Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Jan Sipkes Buma
jaarfunctie
1732vroedsman
1733gezworen gemeensman
1733vroedsman
1734gezworen gemeensman
1735vroedsman
1736vroedsman
1737vroedsman
1738vroedsman
1739vroedsman
1740vroedsman
1741vroedsman
1742vroedsman
1743vroedsman
1744vroedsman
1745vroedsman
1746vroedsman
1747vroedsman
1748vroedsman
1749vroedsman
1750vroedsman
1751vroedsman
1752vroedsman (overleden 1752)