Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Sybrandt G. Hingst
jaarfunctie
1796lid van het gerecht
1796plaatsvervanger
1804burgergecommitteerde
1805burgergecommitteerde
1806burgergecommitteerde
1811lid van de municipale raad
1812lid van de municipale raad
1813lid van de municipale raad