Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Eigendommen van Sjoerd Obbes Schaafsma wonende te Harlingen

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.

De afmetingen per perceel zijn in het origineel opgegeven in bunder, roede en el. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de bunder gelijkgesteld aan een hectare, de (vierkante) roede werd gelijkgesteld aan een are en de el werd gelijkgesteld aan een meter. De gegeven maten kunnen dus gelezen worden als een moderne oppervlaktemaat in vierkante meters.

Kadasternummer Gebruik Ter hoogte van oppervlak
1088 huis Voorstraat 54 150 m²
1089 plaisiertuin Voorstraat 54 196 m²
1090 pakhuis en erf Voorstraat 54 96 m²
1091 huis 60 m²
1299 pakhuis Comediesteeg 1 42 m²
1299 pakhuis Voorstraat 54 42 m²
1338 huis Schritsen 47 36 m²