Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Watze Haanstra
jaarfunctie
1759vroedsman
1760vroedsman
1761vroedsman
1762vroedsman
1763vroedsman
1764vroedsman
1765gezworen gemeensman
1766vroedsman
1767vroedsman
1768vroedsman
1769vroedsman
1770vroedsman
1771vroedsman
1772vroedsman (overleden 1772)