Harlingen, lijst voor Burgerwapening 1804 (Gemeentearchief Harlingen inv.nr. 203)

De laatste pagina van dit register beschrijft de reden waarom het is aangelegd:

ik ondergeschreeven Procureur van 't Gemeente Bestuur der Stad Harlingen gesterkt met Jacob de Boer bode & Harmanus Tamboezer Executeur bij Drost & Gerechte alhier, verklaare binnenstaande omschrijvinge tot het in trein brengen van 't Nieuwe plan der Burgerwapening der Mansperzoonen, getrouwden van 18 tot 40 Jaaren en ongetrouwden van 18 tot 45 Jaaren Zo nauwkeurig mogelijk en volgens eigen opgaven, gedaan te hebben.
Actum Harlingen den 1 Maart 1804
(get) T Stephany


Om een reden die ik niet ken is in dit register een andere huisnummering gebruikt dan de gebruikelijke van die tijd. De indeling van de stad in acht kwartieren was hetzelfde, maar een vergelijking met de registers van de Sint Jacobischatting uit 1810 laat zien dat bewoners verschoven zijn. Ik heb zoveel mogelijk namen gekoppeld aan het juiste adres, maar soms was het niet mogelijk een logische overeenkomst te vinden. De adressen in onderstaande lijst zijn aan te klikken, maar dat geeft dus niet altijd een resultaat.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2021-06-26 08:48:06kwartier  1  2  3  4  5  6  7  8  huis tegenwoordig   voornaam patroniem familienaam leeftijd gehuwd/ongehuwd opmerking
1-001 Noorderhaven 1 Pieter Luitjes 38 g
1-002 Noorderhaven 5
1-003 Noorderhaven 7 Hylke Jaarigs
1-003 Noorderhaven 9 Hylke Jaarigs
1-003 Dijksteeg 1 Hylke Jaarigs
1-004 Noorderhaven 11 Freerk Krayer 20 o
1-005 Noorderhaven 13 wed. P. Beva
1-006 Noorderhaven 3 Andries Wybes
1-007 Noorderhaven 15 Jan Trompetter
1-008 Noorderhaven 17
1-009 Noorderhaven 19 Pieter Rodenhuis 28 g
1-010 Noorderhaven 21
1-012 Noorderhaven 23 Cornelis Burgh commies van 's lands gem. middelen
1-013 Noorderhaven 25 J.L. Buisman
1-014 Zeepziederstraat 1
1-014 Noorderhaven 27
1-015 Noorderhaven 29 P. Tjallingii Tz. 20 o
1-016 Noorderhaven 31a
1-016 Noorderhaven 31
1-017 Noorderhaven 33
1-019 Noorderhaven 39 Jacob Wassenaar
1-022 Noorderhaven 37 Sicco IJsenbeek
1-025 Noorderhaven 41 Marten Bos
1-026 Noorderhaven 43 C.C. Straten commies
1-027 Noorderhaven 45 wed. S. Zee
1-028 Noorderhaven 47 H. Hanekuyk
1-029 Noorderhaven 49 A.R. Dalzen
1-030 Noorderhaven 51 D. Ziersma 34 g
1-031 Noorderhaven 53 G. Hingst 27 g
1-032 Noorderhaven 55 S. Popta de zoon studiosus te Franequer
1-033 Noorderhaven 57 ds. Assen
1-035 Noorderhaven 59 J.D. Zeilmaker
1-036 Noorderhaven 61
1-036 Karremanstraat 4
1-069 1/2 Vissersstraat 6 Enne Wyga
1-084 Zoutsloot 31 Gerrit Gerrits
1-086 Zoutsloot 37 Symon Haantjes
1-093 Zoutsloot 20 Herke J. Mey 26 g schuitschipper
1-103 Noorderhaven 63 P. Hanekuik
1-104 Noorderhaven 65 Y. Rodenhuis
