Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Arjan Reyners
jaarfunctie
1625gezworene
1626gezworene
1627gezworene
1628gezworene
1629gezworene
1630gezworene
1631gezworene
1635gezworen gemeensman
1636gezworen gemeensman
1637gezworen gemeensman