Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Tjepcke Jansz
jaarfunctie
1616gezworene
1617gezworene
1618gezworene
1619gezworene
1620gezworene
1621gezworene
1622gezworene
1623gezworene
1624gezworene
1625gezworene
1626gezworene
1627gezworene
1628gezworene
1629gezworene
1630gezworene
1631gezworene