1-105 Noorderhaven 67 C. Oosterbaan
1-106 Noorderhaven 69 wed. Wytsma
1-107 Noorderhaven 71 H. Westra
1-108 Noorderhaven 73
1-109 Noorderhaven 75 Jacob Smith 29 g
1-109 Droogstraat 8 Jacob Smith 29 g
1-110 Noorderhaven 77 H. Schouwenburgh
1-111 Noorderhaven 79 Jacob Strelitz
1-112 Noorderhaven 81 wed. Joerd Wopkes
1-113 Bildtstraat 20 E. Akkringa 38 g
1-119 Bildtstraat 1 Jan Kyl
1-126 Bildtstraat 11 Minne Poppes Houttuin
1-127 Zoutsloot 43 Symon Miedema
1-128 Zoutsloot 45 Bauke Beer
1-128 Anjelierstraat 13 Bauke Beer
1-129 Zoutsloot 49
1-130 Zoutsloot 47 Th. Slooten
1-131 Zoutsloot 51 Eile Faber
1-131 Bildtstraat 2 Eile Faber
1-131 Vissersstraat 12 Eile Faber
1-132 Zoutsloot 53 Y. Hoornstra
1-134 Zoutsloot 55 Egbert Alberts 30 g zoutdrager
1-135 Zoutsloot 57 Jan Roelofs
1-137 Zoutsloot 63 Jan Kamerling 34 g schipper
1-137 Zoutsloot 65 Jan Kamerling 34 g schipper
1-138 Karremanstraat 22 Sicco Wijnalda
1-139 Karremanstraat 20 Claas Wybes
1-142 Anjelierstraat 11 Johannes Bergh
1-156 Achterstraat 8 Harmen Johannes 34 g
1-158 Achterstraat 4
1-170 Achterstraat 17 Doede Pieters
1-176 Achterstraat 21 Steven Claazes 28 g matroos
1-192 1/2 Droogstraat 14 Gerrit Danswijk
1-198 Noorderhaven 83
1-198 Bildtstraat 27
1-199 Noorderhaven 85
1-200 Noorderhaven 87 Popke Minnes
1-201 Noorderhaven 89 Michiel Drieso
1-202 Noorderhaven 91
1-202 Noorderhaven 93
1-203 Noorderhaven 95 Johannes Werff 31 g
1-204 Noorderhaven 97 wed. Johannes Benzonides
1-205 Noorderhaven 99 Barre Stapert 39 g commissaris van convooijen & licenten
1-206 Noorderhaven 101 W. Ruitinga
1-207 Noorderhaven 103 Wybren Heeres
1-208 Noorderhaven 105 Jan Dirks
1-209 Noorderhaven 107 Sipke Sybrens g
2-004 Heerensteeg 6 Douwe Atzes
2-006 Zoutsloot 95 Jan Boer
2-007 Zoutsloot 93 Tjalling Wybrens
2-021 Anjelierstraat 15 Willem Dirks
2-021 Anjelierstraat 17 Willem Dirks
2-026 Achterstraat 27 Hendrik Sanders
2-026 Karremanstraat 9 Hendrik Sanders
2-031 Liemendijk 26 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 28 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 30 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 32 Doris Petzelaar
2-031 Liemendijk 34 Doris Petzelaar
2-033 Liemendijk 36 Sewrinus Weggius 26 o
2-067 Hoogstraat 1 Sicco Rienstra
2-068 Hoogstraat 3 D. Gautier
2-069 Hoogstraat 5 wed. Feytema
2-070 Hoogstraat 7 H.IJ. Rees 33 g
2-071 Hoogstraat 9
2-072 Hoogstraat 11 D. Siechman
2-073 Hoogstraat 13 Claas Vries
2-074 Hoogstraat 15
2-074 Hoogstraat 17
2-075 Hoogstraat 19a wed. D. Schiere
2-075 Hoogstraat 19 wed. D. Schiere
2-076 Hoogstraat 21 S. Kamsma
2-077 Hoogstraat 23a wed. Radsma
2-077 Hoogstraat 23 wed. Radsma
2-078 Hoogstraat 25 Claas J. Gorter
2-102 Herenwaltje 9 Bauke Jans 30 g bolswarderschipper
