Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Rein Upckes Vogelsangh
jaarfunctie
1597burgemeester
1598burgemeester
1599burgemeester
1600burgemeester
1601burgemeester
1603burgemeester
1604burgemeester
1605burgemeester
1606burgemeester
1607burgemeester
1608burgemeester
1610gezworene
1611gezworene
1612burgemeester
1613burgemeester
1614burgemeester
1615burgemeester
1616burgemeester
1617burgemeester
1618burgemeester
1619burgemeester
1620burgemeester
1621burgemeester