Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties in het jaar 1598   (een jaar terug)   (een jaar vooruit)
jaarnaamfunctie
1598 Wijtze Meynerts burgemeester
1598 Dyrck Willems Ketburgemeester
1598 Hans Erix van 't Heilige Landburgemeester
1598 Adriaan Bartouts burgemeester
1598 Fedde Claesz burgemeester
1598 Dirck Gerryts burgemeester
1598 Rein Upckes Vogelsanghburgemeester
1598 Dirck Hendricks burgemeester
1598 Saeff Hendricks burgemeester
1598 Dirck Hilbrants burgemeester