Harlingen, Sint Jacobischatting 1810 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 224)

Dit register beschrijft een rondgang door de acht kwartieren van de stad (kwartier 1 t/m 8). Van elk pand is de eigenaar vastgelegd. Bij bedrijfspanden is het gebruik beschreven zoals een molen of pakhuis. Verder is het bedrag van de zgn. Sint Jacobischatting vastgelegd, een stedelijke belasting op vastgoed en persoonlijke welstand. Het bedrag is genoteerd in de toenmalige guldens, stuivers en penningen. Een gulden was 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  pand tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam belastingbedrag gebruik
1-105 Zoutsloot 22 Eeltje Abes 1-00-00 CG
4-093 Kerkpad 24 Gosse Abes 1-00-00 CG
4-093 Kerkpad 22 Gosse Abes 1-00-00 CG
5-185 Schritsen 21 nom ux Pier Abes 2-00-00 CG
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG grondpagt
8-073 Zuiderhaven 15 Claas Ages 1-00-00 CG huis
8-073 Zuiderhaven 13 Claas Ages 1-00-00 CG huis
4-094 Kerkpad 20 Jan Ages 0-10-00 CG
8-176 Raamstraat 6 Betting Alberts 2-00-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8zuid Simke Alberts 2-10-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8noord Simke Alberts 2-10-00 CG
6-153 Kleine Bredeplaats 8 Simke Alberts 2-10-00 CG
2-097 Wortelstraat 11 Taedze Alberts 0-10-00 CG
2-097 Wortelstraat 9 Taedze Alberts 0-10-00 CG
5-187 Schritsen 25 Paulus Allarts 1-10-00 CG
1-193 Bildtstraat 13 Anske Alles 2-00-00 CG
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 3-00-00 CG huis
4-076 1/2 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
4-076 1/2 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-00-00 CG wooning
4-076 Hofstraat 26 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
4-076 Hofstraat 24 wed Frans Arjens 0-10-00 CG tuin
3-213 Heiligeweg 66 wed Frans Arjens 0-18-00 CG grondpagt
1-109 Zeilmakersstraat 13 Cornelis Bartels 1-10-00 CG
1-043 Zeilmakersstraat 16 Hendrik Barts 2-10-00 CG
1-048 Zoutsloot 19 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-048 Zoutsloot 17 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-048 Zoutsloot 15 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
1-048 Zoutsloot 13 Hendrik Barts 0-10-00 CG helling
4-078 Hofstraat 20 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-078 Rozenstraat 3 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
4-078 Rozenstraat 1 erven Cornelis Baukes 4-05-00 CG huis
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 3-00-00 CG grondpagt
8-144 Grote Ossenmarkt 4 Jan Baukes 1-10-00 CG huis
8-134 Grote Ossenmarkt 23 Jan Baukes 2-00-00 CG
8-004 Grote Bredeplaats 13 Thomas Baukes 0-09-00 CG grondpagt
8-004 Grote Bredeplaats 13 c s Thomas Baukes 4-10-00 CG
2-129 Hoogstraat 40 Dirk Bouwes 0-15-00 CG kamer en wagenhuis
3-189 Lammert Warndersteeg 9 wed Hendrik Bouwes 1-00-00 CG
1-124 Noorderhaven 81 Sybren Bouwes 1-00-00 CG
1-123 1/3 Noorderhaven 79 Sybren Bouwes 2-15-00 CG
2-062 Droogstraat 61 Sybren Bouwes 0-10-00 CG
6-094 Lanen 49 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
6-094 Lanen 47 Wybrandus Christiaans 2-10-00 CG
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 0-16-00 CG grondpagt
3-221 Heiligeweg 52 Wybren Christiaans 4-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-117 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels 1-00-00 CG
8-119 Vijverstraat 16 Christiaan Christoffels 0-10-00 CG
8-096 Vijver 2 Bruin Claasen Roorda 4-10-00 CG
2-108 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 6-00-00 CG hieronder beklemd no 86 & 87
2-087 Wortelstraat 6 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-087 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG wooning, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-086 Wortelstraat 4 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-086 Hoogstraat 27 Douwe Claasen 0-00-00 CG huis, 86 & 87 beklemd sub no 108
2-031 Karremanstraat 5 Gerben Claasen 0-10-00 CG
5-173 Lanen 48 Gerben Claasen 1-00-00 CG
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 0-09-00 CG grondpagt
5-080 Grote Kerkstraat 32 Hans Claasen 1-10-00 CG huis
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 0-06-00 CG grondpagt