2-104 Hoogstraat 29a Isaäc Jansen
2-104 Hoogstraat 29 Isaäc Jansen
2-105 Hoogstraat 31 Willem Lieuwes
2-106 Hoogstraat 33 Jan Harmanus
2-108 Hoogstraat 37 Willem Pieters 30 g
2-109 Hoogstraat 39a Jan Bierma
2-109 Hoogstraat 39 Jan Bierma
2-110 Hoogstraat 41 P. Valderpoort
2-123 Lombardstraat 1 wed. Anne Sjoerds
2-128 Hoogstraat 28 Harmen Dirks turfdrager
2-129 Hoogstraat 26a Gerben Jeltes
2-129 Hoogstraat 26 Gerben Jeltes
2-130 Hoogstraat 24 Johannes Jans turfdrager
2-131 Hoogstraat 22 Jurjen Deulen matroos
2-136 Scheerstraat 3 Rein Damen
2-137 Scheerstraat 5 Claas Jacobs
2-138 Scheerstraat 7 Jelmer Akker
2-139 Scheerstraat 9 Tamme Stuuel 30 g
2-141 Scheerstraat 11 S. Wijma
2-147 Hoogstraat 18 S.W. Houtsma
2-147 Hoogstraat 20 S.W. Houtsma
2-147 Noordijs 1 S.W. Houtsma
2-147 Noordijs 3 S.W. Houtsma
2-149 Hoogstraat 16 Adam Reiniers 36 g
2-150 Hoogstraat 14 Joost Gongrijp 35 g
2-151 Hoogstraat 12 Gerrit Beerends 34 g
2-152 Hoogstraat 10 Pieter Minnes Sluis
2-152 Rommelhaven 5 Pieter Minnes Sluis
2-153 Hoogstraat 6 Age Agema 30 g
2-153 Hoogstraat 8 Age Agema 30 g
2-154 Hoogstraat 4 Folkert Johannes
2-155 Hoogstraat 2 Jan Vogelzang 38 g
2-155 Rozemarijnstraat 1 Jan Vogelzang 38 g
2-164 Rommelhaven 11 Jan E. Bouwknegt 37 g schipper
2-171 Noordijs 11
2-172 Noordijs 13 wed. J. Hanekuyk
2-173 Noordijs 15 Jelle Wildschut
2-174 Noordijs 17 Jelle Jurjens
2-175 Noordijs 19 W.S. Nooten
2-176 Noordijs 21 S. Hingst
2-177 Noordijs 23
2-179 Noordijs 25 C. Lautenbach
2-183 Franekereind 5 Harmen Winnekes
2-187 Franekereind 15 D. Nieuwbuur
2-188 William Boothstraat 6 Hans Jacobs
2-196 Lombardstraat 10 Jan Jacobs
3-025 Nieuwstraat 37 Johannes Gerrits 37 g
3-025 Nieuwstraat 39 Johannes Gerrits 37 g
3-026 Nieuwstraat 25 Gerrit Foppes 37 g
3-026 Nieuwstraat 27 Gerrit Foppes 37 g
3-031 Nieuwstraat 13 Ate L. Boer
3-045 Ooievaarsteeg 13 Jacob Linde
3-047 Ooievaarsteeg 17 Tjepke Gabbes
3-060 Nieuwstraat 56 Jan Geerts 39 g
3-061 Nieuwstraat 60 Arend Lodewijks 36 g
3-075 Grote Kerkstraat 29 Jacob Potting
3-076 Grote Kerkstraat 31 Jan Hendriks 34 g
3-078 Kerkpoortstraat 7
3-086 Kerkpoortstraat 5 Johannes Sjoerds matroos
3-094 Kerkpoortstraat 13 wed. Roelof Roelofs
3-094 Kerkpoortstraat 23 wed. Roelof Roelofs
3-094 Kerkpoortstraat 25 wed. Roelof Roelofs
3-116 1/2 Molenpad 8 Johannes Beerends g
3-116 1/2 Molenpad 14 Johannes Beerends g
3-133 Oosterbolwerk 6 Johannes Fok
3-133 Oosterbolwerk 8 Johannes Fok
3-138 Kerkpoortstraat 18 Hendrik Drost
3-170 Franekereind 36 J.W. Nagel
3-171 Franekereind 34 Hendrik Jansen
3-188 Lammert Warndersteeg 10 Johannes Hartmans
3-188 Lammert Warndersteeg 12 Johannes Hartmans
3-196 Franekereind 20 Andele Jans 38 g
3-204 Franekereind 14
3-205 Franekereind 8 Dirk Fontein
3-206 Franekereind 6
