Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Dirk Sijtses Wynia
jaarfunctie
1746vroedsman
1747vroedsman
1748vroedsman
1749gezworen gemeensman
1749vroedsman
1750gezworen gemeensman
1751gezworen gemeensman
1752gezworen gemeensman (overleden 1752)