3-012 Oosterkeetstraat 5 Jan Claasen Roodtje 1-00-00 CG
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG grondpagt
5-049 Grote Kerkstraat 18 wed Jan Claasen 2-10-00 CG huis
4-025 Brouwersstraat 8 Jan Claasen Reidsma 4-00-00 CG
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 2-00-00 CG grondpagt
4-056 Hofstraat 47 Sjouwke Claasen 1-00-00 CG
8-162 Schritsen 8 Cornelis Cornelis 0-08-00 CG grondpagt
8-162 Schritsen 8 wed Cornelis Cornelis 1-00-00 CG
2-010 Zoutsloot 83 Dirk Cornelis 2-00-00 CG
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 0-03-00 CG grondpagt
5-077 Grote Kerkstraat 26 wed Dirk Cornelis 1-10-00 CG
5-198 Schritsen 49 wed & erven Dirk Cornelis 1-00-00 CG
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 5-10-00 CG
7-139 Noorderhaven 40 Douwe Cornelis Steenstra 2-00-00 CG grondpagt
1-132 Bildtstraat 3 nom ux Eeltje Cornelis 1-10-00 CG
2-099 Wortelstraat 1 cum uxore Eeltje Cornelis 0-10-00 CG
2-142 Scheerstraat 1 Jacob Cornelis Blaauw 3-00-00 CG
4-268 Zuiderstraat 27 Pieter Cornelis 2-00-00 CG
3-040 Nieuwstraat 34 Pieter Cornelis 0-10-00 CG
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 1-10-00 CG
4-147 Brouwersstraat 15 Arjen Dirks 3-00-00 CG grondpagt
1-226 1/2 Karremanstraat 32 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 1/2 Karremanstraat 30 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-227 Karremanstraat 34 Bouwe Dirks 1-00-00 CG
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
1-226 1/2 Noorderhaven 107 Bouwe Dirks 1-05-00 CG wooningen
6-092 Lanen 43 Claas Dirks 1-00-00 CG
2-063 Droogstraat 59 Feike Dirks 0-10-00 CG
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 0-14-00 CG grondpagt
8-168 Schritsen 22 Freerk Dirks 1-00-00 CG huis
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 3-10-00 CG grondpagt
8-072 Hondenstraat 3 Hidde Dirks 2-00-00 CG
8-076 Hondenstraat 6 Hidde Dirks 1-00-00 CG
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 3-00-00 CG grondpagt
8-070 Grote Bredeplaats 12 Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
8-070 Grote Bredeplaats 12a Hidde Dirks 5-10-00 CG huis en sementmakerij
1-085 1/2 Vissersstraat 6 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-085 1/2 Vissersstraat 8 wed Ids Dirks 0-00-00 CG stal
1-225 Noorderhaven 105 Jan Dirks 3-00-00 CG
2-128 Hoogstraat 38 Johannes Dirks 1-10-00 CG
1-084 Vissersstraat 10 wed Marten Dirks 0-00-00 CG
1-160 Vissersstraat 2 Marten Dirks 0-10-00 CG
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
8-152 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 2-10-00 CG huis
2-015 Zoutsloot 69 Tjalling Dirks 2-00-00 CG
2-016 Zoutsloot 67 Tjalling Dirks 0-00-00 CG
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 0-15-00 CG grondpagt
5-058 Lanen 87 Uiltje Dirks 2-00-00 CG huis
3-225 Heiligeweg 40 Uiltje Dirks 0-10-00 CG
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-110 Comediesteeg 3 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 2 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/2 Zuiderhaven 52 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
6-110 Comediesteeg 1 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 6 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
8-083 Zuiderhaven 19 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
6-091 Sint Odolphisteeg 15 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
8-083 Vijver 3 Wopke Djoerds 4-00-00 CG
6-110 Lanen 79 Wopke Djoerds 3-00-00 CG stond: s gratama huis
6-091 Lanen 41 Wopke Djoerds 2-00-00 CG
4-198 1/2 Steenhouwersstraat 4 c s Wopke Djoerds 1-10-00 CG
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 2-10-00 CG grondpagt
4-235 Zuiderhaven 36 nom ux Claas Doedes 1-10-00 CG
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
2-113 Hoogstraat 35 Jacob Doedes 1-00-00 CG
2-117 Zoutsloot 102 Jacob Doedes 1-00-00 CG
1-110 Zeilmakersstraat 15 Sybe Doekes 1-00-00 CG
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 0-18-12 CG grondpagt
3-071 Franekereind 29 Arjen Douwes 1-10-00 CG
4-186 1/2 Rozengracht 12 Jan W Douwes 1-10-00 CG pakhuis
4-187 Rozengracht 10 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
4-187 Rozengracht 8 Jan W Douwes 6-00-00 CG huis