3-207 Franekereind 4 Willem Wilhelmus
3-208 Franekereind 2 Hendrik Kemper
3-209 Heiligeweg 70 B. Oorthuis
3-210 Heiligeweg 68 Jielles Keimpes
3-211 Heiligeweg 66 D. Ypey 33 g studeert te Lingen
3-212 Heiligeweg 64 Johannes Bakker 28 g
3-213 Heiligeweg 62 wed. Blom
3-214 Heiligeweg 60 ds W.J. Hanekuyk
3-219 Heiligeweg 54 Beerent Omans
3-222 Heiligeweg 48 Johannes Kerkhoven
4-018 Schritsen 58 Foppe Cornelis
4-026 Brouwersstraat 28 L. Spannenburg
4-027 Brouwersstraat 26 S. Spannenburg 26 g
4-028 Brouwersstraat 24 wed. S. Stijl
4-029 Brouwersstraat 22 Gerrit Swichem
4-030 Brouwersstraat 20 Dirk Jager 39 g
4-032 Brouwersstraat 18 Dirk Woude
4-039 Zuiderhaven 75 A. Schouten
4-042 Zuiderhaven 73 ds Mentes
4-043 Kerkpoortstraat 59 Gijsbert Johannes 37 g schipper
4-043 Kerkpoortstraat 61 Gijsbert Johannes 37 g schipper
4-043 Kerkpoortstraat 63 Gijsbert Johannes 37 g schipper
4-045 Kerkpad 3
4-046 Kerkpad 7 H. Oswald
4-047 Hofstraat 31 Pieter Johannes
4-048 Hofstraat 33 Hendrik Tabes 28 g
4-049 Hofstraat 35
4-050 Hofstraat 37 wed. Jan Eelkes
4-051 Hofstraat 43
4-051 Hofstraat 41
4-052 Hofstraat 45
4-053 Hofstraat 47
4-058 Rapenburg 10 Symon Tjerks
4-065 Kerkpoortstraat 57 Johannes Jans 27 g
4-065 Rapenburg 2 Johannes Jans 27 g
4-066 Rapenburg 4 Pieter Alberts 79 g (leeftijd en getrouwd met dezelfde pen doorgehaald)
4-067 Rapenburg 6 Jacobus Tjeerds 39 g
4-069 Rapenburg 8 Jan Dijkstra 28 g
4-074 Hofstraat 30 Harmen Gortmers
4-075 Hofstraat 28
4-076 Hofstraat 24 wed. Frans Arjens
4-076 Hofstraat 26 wed. Frans Arjens
4-091 Kerkpad 32 Arend Batzal
4-091 Kerkpad 34 Arend Batzal
4-100 Vianen 6 Jielles Zydses
4-100 Vianen 8 Jielles Zydses
4-101 Vianen 14 Lijsbert Hendriks
4-101 Vianen 16 Lijsbert Hendriks
4-101 Vianen 18 Lijsbert Hendriks
4-104 Vianen 2 George Blesma 38 g
4-106 Romastraat 10 Abel Bolhuis
4-106 Romastraat 12 Abel Bolhuis
4-114 Romastraat 4 Jan Kuiper koorndraager
4-133 Rozengracht 11 M. Vink
4-134 Hofstraat 4 M. Boer
4-140 Heiligeweg 6 wed. H. Zwaal
4-141 Heiligeweg 4 wed. Claas Baukes
4-142 Heiligeweg 2 Jan Bierma Brug 25 g
4-143 Brouwersstraat 1 G. Pettinga 38 g
4-144 Both Apothekerstraat 2
4-144 Brouwersstraat 1b
4-145 Both Apothekerstraat 4 Susanna Anderies
4-145 Brouwersstraat 3 Susanna Anderies
4-146 Both Apothekerstraat 6 B. Beemen
4-146 Brouwersstraat 5 B. Beemen
4-147 Brouwersstraat 7 A. Wiersma
4-148 Brouwersstraat 9 J. Leyenaar
4-149 Brouwersstraat 11
4-150 Brouwersstraat 13 Jan Broersma
4-151 Brouwersstraat 15 Arjen D. Poort 34 g
4-152 Brouwersstraat 17 W. Van Loon 35 g
4-153 Brouwersstraat 19 Johannes Agema 25 g
4-154 Brouwersstraat 21 P.W. Vettevogel
4-155 Brouwersstraat 23
4-156 Brouwersstraat 25 H. Helmer
4-157 Brouwersstraat 27 Geertje Dekker
