Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Gerrit Auckes
jaarfunctie
1625gezworene
1626gezworene
1627gezworene
1628gezworene
1629gezworene
1630gezworene