Harlingen, stadsbestuur

Bestuursfuncties van Dirck Gerryts
jaarfunctie
1583burgemeester
1584burgemeester
1585burgemeester
1586burgemeester
1588burgemeester
1589burgemeester
1590burgemeester
1596burgemeester
1597burgemeester
1598burgemeester
1608burgemeester
1609burgemeester
1614gezworene
1615gezworene
1616burgemeester
1617burgemeester
1618burgemeester
1619burgemeester
1620burgemeester
1623burgemeester
1624burgemeester
1625burgemeester
1626burgemeester