Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Feike Camsma
jaarfunctie
1763vroedsman
1764vroedsman
1765vroedsman
1766vroedsman
1767vroedsman
1768vroedsman
1769vroedsman
1770vroedsman
1771vroedsman
1772gezworen gemeensman
1773gezworen gemeensman
1774gezworen gemeensman
1775vroedsman
1776vroedsman
1777vroedsman
1778vroedsman
1779vroedsman
1780vroedsman
1781vroedsman
1782vroedsman
1783vroedsman
1784vroedsman
1785vroedsman
1786vroedsman
1787vroedsman
1788vroedsman
1789vroedsman
1790vroedsman
1791vroedsman
1792vroedsman
1793vroedsman
1794vroedsman
1795vroedsman