4-186 Rozengracht 12 Jan W Douwes 4-10-00 CG
4-243 Zuiderstraat 22 Jentje Douwes 1-00-00 CG
4-243 Zuiderhaven 26 Jentje Douwes 1-00-00 CG
7-056 Noorderhaven 115 Lieuwe Douwes 2-10-00 CG wagenmakerij
7-051 Rommelhaven 6twee_achter erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
7-051 Rommelhaven 6 erven Lieuwe Douwes 3-00-00 CG
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 2-10-00 CG
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 1-10-00 CG grondpagt
4-081 Hofstraat 8 Tjeerd Douwes 4-10-00 CG huis
4-082 Hofstraat 12 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
4-082 Hofstraat 10 Tjeerd Douwes 4-00-00 CG grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
4-052 Hofstraat 37 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 1-10-00 CG grondpagt
4-051 Hofstraat 35 wed en erven Jan Eelkes 0-10-00 CG
3-042 Nieuwstraat 30 Harmen Everts 0-10-00 CG
8-019 Noorderhaven 16 Bart Feddes 3-10-00 CG
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
4-267 Zuiderstraat 25 Bart Feddes 4-00-00 CG (stond: pieter dirks)
6-078 Sint Odolphisteeg 22 Bart Feddes 2-10-00 CG
6-078 Sint Odolphisteeg 20 Bart Feddes 2-10-00 CG
6-078 Lanen 39 Bart Feddes 2-10-00 CG
1-168 Karremanstraat 8 Huite Feytes 0-10-00 CG
5-086 Kerkpad 10 wed Rein Flores 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 8 wed Rein Flores 2-00-00 CG
5-086 Kerkpad 6 wed Rein Flores 2-00-00 CG
6-104 Lanen 71 Anne Foekes 2-10-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
7-094 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 2-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
7-094 1/2 Noorderhaven 98 Oene Fokkes 0-10-00 CG
8-093 Vijver 10 Claas Foppes 1-00-00 CG
8-093 Vijver 8 Claas Foppes 1-00-00 CG
3-032 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
3-032 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes 1-00-00 CG
1-212 Bildtstraat 23 Jan Freerks 2-00-00 CG
1-212 Karremanstraat 24 Jan Freerks 2-00-00 CG
7-048 1/2 Rommelhaven 16 Andries Gebel 0-10-00 CG grondpagt
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 6 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 4 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 10 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
4-064 Rapenburg 8 Pieter Geert 0-15-00 CG
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 1-07-00 CG grondpagt
3-065 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 2-00-00 CG huis
7-006 Sint Jacobstraat 11 Gerrit Gerrits 4-00-00 CG
2-203 Lombardstraat 8 Hendrik Gerrits 0-00-00 CG
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 4-10-00 CG grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 0-10-00 CG grondpagt
3-104 Kerkpoortstraat 29 Jan Gerrits 1-00-00 CG
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-00-00 CG
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-10-00 CG grondpagt
3-087 Grote Kerkstraat 39 Symon Gerrits 1-00-00 CG
3-088 Grote Kerkstraat 41 Symon Gerrits 2-05-00 CG grondpagt
1-180 Karremanstraat 6 Willem Gerrits 0-10-00 CG
6-085 Sint Odolphisteeg 6 Evert Goslings 1-10-00 CG
4-008 Schritsen 52 Jacob Gosses 1-10-00 CG
1-201 Droogstraat 51 Symon Haantjes 1-10-00 CG
7-125 Grote Bredeplaats 33 Symon Haantjes 0-10-00 CG
1-099 Zoutsloot 39 Symon Haantjes 0-10-00 CG
1-044 Zeilmakersstraat 18 Symon Haantjes 0-10-00 CG timmerwinkel
1-098 Zoutsloot 37 Symon Haantjes 0-10-00 CG
3-210 Franekereind 2 Arnoldus Haayes 1-10-00 CG
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 0-10-00 CG (wallen)
3-140 Kerkpoortstraat 18 erven Dirk Haayes 2-00-00 CG grondpagt
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-10-00 CG
5-039 Grote Kerkstraat 21 Jan Haayes 1-00-08 CG grondpagt
2-014 Zoutsloot 71 Jelle Haayes 1-00-00 CG
2-111 Hoogstraat 33 Jan Harmanus 1-10-00 CG
5-175 Lanen 44 Allert Harmens 1-10-00 CG
1-082 Zoutsloot 29 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
1-082 Bildtstraat 4 Wyger Harmens 1-00-00 CG pottebakkerij
8-015 Noorderhaven 8 Adam Hartog 3-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
6-009 Voorstraat 50 wed R Haukes 7-10-00 CG
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
1-141 Zoutsloot 51 Broer Hayes 0-00-00 CG
5-042 Heiligeweg 23 Age Heeres 2-00-00 CG huis
