Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
5-014 eigenaar:   ? Annes      
5-049 gebruiker:   A. Jelmersma      
7-110 gebruiker:   wed. A. Van Hemert      
8-160 eigenaar:   A. Van Hemert      
1-120 gebruiker:   Aafke Foeckes      
8-028 gebruiker:   Aagje Reiners      
8-083 gebruiker:   Aaliff Pieters      
7-143 eigenaar:   Aaltie Allerts      
7-144 eigenaar:   Aaltie Allerts      
8-007 gebruiker:   Aaltie Gerryts      
4-255 gebruiker:   Abbe Jacobs      
4-237 gebruiker:   Abbe Rinses      
8-143 gebruiker:   Abe Meinardi      
2-045 eigenaar:   Abe Douwes erven      
4-125 eigenaar:   Abe Douwes      
1-001 eigenaar:   wed. Abe Jacobs      
7-036 eigenaar:   Abe Pieters erven      
5-117 grondpacht aan: Abe Sybes      
7-045 eigenaar:   Abe Sybes      
5-154 eigenaar:   Abraham Bauckes cum soc.      
4-144 eigenaar:   wed. Abraham Jansen      
5-085 eigenaar:   wed. Abraham Tiommes      
3-186 gebruiker:   Acke Jans      
6-117 eigenaar:   Aede Sapes kindt      
5-081 eigenaar:   Aeffke Poulus      
4-228 eigenaar:   Aegjen Hendrix      
3-076 eigenaar:   Aernt Bisschop      
4-028 eigenaar:   wed. Aert Hendriks      
4-024 eigenaar:   Age Claessen      
5-018 gebruiker:   Age Dirx      
4-189 eigenaar:   Aise Asjens kinders      
6-047 gebruiker:   Ake Jurriens      
4-025 eigenaar:   Albert Kirgmans? erven      
4-026 eigenaar:   Albert Kirgmans? erven      
4-104 eigenaar:   wed. Albert Coster?      
5-124 gebruiker:   Albert Snabman?      
5-149 eigenaar:   Albert Roos erven      
7-101 gebruiker:   Albert De Rhoo      
8-152 eigenaar:   wed. Albert Alberts      
4-009 gebruiker:   Albert Beerns      
3-024 eigenaar:   Albert Beuwes      
7-075 eigenaar:   wed. Albert Beuwes      
7-087 eigenaar:   wed. Albert Beuwes      
2-127 eigenaar:   Albert Hendriks      
7-048 eigenaar:   Albert Hendriks      
4-256 eigenaar:   Albert Jansen      
5-016 gebruiker:   Albert Jansen cum soc.      
4-039 eigenaar:   Albert Ruirds      
3-130 eigenaar:   Alberts Robberts      
3-058 gebruiker:   Alle Jansen      
6-092 gebruiker:   Andries Dirks      
7-100 eigenaar:   Andries Haerings      
5-175 eigenaar:   Andries Hansen erven      
4-216 eigenaar:   Andries Jans      
5-133 gebruiker:   wed. Andries Jochems      
3-136 eigenaar:   Andries Johannes      
6-057 gebruiker:   Andries Lourens      
2-001 eigenaar:   gemeensman Andries Piers      
2-016 eigenaar:   Andries Piers      
4-019 eigenaar:   Andries Piers      
3-182 eigenaar:   wed. Andries Roeloffs      
2-010 gebruiker:   nu Andries Sierks      
4-118 eigenaar:   Andries Tierks      
4-236 eigenaar:   Andries Tierks      
8-055 eigenaar:   Andries Tjerx      
2-024 eigenaar:   Andries Willems      
5-095 eigenaar:   Ane Anes      
8-158 gebruiker:   Anjus Sjoerds      
3-088 eigenaar:   Anne Van Der Meulen      
3-101 eigenaar:   Anne Van Der Meulen      
2-141 eigenaar:   Anne Dirks      
2-142 eigenaar:   Anne Dirks      
5-119 eigenaar:   wed. Anne Haies      
1-039 eigenaar:   Anne Jans erven      
1-042 eigenaar:   Anne Jans erven      
1-053 eigenaar:   Anne Jans erven      
2-070 eigenaar:   Anne Jans      
2-095 eigenaar:   Anne Jans      
4-179 gebruiker:   Anne Jans      
7-124 eigenaar:   Anne Jans      
2-149 gebruiker:   Anne Jansen      
8-117 gebruiker:   Anne Taekes cum soc.      
3-102 eigenaar:   Antie Schiere      
5-169 gebruiker:   Antie Schiere      
4-080 gebruiker:   Antie Arjens gealimenteerd      
4-245 eigenaar:   Antie Bartels      
3-153 gebruiker:   Antie Gerrits      
2-113 gebruiker:   Antie Goikes      
8-144 gebruiker:   Antie Hendrix      
2-149 eigenaar:   Antie Jans      
4-121 gebruiker:   Antie Jilts      
3-073 eigenaar:   Antie Melles?      
