Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1660   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1660 Gosse Johannes Adamaburgemeester
1660 Gellius Vetzeniusburgemeester
1660 Jan Everts Bijencorffburgemeester
1660 Jan Willems Knijffburgemeester
1660 Adam Jansen Gypsonburgemeester
1660 Leenert Cornelis Croddeboschburgemeester (overleden 1660)
1660hopman Joost van der Voordeburgemeester
1660vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1660 Theodorus Kethburgemeester
1660 Hessel Wringergezworen gemeensman
1660 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman
1660 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1660hopman Bouwe Thomas Farxgezworen gemeensman
1660vaandrig, hopman Frans Hoytingagezworen gemeensman
1660 Geert Joostes Cartougezworen gemeensman
1660 Olphardus Belidagezworen gemeensman
1660hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1660 Jan Ruurds Sanstravroedsman
1660 Riemer Jurians Wijngaardenvroedsman
1660 Hero Reins vroedsman
1660 Annius Rhienstravroedsman (overleden 1660)
1660 Dirck Fransen Visschervroedsman
1660 Wijtze Machiels Wassenaarvroedsman
1660hopman Frans Dirks vroedsman
1660dr. Jacobus Hillebrandsvroedsman
1660 Pieter Claessen vroedsman
1660 Gerrit Everts Hardenborgvroedsman
1660 Jacob Pyters vroedsman
1660 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1660 Dirk Sibrants Longerhouvroedsman
1660 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1660hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1660vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman
1660 Auke Jansen Haselaarvroedsman
1660 Henrik Caesariusvroedsman
1660 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman
1660 Jan Geerts van Geldervroedsman
1660 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1660 Harmen Synes Nautavroedsman
1660 Evert Ruurds vroedsman
1660 Rein Lolkes vroedsman