Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1658   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1658 Theodorus Kethburgemeester
1658vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1658 Jan Willems Knijffburgemeester
1658hopman Ewout Jetses Stiensmaburgemeester
1658 Abraham Petrus Bontekoeburgemeester
1658hopman Rembartus Poptaburgemeester
1658 Piebe Oedses burgemeester
1658vaandrig, hopman Frans Hoytingaburgemeester
1658dr. Jacobus Hillebrandsburgemeester
1658hopman Ewout Jetses Stiensmagedeputeerde staat
1658hopman Joost van der Voordegezworen gemeensman
1658 Jochem Dirks Backergezworen gemeensman (overleden 1658)
1658 Jan Ruurds Sanstragezworen gemeensman
1658hopman Eeke Abbes Brouwergezworen gemeensman
1658 Hessel Wringergezworen gemeensman
1658 Jan Everts Bijencorffgezworen gemeensman
1658hopman Frans Dirks gezworen gemeensman
1658 Hendrik Coenraads Ludingagezworen gemeensman
1658 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman
1658 Annius Rhienstravroedsman
1658hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1658 Leenert Cornelis Croddeboschvroedsman
1658 Theodorus Kethvroedsman
1658 Pieter Wijbrants Nautavroedsman
1658 Evert Ruurds vroedsman
1658 Riemer Jurians Wijngaardenvroedsman
1658 Jan Geerts van Geldervroedsman
1658 Gellius Vetzeniusvroedsman
1658 Wijtze Machiels Wassenaarvroedsman
1658 Hero Reins vroedsman
1658 Henrik Caesariusvroedsman
1658 Dirck Fransen Visschervroedsman
1658 Adam Jansen Gypsonvroedsman
1658 Pieter Claessen vroedsman
1658 Harmen Synes Nautavroedsman
1658 Gerrit Everts Hardenborgvroedsman
1658 Jan Everts Bijencorffvroedsman
1658 Gosse Johannes Adamavroedsman
1658 Dirk Sibrants Longerhouvroedsman
1658hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1658 Olphardus Belidavroedsman
1658 Junius Alemavroedsman (overleden 1658)
1658 Pauwel Jansen Wiltfangvroedsman
1658vaandrig Claas Jansen Sanstravroedsman
1658 Geert Joostes Cartouvroedsman
1658hopman Schelte Jurjens Fonteinvroedsman