Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1661   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1661 Jan Everts Bijencorffburgemeester
1661 Gellius Vetzeniusburgemeester
1661 Gosse Johannes Adamaburgemeester
1661 Adam Jansen Gypsonburgemeester
1661dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1661 Gerrit Everts Hardenborgburgemeester
1661hopman Joost van der Voordeburgemeester (overleden 1661)
1661vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1661 Harmen Synes Nautaburgemeester
1661 Riemer Jurians Wijngaardengezworen gemeensman
1661 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman
1661 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1661hopman Bouwe Thomas Farxgezworen gemeensman
1661vaandrig, hopman Frans Hoytingagezworen gemeensman (overleden 1661)
1661 Geert Joostes Cartougezworen gemeensman
1661 Olphardus Belidagezworen gemeensman
1661hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1661 Auke Jansen Haselaargezworen gemeensman
1661 Jan Ruurds Sanstravroedsman
1661 Harmen Synes Nautavroedsman
1661 Simon Willems Sloterdijkvroedsman
1661 Hero Reins vroedsman
1661 Dirck Fransen Visschervroedsman
1661 Wijtze Machiels Wassenaarvroedsman
1661 Claas Jansen Fabervroedsman
1661 Foeke Piers Heemstravroedsman
1661hopman Frans Dirks vroedsman
1661 Jan Willems Knijffvroedsman
1661 Theodorus Stansiusvroedsman
1661 Pieter Claessen vroedsman
1661 Jacob Pyters vroedsman
1661 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1661 Dirk Sibrants Longerhouvroedsman
1661 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1661hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1661vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman
1661 Jan Geerts van Geldervroedsman
1661 Henrik Caesariusvroedsman
1661 Theodorus Kethvroedsman
1661 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman
1661 Hessel Wringervroedsman (overleden 1661)
1661 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1661 Evert Ruurds vroedsman
1661 Rein Lolkes vroedsman
1661 Tjerk Hiddes de Vriesvroedsman