Juriens de Langevroedsman
1667 Simon Annes Jornavroedsman
1667 Olphardus Belidavroedsman
1667 Theodorus Kethvroedsman (overleden 1667)
1667 Auke Jansen Haselaarvroedsman (overleden 1667)
1667 Gerrit Sickes Osingavroedsman
1667 Saecke Romkes Gaesmavroedsman