Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Willem Sandt Van Nooten
jaarfunctie
1795lid van de municipaliteit
1796lid van het gerecht
1796lid van de municipaliteit
1804burgergecommitteerde
1805burgergecommitteerde
1806burgergecommitteerde
1811lid van de municipale raad
1812lid van de municipale raad
1813lid van de municipale raad