Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Sjoerd Tjebbes Popta
jaarfunctie
1627gezworene
1628gezworene
1629gezworene
1630gezworene
1631gezworene
1632gezworene
1633gezworene
1634gezworene
1635burgemeester
1635gezworene
1636burgemeester
1637burgemeester
1638burgemeester
1639burgemeester (overleden 1639)