Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1627   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1627 Fedde Feddes Bonnemaburgemeester
1627 Bruyn Gijsberts Geersmaburgemeester
1627 Paulus Jansen Innemaburgemeester
1627 Hillebrand Dirks Hillebrandsburgemeester
1627 Gerrit Dircks Kethburgemeester
1627 Cent Huijberts burgemeester
1627 Pieter Upckes Cromwalburgemeester
1627 Hendrik Olpherts Belidaburgemeester
1627 Tjepcke Jansz gezworene
1627 Gerrit Auckes gezworene
1627 Arjan Reyners gezworene
1627 Oeds Wijbes gezworene
1627 Sijtse Pieters Fogelsanggezworene
1627 Andries Jansz gezworene
1627 Sjoerd Tjebbes Poptagezworene
1627 Jurjen Scheltes Fonteingezworene