Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1632   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1632 Sijtse Pieters Fogelsangburgemeester
1632 Hillebrand Dirks Hillebrandsburgemeester
1632 Coenraat Abbes burgemeester
1632 Jelle Jaspers Bennemaburgemeester
1632 Jan Broersen burgemeester
1632 Fedde Feddes Bonnemaburgemeester
1632 Gerrit Dircks Kethburgemeester
1632 Hendrik Olpherts Belidaburgemeester
1632 Rinnert Oedses Grettingagezworene
1632 Pijbe Bauckes gezworene
1632 Jan Rogiers de Gaveregezworene
1632 Cent Huijberts gezworene
1632 Sjoerd Tjebbes Poptagezworene
1632 Bruyn Gijsberts Geersmagezworene
1632 Jurjen Scheltes Fonteingezworene
1632dr. Jacobus Hillebrandsgezworene