2-047 Karremanstraat 3 Harmen Heeres 0-10-00 CG huis
2-065 Karremanstraat 25 Harmen Heeres 1-00-00 CG
5-089 Kerkpad 14 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
5-089 Kerkpad 12 Jan Heeres 1-10-00 CG huis
3-106 Kerkpoortstraat 33 Jan Heeres 0-10-00 CG timmerwinkel
1-066 Zoutsloot 27 Jetske Heeres 0-10-00 CG
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG grondpagt
5-041 Heiligeweg 21 Jetske Heeres 3-00-00 CG
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-10-00 CG grondpagt
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
4-048 Kerkpad 7 Wybren Heeres 1-00-00 CG huis
5-105 Lanen 75 Wybren Heeres 0-10-00 CG
1-112 Zeilmakersstraat 19 Ruurd Heerkes 1-10-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-03-00 CG grondpagt
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
5-140 Heiligeweg 32 Haring Heins 0-15-00 CG
5-201 Schritsen 55 Wytze Heins 1-10-00 CG
3-068 Nieuwstraat 64 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
3-068 Nieuwstraat 62 Sipke Hemkes 0-10-00 CG
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 0-16-00 CG grondpagt
8-166 Schritsen 18 Abel Hendriks 1-00-00 CG stond: daniel hendriks
6-045 Kleine Bredeplaats 9 Claas Hendriks 4-00-00 CG
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
7-025 Voorstraat 93 Claas Hendriks 3-00-00 CG
8-167 Schritsen 20 Daniel Hendriks 0-00-00 CG huis beklemd onder no 166
2-030 Karremanstraat 7 Fredrik Hendriks Duman 0-10-00 CG
5-189 1/2 Schritsen 31 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
5-189 1/2 Schritsen 29 Johannes Hendriks 1-05-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
5-200 Schritsen 53 Pieter Hendriks 2-00-00 CG
2-125 Hoogstraat 53 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 0-12-00 CG grondpagt
5-166 Lanen 62 Pieter Hendriks 3-10-00 CG
2-125 Liemendijk 40 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
2-125 Liemendijk 38 Pieter Hendriks 0-10-00 CG
6-063 Lanen 7 wed Sipke T Hendriks 2-00-00 CG
3-041 Nieuwstraat 32 Symon Hendriks 0-10-00 CG
3-095 Kerkpoortstraat 15 wed Wybe Hessels 1-00-00 CG
2-202 Lombardstraat 6 Haantje Hilbrands 0-00-00 CG
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 1-10-00 CG grondpagt
5-156 Spekmarkt 2 Ruurd Hilbrands 2-00-00 CG
8-053 1/2 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
8-053 Weeshuisstraat 0 Hessel Hyltjes 1-05-00 CG
6-095 Lanen 51 Thomas IJsbrands 0-15-00 CG
6-096 Lanen 55 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
6-096 Lanen 53 Thomas IJsbrands 0-10-00 CG huis
4-154 Hofstraat 1 Willem IJsbrands 1-10-00 CG
5-037 Grote Kerkstraat 17 Antje Jacobs 1-10-00 CG huis, stond: s gratama
5-206 Schritsen 65 erven Berber Jacobs 2-10-00 CG
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 0-10-00 CG grondpagt
8-020 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 5-00-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 1-10-00 CG
5-078 Grote Kerkstraat 28 Frank Jacobs 0-02-00 CG grondpagt
3-222 Heiligeweg 50 Haaye Jacobs 0-10-00 CG
5-204 Schritsen 61 Haaye Jacobs 1-10-00 CG
5-203 Schritsen 59 Haaye Jacobs 0-00-00 CG
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 4-00-00 CG grondpagt
8-086 Zuiderhaven 25 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
8-086 Vijver 5 Hartog Jacobs 6-00-00 CG
2-204 Lombardstraat 10 Jan Jacobs 1-00-00 CG
8-016 Zeepaardsteeg 1 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
8-016 Noorderhaven 10 Jentje Jacobs 1-10-00 CG
3-223 Heiligeweg 48 Johannes Jacobs 2-00-00 CG
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 1-00-00 CG grondpagt
3-194 Lammert Warndersteeg 12 c s Johannes Jacobs 0-10-00 CG
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobs 1-00-00 CG
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 2-10-00 CG grondpagt
3-197 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-10-00 CG huis
3-196 Kruisstraat 12 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
3-196 Kruisstraat 10 Johannes Jacobs 1-00-00 CG timmerwinkel
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 0-06-00 CG grondpagt
5-073 Heiligeweg 13 Levy Jacobs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 59 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 63 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
