Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Eigendommen van Contributie van de Zeedijken 5 deelen binnendijks wonende te

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.

De afmetingen per perceel zijn in het origineel opgegeven in bunder, roede en el. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de bunder gelijkgesteld aan een hectare, de (vierkante) roede werd gelijkgesteld aan een are en de el werd gelijkgesteld aan een meter. De gegeven maten kunnen dus gelezen worden als een moderne oppervlaktemaat in vierkante meters.

Kadasternummer Gebruik Ter hoogte van oppervlak
2040 zeedijk 18690 m²
2043 weiland 340 m²
2045 schuurtje 0 96 m²
2105 zeedijk 14250 m²
2127 dijksvaart 1930 m²