Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Pieter de Bruin
jaarfunctie
1761vroedsman
1762vroedsman
1763gezworen gemeensman
1764vroedsman
1765vroedsman
1766vroedsman
1767vroedsman (overleden 1767)