Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van hopman Eeke Abbes Brouwer
jaarfunctie
1653vroedsman
1654vroedsman
1655vroedsman
1656vroedsman
1657gezworen gemeensman
1658gezworen gemeensman
1659gezworen gemeensman (overleden 1659)