Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1653   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1653hopman Frans Dirks burgemeester
1653 Piebe Oedses burgemeester
1653vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingburgemeester
1653 Schelte Aitsemaburgemeester (overleden 1653)
1653 Paulus Jansen Innemaburgemeester
1653 Bruyn Gijsberts Geersmaburgemeester
1653 Hessel Wringerburgemeester
1653 Jan Ruurds Sanstraburgemeester
1653hopman Joost van der Voordeburgemeester
1653 Laes Laessen Hannemagezworen gemeensman
1653hopman Schelte Jurjens Fonteingezworen gemeensman
1653 Rinnert Oedses Grettingagezworen gemeensman (overleden 1653)
1653 Hans Harmens de Vriesgezworen gemeensman
1653 Geert Joostes Cartougezworen gemeensman
1653 Pieter Wijbrants Nautagezworen gemeensman
1653hopman Rembartus Poptagezworen gemeensman
1653 Leenert Cornelis Croddeboschgezworen gemeensman
1653 Foeke Piers Heemstragezworen gemeensman
1653dr. Jacobus Hillebrandsvroedsman
1653 Annius Rhienstravroedsman
1653hopman Ewout Jetses Stiensmavroedsman
1653 Jan Willems Knijffvroedsman
1653hopman Eeke Abbes Brouwervroedsman
1653 Gerrit Dircks Kethvroedsman
1653 Pijbe Haijes Sinnemavroedsman
1653hopman Bouwe Thomas Farxvroedsman
1653vaandrig, hopman Bartel Cleises Lantingvroedsman
1653 Henrik Caesariusvroedsman
1653hopman Tiberius Templarvroedsman (overleden 1653)
1653 Jochem Dirks Backervroedsman
1653vaandrig, hopman Jan Laessen Hannemavroedsman
1653 Fedde Feddes Bonnemavroedsman
1653 Jan Geerts van Geldervroedsman
1653 Geert Joostes Cartouvroedsman
1653 Cornelis Jeltes Vetsensvroedsman
1653 Abraham Petrus Bontekoevroedsman
1653 Laes Laessen Hannemavroedsman
1653hopman Jan Heeres vroedsman
1653 Harmen Synes Nautavroedsman
1653 Jan Everts Bijencorffvroedsman
1653 Jan Ruurds Sanstravroedsman
1653 Pieter Claessen vroedsman
1653 Gosse Johannes Adamavroedsman
1653 Hero Reins vroedsman
1653 Olphardus Belidavroedsman
1653 Junius Alemavroedsman