4-066 Kerkpoortstraat 61 Michiel Jacobs 1-10-00 CG
7-003 Sint Jacobstraat 5 Romke Jacobs 2-00-00 CG
2-100 Herenwaltje 7 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
2-100 Herenwaltje 5 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
2-110 Hoogstraat 31 Ulbe Jacobs 2-00-00 CG
7-128 Grote Bredeplaats 27 Zaake Jacobs 1-10-00 CG huis
5-085 Grote Kerkstraat 44 Johannes Jacobus 0-06-00 CG grondpagt
3-062 Nieuwstraat 50 Arend Jans 1-00-00 CG
2-106 Herenwaltje 9 Bauke Jans 1-00-00 CG
1-198 Droogstraat 37 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
1-204 Vissersstraat 12 Beerend Jans 0-10-00 CG
1-198 Droogstraat 39 Beerend Jans 1-00-00 CG smitte
6-152 Kleine Bredeplaats 4 Broer Jans 2-00-00 CG
8-159 Schritsen 2 Carel Jans 1-00-00 CG
3-144 Kerkpoortstraat 8 Daam Jans 0-10-00 CG huis
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
1-211 Karremanstraat 26 Dirk Jans 0-00-00 CG huis
7-009 Sint Jacobstraat 17 wed Dirk Jans 1-00-00 CG
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 0-04-08 CG grondpagt
5-202 Schritsen 57 Folkert Jans 1-10-00 CG
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Jans Feersma 4-00-00 CG
6-146 Grote Bredeplaats 18 Frans Jans Feersma 2-00-00 CG
7-136 Noorderhaven 34 wed Freerk Jans 4-00-00 CG
1-195 Bildtstraat 17 Gerrit Jans 1-10-00 CG
2-105 Herenwaltje 11 Hendrik Jans 0-10-00 CG
7-135 Noorderhaven 32 Hendrik Jans 4-00-00 CG
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
2-105 Zoutsloot 92 Hendrik Jans 0-10-00 CG
3-173 Franekereind 34 Hendrik Jans 1-10-00 CG (lotten)
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 3-00-00 CG grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-10-00 CG huis
5-192 Schritsen 37 Hubert Jans 2-00-00 CG stond: wopke djoerds
4-183 1/2 Rozengracht 18 Hubert Jans 1-00-00 CG tuin
6-093 Lanen 45 Hubert Jans 2-10-00 CG
8-172 1/2 Schritsen 38 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
8-172 1/2 Schritsen 36 Hubert Jans 1-00-00 CG grondpagt
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans 1-10-00 CG
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans 1-10-00 CG
4-124 Hofstraat 21 Johannes Jans 0-15-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 56 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
2-055 Zoutsloot 54 Lyckle Jans 2-00-00 CG
6-090 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans 0-16-00 CG
6-139 Schritsen 13 Pier Jans 1-00-00 CG
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
4-022 Schritsen 58 wed Pieter Jans 1-00-00 CG
1-097 Zoutsloot 35 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
1-097 Zoutsloot 33 Reinder Jans Park 0-10-00 CG
5-054 Grote Kerkstraat 6 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 0-12-00 CG grondpagt
5-051 Grote Kerkstraat 14 Ritske Jans 2-00-00 CG
1-001 Noorderhaven 1 Sibbeltje Jans 0-00-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 13 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-035 Grote Kerkstraat 1 Tjalke Jans 2-10-00 CG
5-179 Lanen 36 wed Zytze Jans 1-10-00 CG
7-122 Rinnertspijp 2 Bauke Jansen 1-10-00 CG
7-123 Rinnertspijp 4 Bauke Jansen 0-10-00 CG
2-120 Hoogstraat 45 Jan Jansen Hiddema 1-10-00 CG
1-006 Noorderhaven 7 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
1-006 Dijksteeg 1 Hylke Jarigs 2-10-00 CG
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 1-00-00 CG grondpagt
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
4-073 Hofstraat 32 Harke Jelles 2-00-00 CG
4-023 Schritsen 58 Jan Jelles 4-10-00 CG huis en bakkerij
4-030 Brouwersstraat 16 Jetze Jelles 4-00-00 CG grondpagt
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 7 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-171 Rommelhaven 9 Jurjen Jelles 4-00-00 CG
2-136 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes 1-00-00 CG
2-136 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes 1-00-00 CG
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-07-04 CG grondpagt
7-062 Sint Jacobstraat 4 Beerend Johannes 2-00-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
2-085 Hoogstraat 25 Claas Johannes 3-10-00 CG
5-154 Spekmarkt 6 Doede Johannes 1-05-00 CG huis
