Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1665   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1665 Wijtze Machiels Wassenaarburgemeester
1665 Hendrik Coenraads Ludingaburgemeester
1665 Pauwel Jansen Wiltfangburgemeester
1665 Theodorus Stansiusburgemeester
1665hopman Ewout Jetses Stiensmaburgemeester
1665vaandrig Claas Jansen Sanstraburgemeester
1665 Harmen Synes Nautaburgemeester
1665 Evert Ruurds burgemeester
1665 Simon Willems Sloterdijkgezworen gemeensman
1665dr. Jacobus Hillebrandsgezworen gemeensman (overleden 1665)
1665 Dirck Fransen Visschergezworen gemeensman
1665hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1665 Gerrit Everts Hardenborggezworen gemeensman
1665 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1665 Theodorus Kethgezworen gemeensman
1665 Hero Reins gezworen gemeensman
1665hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1665 Jan Willems Knijffvroedsman
1665 Gellius Vetzeniusvroedsman
1665 Rein Lolkes vroedsman
1665 Anske Iepes Zeestravroedsman
1665 Pieter Claessen vroedsman
1665 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1665 Augustijn Pieters Brouwervroedsman
1665 Olphardus Belidavroedsman
1665 Adam Jansen Gypsonvroedsman
1665 Claas Jansen Fabervroedsman
1665 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1665 Jacob Juriens de Langevroedsman
1665vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1665 Dirk Sibrants Longerhouvroedsman (overleden 1665)
1665 Jacob Pyters vroedsman
1665 Gerrit Sickes Osingavroedsman
1665 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1665 Henrik Caesariusvroedsman
1665 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1665 Riemer Teunis Fabervroedsman
1665 Auke Jansen Haselaarvroedsman
1665 Wopken Jansen Ackervroedsman
1665vaandrig Lourens Jacobs van Asperenvroedsman
1665 Gosse Johannes Adamavroedsman
1665 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman
1665 Tjerk Hiddes de Vriesvroedsman
1665 Pijter Hijlkes Coolhartvroedsman