Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Eigendommen van erven Lammert Durks Tolsma wonende te Harlingen

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.

De afmetingen per perceel zijn in het origineel opgegeven in bunder, roede en el. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de bunder gelijkgesteld aan een hectare, de (vierkante) roede werd gelijkgesteld aan een are en de el werd gelijkgesteld aan een meter. De gegeven maten kunnen dus gelezen worden als een moderne oppervlaktemaat in vierkante meters.

Kadasternummer Gebruik Ter hoogte van oppervlak
2088 pad of reedje als erf 420 m²
2089 weiland 5260 m²
2090 weiland 5280 m²
2095 huis en erf 1290 m²