2-162 Rozemarijnstraat 3 Folkert Johannes 1-00-00 CG
2-162 Hoogstraat 4 Folkert Johannes 1-00-00 CG
3-021 Oosterkeetstraat 11 Harmen Johannes 0-10-00 CG
2-130 Hoogstraat 36 Marten Johannes 1-00-00 CG
8-142 Grote Ossenmarkt 1a Rinnert Johannes 2-00-00 CG
6-151 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Johannes 2-10-00 CG huis
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 0-04-08 CG grondpagt
5-182 Lanen 30 Haaytze Jorrits 1-00-00 CG
2-066 Karremanstraat 23 Jelle Jurjens 1-00-00 CG huis
3-191 Lammert Warndersteeg 18 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
3-061 Nieuwstraat 48 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
3-191 Lammert Warndersteeg 18a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG grondpagt
3-192 Lammert Warndersteeg 16 Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
3-192 Lammert Warndersteeg 16a Tjalling Jurjens 0-10-00 CG huis
2-189 Noordijs 27 Yede Jurjens 4-00-00 CG
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
6-134 Schritsen 5 Claas Jurres 1-10-00 CG huis
4-155 Hofstraat 3 Jetske Klaasen 1-00-00 CG huis (stond: jan lauwrens)
6-069 Lanen 17 Johannes Leenderts 2-00-00 CG
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 2-00-00 CG grondpagt
3-140 Kerkpoortstraat 18 Antje Lieuwes 0-10-00 CG (wallen)
1-064 Zoutsloot 23 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
1-065 Zoutsloot 25 Jacob Lieuwes 0-10-00 CG
3-190 Lammert Warndersteeg 13 Willem Lieuwes 1-10-00 CG
3-190 Lammert Warndersteeg 13a Willem Lieuwes 1-10-00 CG
3-066 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks 2-00-00 CG
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-15-00 CG grondpagt
3-113 Kerkpoortstraat 39 Jan Lodewijks Groen 0-10-00 CG
2-174 Rommelhaven 15 nom ux Lodewijk Lodewijks 3-00-00 CG
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 0-14-00 CG grondpagt
5-171 Lanen 52 Wessel Lolkes 1-00-00 CG huis
3-143 Kerkpoortstraat 10 Ymke Lolles 0-10-00 CG
5-180 Lanen 34 Pieter Lourens 0-07-00 CG grondpagt
5-207 Schritsen 67 Claas Louwrens 3-00-00 CG
5-207 Schritsen 65b Claas Louwrens 3-00-00 CG
5-180 Lanen 34 Pieter Louwrens 2-00-00 CG
3-133 Kerkpoortstraat 51 Atze Lubberts 2-00-00 CG
7-106 Voorstraat 23 Otte Lubberts 6-00-00 CG
4-084 Rozengracht 19 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
4-084 Rozengracht 17 Hendrik Marcus 0-10-00 CG
2-163 Rozemarijnstraat 1 Anne Martens 1-00-00 CG
2-163 Hoogstraat 2 Anne Martens 1-00-00 CG
1-187 Zoutsloot 40 Cornelis Martens 1-00-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
5-150 Heiligeweg 12 Fokke Martens 2-10-00 CG
4-197 Zuiderhaven 54 Mettje Martens 1-00-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 0-07-00 CG grondpagt
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 4-00-00 CG
3-226 Heiligeweg 38 Lieuwe Meeves 6-00-00 CG
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 0-17-00 CG grondpagt
5-162 Lanen 72 Auke Meinderts 2-00-00 CG
6-145 Grote Bredeplaats 16 Tjeerd Meintes 5-10-00 CG
7-127 Grote Bredeplaats 29 Johannes Melcherts 3-10-00 CG
7-127 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts 3-10-00 CG
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-141 Kerkpoortstraat 16 Hylke Minnes 0-10-00 CG
5-027 Voorstraat 66 Hylke Minnes 6-00-00 CG
3-141 Kerkpoortstraat 14 Hylke Minnes 0-10-00 CG
6-068 Lanen 15 Hylke Minnes 3-00-00 CG huis
6-067 Lanen 13 Hylke Minnes 2-10-00 CG
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 2-00-00 CG grondpagt
3-142 Kerkpoortstraat 12 Hylke Minnes 0-10-00 CG huis
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 0-06-00 CG grondpagt
5-085 Grote Kerkstraat 44 Pieter Minnes 1-00-00 CG
1-216 Noorderhaven 87 Popke Minnes 6-00-00 CG huis
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 1-10-00 CG
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 17 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 15 Cornelis Monses 4-00-00 CG grondpagt
4-264 Zuiderstraat 19 Cornelis Monses 1-10-00 CG
6-056 Lanen 1 wed Wybe Nammerts 1-10-00 CG huis
2-095 Wortelstraat 0 Sasker Oeges 0-10-00 CG
6-129 Lanen 4 Sasker Oeges 1-10-00 CG
2-095 Wortelstraat 15 Sasker Oeges 0-10-00 CG
