Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1629   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1629 Gerrit Dircks Kethburgemeester
1629 Cent Huijberts burgemeester
1629 Pieter Upckes Cromwalburgemeester
1629 Hendrik Olpherts Belidaburgemeester
1629 Fedde Feddes Bonnemaburgemeester
1629 Bruyn Gijsberts Geersmaburgemeester
1629 Sijtse Pieters Fogelsangburgemeester
1629 Hillebrand Dirks Hillebrandsburgemeester
1629 Jan Broersen gezworene
1629 Jurjen Scheltes Fonteingezworene
1629 Tjepcke Jansz gezworene
1629 Gerrit Auckes gezworene
1629 Arjan Reyners gezworene
1629 Andries Jansz gezworene
1629 Jan Rogiers de Gaveregezworene
1629 Sjoerd Tjebbes Poptagezworene