2-026 eigenaar:   Antie Reiners erven      
8-056 eigenaar:   Antie Rienx      
8-153 gebruiker:   Antie Sjoerds Schiere      
2-061 eigenaar:   Antie Sybes      
7-118 eigenaar:   Antie Sybes      
2-067 gebruiker:   Antie Wigles      
3-143 gebruiker:   Antie Wigles      
4-241 eigenaar:   wed. Arent Nieuwenhuis      
5-142 gebruiker:   Arent Hansen      
7-101 gebruiker:   Arie? Pieters      
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
4-264 eigenaar:   wed. Arjen Van Hemert      
7-110 eigenaar:   Arjen Bootsma      
7-131 eigenaar:   Arjen Altena      
5-057 eigenaar:   Arjen Beerns      
3-162 gebruiker:   Arjen Robijns      
4-090 eigenaar:   Arjen Robijns      
6-003 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-023 eigenaar:   Arjen Robijns      
7-153 grondpacht aan: Arjen Robijns      
5-056 eigenaar:   Arjen Taevis      
2-002 eigenaar:   wed. Arjen Teunis      
8-039 eigenaar:   Arjen Teunis      
6-130 gebruiker:   Arjen Tiepkes cum soc.      
1-112 eigenaar:   Arjen Tjepkes      
7-003 eigenaar:   Ate Ates      
2-150 gebruiker:   Attie Donker      
8-080 eigenaar:   Attie Lieuwes      
5-160 eigenaar:   wed. Atze Hiddes      
3-142 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-149 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-152 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-153 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-154 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-155 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-156 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-158 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-159 grondpacht aan: Aucke Backer      
4-143 grondpacht aan: Aucke Backer      
5-039 grondpacht aan: Aucke Backer      
6-003 grondpacht aan: Aucke Backer      
6-004 grondpacht aan: Aucke Backer      
7-011 grondpacht aan: Aucke Backer      
2-094 eigenaar:   Aucke Gerbens      
8-149 eigenaar:   Aucke Gerbens      
3-070 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-204 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-205 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
4-259 gebruiker:   Auk Clases      
1-032 eigenaar:   Auke Backer      
5-037 grondpacht aan: Auke Backer      
8-169 eigenaar:   Auke Dirx      
4-261 eigenaar:   Aukjen Ruirds      
5-038 gebruiker:   Aukjen Ulbes cum soc.      
3-101 gebruiker:   B. Lantin      
4-261 gebruiker:   B. Wassenaer cum soc.      
6-004 gebruiker:   B. Lanting      
8-075 eigenaar:   wed. B. Homan      
8-098 gebruiker:   wed. B. Kimstra      
1-091 gebruiker:   Balster Jans      
4-248 eigenaar:   Baltus Johannes      
4-176 eigenaar:   Bartel Haies      
8-144 eigenaar:   Bartel Hayes      
1-101 eigenaar:   Bastiaan Bikker nom.ux.      
7-135 gebruiker:   Batie Groenewold      
6-051 eigenaar:   Batie Gerrits      
3-135 eigenaar:   wed. Baucke Fockes      
4-138 eigenaar:   Baucke Fockes      
4-154 eigenaar:   Baucke Fockes      
5-172 eigenaar:   Baucke Fockes      
7-060 eigenaar:   Baucke Fockes      
7-085 eigenaar:   Baucke Folkerts erven      
5-150 gebruiker:   Baucke Hiddes cum soc.      
3-178 gebruiker:   wed. Baucke Joostes      
6-070 gebruiker:   Baucke Ydes cum soc.      
8-026 eigenaar:   Bauke Fockes      
1-086 gebruiker:   Bauke Jans      
4-184 eigenaar:   Baukjen De Vries      
4-082 gebruiker:   Beern Abrahams      
3-077 gebruiker:   Beern Alberts      
5-088 eigenaar:   Beern Beerns      
4-098 eigenaar:   Beern Harmens      
4-224 gebruiker:   Beern Harmens      
5-001 gebruiker:   Beern Harmens CG 12:00:00    
3-025 gebruiker:   Beern Lamberts      
6-011 eigenaar:   wed. Beern Pieters      
2-091 eigenaar:   Beern Willems      
1-111 eigenaar:   Beernd Jans      
5-083 eigenaar:   Beernt Hendriks      
8-130 eigenaar:   wed. Beernt Hendrix      
5-051 gebruiker:   Beitske Hoites      
4-251 eigenaar:   wed. Benedix Piers      
5-173 eigenaar:   Benjamin Jansen      
1-022 eigenaar:   Bente IJsenbeek      
1-022 gebruiker:   Bente IJsenbeek c.s.      
2-113 gebruiker:   wed. Bente Ottes      
1-025 eigenaar:   Berber Jansz voor 1/8      
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuir      
4-103 eigenaar:   Blauwe Schuir Gemeente      
5-103 gebruiker:   Boldewijn Haies      
5-167 eigenaar:   Bote Ockes      
5-100 eigenaar:   Botte Jacobs      
5-120 eigenaar:   Botte Jacobs      
7-105 gebruiker:   wed. Botte Jaerigs cum soc.      