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 1-10-00 CG grondpagt
3-219 Heiligeweg 56 Symon Oenes 3-00-00 CG huis
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-15-00 CG grondpagt
4-117 Hofstraat 11 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
4-117 Hofstraat 9 erven Joris Ottes 1-00-00 CG
1-186 Zoutsloot 42 Sybe Paulus 2-00-00 CG
8-178 Raamstraat 8 wed Jan Philippus 1-10-00 CG
3-170 Franekereind 40 Pieter Piebes 2-10-00 CG
7-048 1/2 Rommelhaven 16 Schelte Piers 0-10-00 CG
7-047 Rommelhaven 14 Schelte Piers 1-10-00 CG
7-057 Noorderhaven 108 Schelte Piers 3-00-00 CG
8-158 Schritsen 4 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 5 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 3 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
8-158 Jan Ruurdstraat 1 Antje En Geeske Pieters 1-00-00 CG
5-186 Schritsen 23 Christiaan Pieters 2-00-00 CG
7-137 Noorderhaven 36 Claas Pieters 4-00-00 CG
1-194 Bildtstraat 15 Claas Pieters 1-10-00 CG
2-137 Hoogstraat 24 Claas Pieters Metzelaar 1-00-00 CG
7-138 Noorderhaven 38 wed Douwe Pieters 4-00-00 CG
4-077 Hofstraat 22 Jetske Pieters 1-00-00 CG wooning
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters 3-10-00 CG
8-016 1/2 Zeepaardsteeg 1 Luitje Pieters 0-10-00 CG
8-016 1/2 Noorderhaven 10 Luitje Pieters 0-10-00 CG
8-012 Noorderhaven 2 Michiel Pieters 3-00-00 CG huis
1-217 Noorderhaven 89 Michiel Pieters Dreso 4-00-00 CG
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 0-06-12 CG grondpagt
6-076 Lanen 35 Ruurd Pieters 3-00-00 CG
2-141 Herenwaltje 19 Sjierk Pieters 0-10-00 CG
2-114 Hoogstraat 37 Willem Pieters 3-00-00 CG bakkerij
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 1 Wopke Remkes 4-00-00 CG
2-190 1/2 Franekereind 3 Wopke Remkes 4-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
7-013 Voorstraat 73 Gerardus Rinkes 5-00-00 CG
6-053 Kleine Bredeplaats 21 Sybout Rinkes 3-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 46 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 44 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
3-224 Heiligeweg 42 Arjen Roelofs 2-00-00 CG
1-037 Noorderhaven 57 Geert Roelofs 3-10-00 CG
1-144 Zoutsloot 57 Jan Roelofs 1-00-00 CG
3-030 Nieuwstraat 19 Johannes Roelofs 1-00-00 CG
3-094 Kerkpoortstraat 13 Roelof Roelofs 1-00-00 CG
2-054 Zoutsloot 52 Roelof Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 0-17-08 CG grondpagt
4-132 Hofstraat 4 Tjeerd Roelofs 0-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
5-160 Lanen 76 Tjeerd Roelofs 2-00-00 CG
3-136 Rapenburg 1 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
7-095 Noorderhaven 100 Tjeerd Roelofs 4-00-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
7-126 Grote Bredeplaats 31 Tjeerd Roelofs 5-00-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
3-187 Lammert Warndersteeg 5 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
2-135 Hoogstraat 28 Tjeerd Roelofs 1-00-00 CG
2-150 Scheerstraat 8 Tjeerd Roelofs 1-10-00 CG
8-170 Schritsen 26 Dirk Ruurds Bakker 2-10-00 CG huis
8-177 Schritsen 48 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
8-177 Schritsen 46 Jetze Ruurds 0-10-00 CG
5-050 Grote Kerkstraat 16 wed Jacob Samuels 1-10-00 CG huis
2-028 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
2-028 Achterstraat 27 Hendrik Sanders 0-10-00 CG
7-043 Rommelhaven 20 Jan Scheltes 2-10-00 CG huis
2-131 Hoogstraat 34 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
2-131 Lombardstraat 1 wed Anne Sierds 0-15-00 CG
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
2-059 Droogstraat 81 c s Sjoerd Sippes 2-10-00 CG (5) huis
5-205 Schritsen 63 erven Beerend Smith 2-00-00 CG
1-086 Vissersstraat 4 Dirk Sybrens 1-00-00 CG stal
8-082 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens 4-10-00 CG
1-005 Noorderhaven 5 Hartman Sybrens 0-00-00 CG blokmakerij
2-010 Zoutsloot 83 Jacob Sybrens 2-00-00 CG
5-055 Grote Kerkstraat 4 Jan Sybrens 2-00-00 CG huis
6-021 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 3-00-00 CG
6-020 Voorstraat 30 Klaas Sybrens 5-00-00 CG
6-120 Lanen 22 Lolke Sybrens 2-00-00 CG
7-148 Noorderhaven 58 Rinse Sybrens 5-00-00 CG huis
7-055 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