4-177 Wasbleekstraat 4 Jacob Keulen
4-183 Rozengracht 16 Christoffel Haas
4-187 Rozengracht 2 J. Feenstra
4-190 Nieuweburen 1 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 3 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 5 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 7 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 9 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 11 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 13 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 15 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 17 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 19 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 21 P. Kummel
4-190 Nieuweburen 23 P. Kummel
4-193 Zuiderhaven 50 dr Ringh
4-197 Zuiderhaven 42 wed. Posthumus
4-220 Zuidersteeg 1 Hendrik TobÉ
4-220 Zuidersteeg 3 Hendrik TobÉ
4-220 Zuidersteeg 5 Hendrik TobÉ
4-227 Zuiderhaven 36 wed. Claas Doedes
4-232 Zuiderhaven 26 S. Wiarda
4-233 Zuiderhaven 24 Otte Tietge
4-236 Zuiderstraat 22 Jan Karels
4-242 Zuiderstraat 14 Fedde Sjoerds
4-254 Zuiderstraat 31 Sytze Beidschat 30 g
5-001 Voorstraat 94 H. Addens
5-002 Voorstraat 92 dr S. Stijl
5-003 Voorstraat 90 T. Westerhuis 33 g
5-004 Voorstraat 88 wed. Jan Bootes
5-005 Voorstraat 86 Eeltje Witteroos 32 g
5-006 Voorstraat 82 A. Delgrosse
5-009 Voorstraat 76 Thijs G. Kussendrager
5-016 Kleine Kerkstraat 18 Rein Ages 33 g matroos
5-018 14 Kleine Kerkstraat 12 wed. Sweitzer
5-021 8 Kleine Kerkstraat 8 Jacobus Riet
5-024 Voorstraat 74 wed. Galenkamp
5-025 Voorstraat 72 A.W. Bakker
5-026 Voorstraat 70 D. Houtsma
5-027 Voorstraat 68 Frans Leemkool
5-029 Voorstraat 64 Bouwe Fontein
5-043 Heiligeweg 21
5-044 Heiligeweg 23 Age Heeres
5-045 Heiligeweg 25 Jacob Levy 30 g
5-046 Heiligeweg 27 Claas Symons
5-047 Heiligeweg 29
5-054 Grote Kerkstraat 12 Hendrik Melcherbach
5-055 Grote Kerkstraat 8 Tonco Baukes 22 g
5-055 Grote Kerkstraat 10 Tonco Baukes 22 g
5-056 Grote Kerkstraat 6 Ritske Kronenburgh
5-056 Grote Kerkstraat 14 Ritske Kronenburgh
5-056 Romastraat 29 Ritske Kronenburgh
5-057 Grote Kerkstraat 4 Jan S. Reidmaker
5-058 Grote Kerkstraat 2 Meinte Jager
5-061 Lanen 87
5-062 Lanen 89 Willem Feddema
5-063 Lanen 91 G. Hartman
5-064 Lanen 93 Gerben Ages
5-065 Lanen 86 Harmanus Haas
5-066 Lanen 84 Jan Bettels
5-067 Lanen 82 Hendrik Duman 29 g
5-067 Lanen 82a Hendrik Duman 29 g
5-068 Spekmarkt 1 Tjeerd Durks franequerschipper
5-069 Heiligeweg 1 Johannes Alberts franequerschipper
5-071 Heiligeweg 3 Jetske Ages
5-072 Heiligeweg 5 wed. Jacob Hibbes
5-073 Heiligeweg 7 J. Olinjus
5-074 Heiligeweg 9 T.S. Stephany
5-075 Heiligeweg 11 Johannes Jager
5-076 Heiligeweg 13 Lewy Jacobs
5-077 Heiligeweg 15 Catarina Klein
5-078 Heiligeweg 17 Cornelis Wassenaar
