Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1611   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1611 Saeff Hendricks burgemeester
1611 Dirck Hilbrants burgemeester
1611 Jan Willems burgemeester
1611 Dyrck Willems Ketburgemeester
1611 Pier Foeckes burgemeester
1611 Harmen Gerryts Pheltenburgemeester
1611 Jacob Pieters burgemeester
1611 Hero Janszn burgemeester
1611 Bruyn Gijsberts Geersmagezworene
1611 Jurrien Innes gezworene
1611 Adriaen Wierdts gezworene
1611dr. Dirck Liviusgezworene
1611 Hans Erix van 't Heilige Landgezworene
1611 Dirck Hendricks gezworene
1611 Jan Nannings gezworene
1611 Rein Upckes Vogelsanghgezworene