7-054 Rommelhaven 2 c s Ype Symons 0-00-00 CG
7-053 Rommelhaven 4 Ype Symons 0-10-00 CG
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons 2-00-00 CG
7-056 Noorderhaven 115 c s Ype Symons 0-00-00 CG woning behooren onder no 52
7-041 Rommelhaven 24 Antje En Pietje Taekes 1-10-00 CG
1-113 Zeilmakersstraat 21 Cornelis Tewes 2-00-00 CG
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
8-058 Zuiderhaven 20 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-057 Zuiderhaven 16 Jan Thomas 0-00-00 CG werf
8-058 Zuiderhaven 18 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 11 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 9 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
1-104 Zoutsloot 24 Jan Thomas 1-10-00 CG
8-058 Westerstraat 7 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
8-058 Westerstraat 5 Jan Thomas 0-00-00 CG beklemd onder no 57
6-082 Sint Odolphisteeg 12 Jan J Thomas 1-10-00 CG
4-067 Kerkpoortstraat 65 Jacob Tjeerds 1-10-00 CG
8-013 Noorderhaven 4 c s Schelte Tjepkes 2-10-00 CG
8-114 Vijverstraat 4 Jan Tjietzes de Haan 2-00-00 CG
1-042 Zoutsloot 11 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 9 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 7 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 5 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 3 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
1-042 Zoutsloot 1 Jelke Tjietzes 1-10-00 CG leerlooyerij
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
4-128 Hofstraat 25 Sybe Uilkes 0-10-00 CG woning
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
4-127 Hofstraat 23 Sybe Uilkes 0-15-00 CG
8-028 Prinsenstraat 4 Claas Wierds 2-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
7-132 Noorderhaven 24 Claas Wierds 6-00-00 CG
4-033 Brouwersstraat 22 Abraham Willems 6-00-00 CG huis en brouwerij
1-151 Karremanstraat 18 IJsbrand Willems 1-00-00 CG
3-172 Franekereind 36 wed en erven Jacob Willems 1-10-00 CG
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 0-16-00 CG grondpagt
8-163 Schritsen 10 wed & erven Jacob Willems 2-10-00 CG
5-030 Simon Stijlstraat 1 Pieter Willems 0-00-00 CG huis
5-029 Voorstraat 62 Pieter Willems 5-00-00 CG
1-001 Noorderhaven 1 wed Andries Wybes 0-00-00 CG
1-150 Karremanstraat 20 Claas Wybes 1-00-00 CG
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-02-00 CG grondpagt
3-086 Grote Kerkstraat 37 Dirk Wybes 2-00-00 CG huis en bakkerij
8-139 Grote Ossenmarkt 13 Hylke Wybes 3-10-00 CG
8-006 Grote Bredeplaats 9 erven Rein Wybes 4-10-00 CG
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG grondpagt
4-110 Both Apothekerstraat 9 erven Broer Wybrens 0-10-00 CG woning
5-190 Schritsen 33 Beitske Wypkes 2-10-00 CG stond: johannes norel
5-005 Voorstraat 86 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
5-005 Voorstraat 84 Broer Yemes 8-00-00 CG huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 2-00-00 CG huis
5-196 Schritsen 45 wed Jan Yemes 1-00-00 CG
6-039 Voorstraat 4 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
6-039 Kleine Bredeplaats 5 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 15-00-00 CG grondpagt
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
5-170 Lanen 54 Jan Yemes 1-12-00 CG grondpagt
1-003 Noorderhaven 3 cs Jan Yemes 0-00-00 CG helling
6-039 Kleine Bredeplaats 1 wed Jan Yemes 4-00-00 CG huis
1-085 1/2 Vissersstraat 8 Jacob Ykes 0-00-00 CG
1-085 1/2 Vissersstraat 6 Jacob Ykes 0-00-00 CG
1-149 Karremanstraat 22 Symen Ypes 1-10-00 CG
2-109 Hoogstraat 29 Jan Ysaacks 0-00-00 CG
2-109 Hoogstraat 29a Jan Ysaacks 0-00-00 CG
5-036 Grote Kerkstraat 15 Elkan Yzaak Levy 0-14-00 CG grondpagt
5-197 Schritsen 47 Tjepke Zaakes 1-00-00 CG
7-076 Voorstraat 61a Moses Zalomons 6-10-00 CG
7-076 Voorstraat 61 Moses Zalomons 6-10-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-199 Schritsen 51 Hessel Zytses 4-00-00 CG
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 0-12-00 CG grondpagt
5-167 Lanen 60 Hessel Zytzes 3-00-00 CG
2-115 Hoogstraat 39 Hinne Zytzes 3-00-00 CG
2-115 Hoogstraat 39a Hinne Zytzes 3-00-00 CG
2-091 Zoutsloot 98 Hinne Zytzes 0-10-00 CG
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG
2-118 Zoutsloot 100 Hinne Zytzes 1-00-00 CG