5-079 Heiligeweg 19 Robijn Leyker
5-093 Kerkpad 1 Evert Lindeboom
5-093 Kerkpad 6 Evert Lindeboom
5-093 Kerkpad 8 Evert Lindeboom
5-093 Kerkpad 10 Evert Lindeboom
5-119 Gardenierstraat 9 Beerend Jans
5-121 Gardenierstraat 13 Beerend Burgers
5-135 Gardenierstraat 18 Thomas Alberts
5-142 Heiligeweg 32 Haring Heyns
5-143 Romastraat 37 Tjerk Heyns
5-149 Heiligeweg 16 Jan Dongen
5-150 Heiligeweg 14 J. Broodkorf 38 g
5-151 Heiligeweg 12 Fokke Martens
5-155 Spekmarkt 6 Doede Veer 31 g leeuwarderschipper
5-156 Spekmarkt 4 W. Burgerhoff 38 g
5-158 Lanen 80 Sjoerd Jacobs
5-161 Lanen 76 Jan Lourens
5-163 Lanen 72 Auke Meinderts
5-168 Lanen 62 Pieter Hendriks
5-170 Lanen 58 R. Veen
5-181 Lanen 36 wed. Zytse Jans
5-183 Lanen 32 S. Adenburgh 32 g
5-190 Schritsen 27 Hoffius (de vrouw van)
5-194 Schritsen 35 Hendrik Smith 38 g
5-199 Schritsen 43 wed. Koelmans
5-200 Schritsen 45 Jan Yemes
5-201 Schritsen 47 Tjepke Zaakes
5-203 Schritsen 51 Hessel Zytses
5-205 Schritsen 55 Wytze Heyns
5-206 Schritsen 61 Haye Jacobs
5-209 Schritsen 65b Klaas Koster
6-001 Voorstraat 60 wed. D. Hingst
6-004 Voorstraat 58 J. Hannema
6-005 Voorstraat 56 wed. P. Hannema
6-008 Voorstraat 50 wed. Nauta
6-009 Voorstraat 48 G. Keyl
6-010 Voorstraat 46 N. Schenkius
6-011 Voorstraat 44 J.C. Moench
6-012 Voorstraat 42 J. Hibbema
6-013 Voorstraat 40 P. Hannema
6-022 Voorstraat 26 W. Fettevogel 38 g
6-023 Voorstraat 24 Freerk Jennes
6-024 Voorstraat 22 G. Steensma 41 o
6-025 Voorstraat 20 H. Bauer
6-026 Voorstraat 18 F. Fontein 26 g
6-027 Voorstraat 16
6-028 Voorstraat 14 wed. Schaaf
6-029 Voorstraat 12 Wienand Hoekes 38 g
6-030 Voorstraat 10 wed. P. Peaux
6-032 Voorstraat 8 C.D. Zijlstra
6-034 Voorstraat 4 wed. Cornelis Groot
6-036 Kleine Bredeplaats 1 W. Hillarius 28 g
6-037 Kleine Bredeplaats 3 Marten Radsma
6-038 Kleine Bredeplaats 5 D. Oligardt
6-039 Kleine Bredeplaats 7 Ph. Oligardt
6-040 Kleine Bredeplaats 9 Claas Henderiks
6-051 Kleine Bredeplaats 21 wed. Zeemans
6-052 Kleine Bredeplaats 23 Jan Galama 33 g
6-053 Kleine Bredeplaats 25 Romke Ypes
6-054 Lanen 1 Wybe Swart 26 o
6-060 Kleine Bredeplaats 19 Bauk Rinnerts
6-067 Lanen 15 Hylke Minnes
6-068 Lanen 17 Johannes Leenderts schipper
6-070 Lanen 21 Adriaan Oostendorp
6-079 Sint Odolphisteeg 18 Jan Jansen
6-083 Sint Odolphisteeg 10 Jan Heyde 36 g
6-091 Sint Odolphisteeg 13 Meindert Jans
6-092 Lanen 41 Hendrik Meyer
6-092 Sint Odolphisteeg 15 Hendrik Meyer
6-094 Lanen 45 Hendrik Norbruis 32 g
6-095 Lanen 47 Wybrand Christiaans
6-101 Lanen 59 Jan Steenbrink
6-107 1/2 Lanen 71 Anne Foekes 23 o
6-109 Lanen 75 Sipke Jans
6-119 Lanen 28 wed. Wybe Jansen
6-120 Lanen 26 P. Veen
6-122 Lanen 22 Lolke Sybrens 29 g
6-124 Kroonsteeg 3 Olphert Symons
6-129 Lanen 6 Reinder Groot
