Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1662   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1662 Adam Jansen Gypsonburgemeester
1662 Theodorus Stansiusburgemeester
1662 Gerrit Everts Hardenborgburgemeester
1662 Pauwel Jansen Wiltfangburgemeester
1662 Harmen Synes Nautaburgemeester
1662 Gosse Johannes Adamaburgemeester
1662dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1662 Gellius Vetzeniusburgemeester
1662 Hero Reins gezworen gemeensman
1662 Pieter Claessen gezworen gemeensman
1662hopman Bouwe Thomas Farxgezworen gemeensman
1662 Dirk Sibrants Longerhougezworen gemeensman
1662 Geert Joostes Cartougezworen gemeensman (overleden 1662)
1662 Olphardus Belidagezworen gemeensman
1662 Auke Jansen Haselaargezworen gemeensman
1662 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman (overleden 1662)
1662 Riemer Jurians Wijngaardengezworen gemeensman (overleden 1662)
1662 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1662 Jan Willems Knijffgezworen gemeensman
1662 Jan Willems Knijffvroedsman
1662 Dirck Fransen Visschervroedsman
1662 Folkert Lammers Nijkerkvroedsman
1662hopman Frans Dirks vroedsman (overleden 1662)
1662 Hendrik Coenraads Ludingavroedsman
1662 Jacob Pyters vroedsman
1662 Jacob Juriens de Langevroedsman
1662 Pieter Claessen vroedsman
1662 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1662 Gerrit Sickes Osingavroedsman
1662hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1662 Dirk Sibrants Longerhouvroedsman
1662 Riemer Teunis Fabervroedsman
1662 Jan Geerts van Geldervroedsman (overleden 1662)
1662hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1662 Henrik Caesariusvroedsman
1662vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman
1662 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman
1662 Wopken Jansen Ackervroedsman
1662 Jan Everts Bijencorffvroedsman
1662vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1662 Theodorus Kethvroedsman
1662 Rein Lolkes vroedsman
1662 Tjerk Hiddes de Vriesvroedsman
1662 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1662 Evert Ruurds vroedsman
1662 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1662 Wijtze Machiels Wassenaarvroedsman
1662 Claas Jansen Fabervroedsman