Harlingen, huiseigenaren 1832 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. KO)

Eigendommen van wed. Wybe Jacobs Hanekuyk en mede E. wonende te Harlingen

Vermelde tegenwoordige adressen geven een indicatie, geen garantie, van de plaats van het onroerend goed.

De afmetingen per perceel zijn in het origineel opgegeven in bunder, roede en el. Bij de invoering van het Nederlands metriek stelsel in 1820 werd de bunder gelijkgesteld aan een hectare, de (vierkante) roede werd gelijkgesteld aan een are en de el werd gelijkgesteld aan een meter. De gegeven maten kunnen dus gelezen worden als een moderne oppervlaktemaat in vierkante meters.

Kadasternummer Gebruik Ter hoogte van oppervlak
946 bergplaats 35 m²
957 huis Heiligeweg 60 320 m²
958 plaisiertuin 680 m²
959 huis en erf Heiligeweg 58 48 m²
962 pakhuis en erf Heiligeweg 52 240 m²
967 plaisiertuin Kruisstraat 3 220 m²
968 wagenhuis en steegje 80 m²
969 huis Kruisstraat 9 99 m²