6-129 Lanen 8 Reinder Groot
6-139 Schritsen 9 Johannes Schoot 32 g
6-143 Schritsen 15 Harmanus Jurjens
6-147 Grote Bredeplaats 20 Coert Duman
6-149 Grote Bredeplaats 24 wed. Nollides
6-150 Grote Bredeplaats 26 Jacob Roorda
6-150 Kleine Bredeplaats 8 Jacob Roorda
6-150 Kleine Bredeplaats 8noord Jacob Roorda
6-150 Kleine Bredeplaats 8zuid Jacob Roorda
6-152 Kleine Bredeplaats 2 Thijs Stoef
7-001 Sint Jacobstraat 1 Jisaias Spier 39 g
7-002 Sint Jacobstraat 3 Ype Symons
7-003 Sint Jacobstraat 7 Pieter Martens
7-011 Voorstraat 73 Tamme Witt
7-012 Voorstraat 75 A. Tadama
7-014 Voorstraat 81 Symon Goliad 34 g
7-015 Voorstraat 83 Jetze Lentz
7-016 Voorstraat 85 Tjebbe Meulen
7-017 Voorstraat 87 wed. Ley
7-021 Voorstraat 89 wed. Schierts
7-023 Voorstraat 93 Hendrik Wielen 26 g
7-026 Voorstraat 95 wed. M. Blok
7-027 Voorstraat 97 Gerlof Vries 22 g
7-028 Voorstraat 99 H. Bandsma
7-029 Voorstraat 101 wed. Hessel Douwes
7-032 Noordijs 12 P. Postma bierdraager
7-034 Noordijs 6 C. Blok 32 g
7-034 Noordijs 8 C. Blok 32 g
7-036 Rommelhaven 28 Sj. Weyde
7-039 Rommelhaven 22 Hendrik Beemen 32 g
7-040 Rommelhaven 20 Jan Scheltes
7-041 Rommelhaven 18
7-044 Rommelhaven 16
7-044 Rommelhaven 14
7-045 Rommelhaven 16
7-047 Rommelhaven 10 wed. Jan Douwes
7-048 Rommelhaven 8 L. Albarda
7-059 Noorderhaven 108
7-060 Noorderhaven 112 Anderies Gebel
7-061 Noorderhaven 114 A. Determeyer & Comp
7-062 Sint Jacobstraat 2 Johannes Beemen
7-063 Sint Jacobstraat 4 J. Suiderma
7-064 Sint Jacobstraat 6 Beerend Johannes
7-065 Sint Jacobstraat 8 Yjede Ruiter
7-065 Sint Jacobstraat 8 Yjede Ruiter
7-068 Sint Jacobstraat 12 Hendrik Drayer 36 g
7-069 Sint Jacobstraat 14 Elias Bijlsma 35 g
7-070 Sint Jacobstraat 16 Huite Feykes
7-071 Sint Jacobstraat 18
7-072 Voorstraat 69 Jan Cromwel
7-073 Voorstraat 67 Volkert Plaatz
7-074 Voorstraat 63 J. Kerkhoven 29 g
7-077 Voorstraat 61 Mozes Salomons
7-077 Voorstraat 61a Mozes Salomons
7-084 Voorstraat 53 Jan L. Faber 31 g
7-085 Voorstraat 51 Gosling Piekenga
7-086 Voorstraat 49 Jacobus Hannema
7-087 Voorstraat 47
7-088 Voorstraat 45 wed. Lieuwma
7-089 Voorstraat 43 J.W. Fettevogel
7-090 Voorstraat 39 Hendrik Winter
7-090 Voorstraat 39a Hendrik Winter
7-090 Voorstraat 41 Hendrik Winter
7-093 Noorderhaven 88 A. Eeken 32 g
7-094 Noorderhaven 90 wed. Bokke Goykes
7-101 Noorderhaven 102 A. Rook
7-101 Noorderhaven 104 A. Rook
7-102 Voorstraat 37 Johannes Norel
7-105 Voorstraat 31 Jacob Doodenhuis 38 g
7-107 Voorstraat 27 W. Calsbeek 38 g
7-107 Voorstraat 27a W. Calsbeek 38 g
7-108 Voorstraat 25 J.L. Veen
7-109 Voorstraat 23 Otte Lubberts 36 g
7-110 Voorstraat 19 Frederik Dubblinga
7-112 Voorstraat 17 Jan Dijkstra 28 g
7-113 Voorstraat 15 Symon Ley 22 g
7-114 Voorstraat 13 M. Ouendag
7-115 Voorstraat 11b C.L. Beyma
