Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Riemer Teunis Faber
jaarfunctie
1662vroedsman
1663vroedsman
1664vroedsman
1665vroedsman
1666gezworen gemeensman
1667gezworen gemeensman
1668gezworen gemeensman