Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Hermanus Gonggrijp
jaarfunctie
1740vroedsman
1741vroedsman
1742vroedsman
1743gezworen gemeensman
1744gezworen gemeensman
1745gezworen gemeensman
1746gezworen gemeensman (overleden 1746)