Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Jacob Roorda
jaarfunctie
1811lid van de municipale raad
1812lid van de municipale raad
1813lid van de municipale raad