Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1659   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1659 Theodorus Kethburgemeester
1659 Henrik Caesariusburgemeester
1659 Gellius Vetzeniusburgemeester
1659 Piebe Oedses burgemeester (overleden 1659)
1659dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1659 Leenert Cornelis Croddeboschburgemeester
1659vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1659 Jan Willems Knijffburgemeester
1659 Abraham Petrus Bontekoeburgemeester (overleden 1659)
1659hopman Joost van der Voordeburgemeester
1659hopman Eeke Abbes Brouwergezworen gemeensman (overleden 1659)
1659 Hessel Wringergezworen gemeensman
1659 Jan Everts Bijencorffgezworen gemeensman
1659 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman
1659hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1659 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1659 Geert Joostes Cartougezworen gemeensman
1659vaandrig, hopman Frans Hoytingagezworen gemeensman
1659 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1659hopman Rembartus Poptavroedsman (overleden 1659)
1659 Hendrik Jacobus Hollandervroedsman
1659 Jan Geerts van Geldervroedsman
1659 Hero Reins vroedsman
1659 Evert Ruurds vroedsman
1659 Rein Lolkes vroedsman
1659hopman Frans Dirks vroedsman
1659 Pieter Claessen vroedsman
1659 Henrik Caesariusvroedsman
1659 Riemer Jurians Wijngaardenvroedsman
1659 Olphardus Belidavroedsman
1659 Harmen Synes Nautavroedsman
1659 Dirck Fransen Visschervroedsman
1659 Wijtze Machiels Wassenaarvroedsman
1659hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1659 Gosse Johannes Adamavroedsman
1659 Adam Jansen Gypsonvroedsman
1659hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman
1659 Annius Rhienstravroedsman
1659 Gerrit Everts Hardenborgvroedsman
1659 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1659 Dirk Sibrants Longerhouvroedsman
1659 Gerrit Alefs Pottervroedsman
1659 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1659 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1659hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1659vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman
1659 Auke Jansen Haselaarvroedsman