7-116 Voorstraat 11
7-117 Voorstraat 9 L.C. Goch 33 g
7-118 Voorstraat 7b Sake Blok 32 g
7-120 Voorstraat 7a Westendorp (de erven)
7-120 Voorstraat 7 Westendorp (de erven)
7-121 Voorstraat 5 T. Norbruis
7-122 Voorstraat 3 C. Hoffius
7-123 Voorstraat 1 J. Boomsma
7-130 Rinnertspijp 2 wed. Bauke Jansen
7-136 Grote Bredeplaats 29a Johannes Melcherts 35 g
7-137 Grote Bredeplaats 27 Zake Swart
7-142 Noorderhaven 26 Roelof Peyzel 28 g
7-143 Noorderhaven 28 Jacob Sybes 29 g
7-143 Noorderhaven 30 Jacob Sybes 29 g
7-144 Noorderhaven 32 Hendrik Jansen
7-145 Noorderhaven 34 Freerk Jans
7-146 Noorderhaven 36 Klaas Pieters
7-147 Noorderhaven 38
7-148 Noorderhaven 40 Riemer Hendriks
7-149 Vismarkt 1 ds Oosterbaan
7-150 Noorderhaven 42 wed. J. Slooten
7-150 Noorderhaven 54 wed. J. Slooten
7-152 Noorderhaven 50 Jan Schiere
7-155 Noorderhaven 58 Jan Porten
7-156 Noorderhaven 60 Tj. Benthem
7-157 Noorderhaven 62 Wyger Harmens
7-158 Noorderhaven 64 wed. Albarda
7-159 Noorderhaven 66 Symon Haan
7-162 Noorderhaven 76 J. Slooten 38 g
7-162 Noorderhaven 78 J. Slooten 38 g
7-163 Noorderhaven 80 D. Kortlang
8-001 Grote Bredeplaats 17 Jan F. Repko
8-003 Grote Bredeplaats 15 Frans Feersma
8-007 Grote Bredeplaats 7 Jan Martinus 32 g
8-008 Grote Bredeplaats 5 Aron Jacobs 34 g
8-009 Grote Bredeplaats 3 J. Cammenga 28 g
8-010 Grote Bredeplaats 1 Aaltje Kok
8-012 Noorderhaven 2 Lambert Adama 29 g matroos
8-013 Noorderhaven 4 Schelte Tjepkes 36 g
8-014 Noorderhaven 6 Luitje Pieters
8-016 Zeepaardsteeg 1 Willem Fokkes 29 g matroos
8-016 Noorderhaven 10 Willem Fokkes 29 g matroos
8-017 Noorderhaven 14
8-018 Noorderhaven 16 Otte Overdijk
8-019 Noorderhaven 18 Cornelis Jacobs 29 g
8-020 Noorderhaven 20 B. Schiere
8-021 Noorderhaven 22 B. Boomsma
8-022 Prinsenstraat 2 C. IJzenbeek
8-031 Zuiderhaven 7 Cornelis Aarts
8-064 Grote Bredeplaats 4 Roelof Meints
8-069 Hondenstraat 5 Hidde Durks
8-082 Zuiderhaven 17 Israël Cats
8-083 Zuiderhaven 19 Hartman Sybrens
8-090 Herenknechtenkamerstraat 0 L. Buisman
8-103 Hondenstraat 10 Bruin Claazes
8-113 Kleine Bredeplaats 18 Poppe Persijn
8-116 Vijverstraat 4 C.A. Haan
8-124 Vijverstraat 12 Christiaan Christoffels
8-129 Vijverstraat 16 Symon Schuurmans
8-129 Vijverstraat 20 Symon Schuurmans
8-131 Vijverstraat 28 Dirk Piers 37 g
8-137 Grote Ossenmarkt 4 Hilbrand Koster
8-143 Grote Ossenmarkt 15 Thijs Yedes Duininga
8-151 Grote Ossenmarkt 11 Frans Antony 31 g
8-152 Zuiderhaven 27 Enninga
8-160 Grote Ossenmarkt 16 Marten Dirks 38 g
8-165 Jan Ruurdstraat 3 Geeske Pieters
8-165 Jan Ruurdstraat 5 Geeske Pieters
8-168 Schritsen 4 wed. Rein Annes
8-187 Raamstraat 10 P.J. Coulbaut
8-187 Raamstraat 12 P.J. Coulbaut
8-189 Zuiderhaven 65 Petrus Deketh
8-195 Zuiderhaven 55 G. Gongrijp