4-128 eigenaar:   Bottie Reiners      
8-131 eigenaar:   Bouwe Schiere in qlt.      
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
8-080 gebruiker:   Boy Sydses      
8-101 gebruiker:   Bregt Jans      
6-089 eigenaar:   Bregtie Jacobs      
3-034 eigenaar:   Broer Bauckes cum soc.      
3-043 gebruiker:   Broer Bauckes      
3-008 eigenaar:   Broer Baukes      
6-036 gebruiker:   Broer Hoites      
8-030 eigenaar:   Broer Jans      
4-033 eigenaar:   Broer Jansen      
3-160 gebruiker:   Broer Pieters      
7-078 grondpacht aan: Bruin Wetsens? erven      
5-089 gebruiker:   Bruin Scheltes      
8-070 eigenaar:   Burchert Hendrix      
3-060 gebruiker:   Buwe Sibrens      
4-046 gebruiker:   Buwe Willems      
7-153 gebruiker:   C. Brinkman      
2-030 eigenaar:   Casper Brinkman      
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
6-105 gebruiker:   Christiaen Jans      
1-074 eigenaar:   Claas Oosterbaan      
1-076 eigenaar:   Claas Fontein      
1-130 eigenaar:   Claas Fontein      
1-133 eigenaar:   Claas Fontein      
1-160 eigenaar:   Claas Oosterbaan      
1-116 eigenaar:   Claas Gerbens      
1-034 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-062 eigenaar:   Claas Jacobs      
1-095 eigenaar:   Claas Ottes      
1-048 gebruiker:   Claas Sybrens      
1-147 eigenaar:   Claas Sytses      
1-127 gebruiker:   Claas Taekes c.s.      
8-033 gebruiker:   Claes Fortuin      
4-082 eigenaar:   Claes Annes      
4-014 eigenaar:   Claes Auckes      
6-093 gebruiker:   Claes Bartels      
7-056 gebruiker:   Claes Christiaens      
2-134 gebruiker:   Claes Claessen      
2-077 gebruiker:   selve zeg Claes Douwes      
8-065 eigenaar:   wed. Claes Douwes      
4-012 gebruiker:   Claes Eelckes      
4-072 eigenaar:   Claes Engels      
5-176 eigenaar:   wed. Claes Foppes      
4-173 gebruiker:   Claes Fransen cum soc.      
7-049 eigenaar:   Claes Gerbens      
4-240 eigenaar:   Claes Gerloffs      
4-254 eigenaar:   Claes Gerloffs      
8-122 eigenaar:   Claes Gerlofs      
5-009 eigenaar:   Claes Gerrits      
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
3-045 gebruiker:   Claes Haenties cum soc.      
7-042 eigenaar:   Claes Haies      
3-074 eigenaar:   Claes Hendrix      
3-070 gebruiker:   Claes Hilles e.a.      
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
3-085 eigenaar:   Claes Hylkes      
3-036 eigenaar:   wed. Claes Jansen      
3-057 eigenaar:   Claes Jansen      
3-058 eigenaar:   Claes Jansen      
4-026 gebruiker:   Claes Jansen cum soc.      
4-242 eigenaar:   Claes Jansen      
5-135 eigenaar:   Claes Jansen      
6-082 eigenaar:   Claes Jansen      
6-123 eigenaar:   Claes Jansen      
7-016 gebruiker:   Claes Jarigs      
7-054 grondpacht aan: Claes Jouckes      
8-018 grondpacht aan: Claes Joukes      
4-158 eigenaar:   Claes Meyes      
4-227 gebruiker:   Claes Minnes      
4-107 eigenaar:   wed. Claes Pieters      
5-109 gebruiker:   Claes Pieters      
5-159 gebruiker:   Claes Pieters      
7-030 grondpacht aan: Claes Pieters erven tot bolswart      
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
4-164 eigenaar:   wed. Claes Rommerts      
6-129 eigenaar:   Claes Sioerds      
7-041 eigenaar:   Claes Sytses erven      
4-222 eigenaar:   wed. Claes Tietes      
1-003 gebruiker:   Claes Wouters CG 20:00:00    
7-001 eigenaar:   Claes Wouters      
2-156 eigenaar:   wed. Claes Ypes      
4-198 eigenaar:   Claeske Johannis      
2-168 gebruiker:   Coene Hendrix      
7-059 eigenaar:   Coene Willems      
7-132 gebruiker:   Coenraed Hendrix      
1-061 gebruiker:   Coert Janzen      
1-123 eigenaar:   Corneles Brouwer      
1-106 gebruiker:   Corneles Dirks      
3-044 eigenaar:   Cornelia Johannis      
3-064 eigenaar:   Cornelis Van Der Hout      
8-110 eigenaar:   Cornelis Van Der Hout      
8-018 eigenaar:   wed. Cornelis Claessen      
7-076 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
7-088 eigenaar:   Cornelis Cornelis      
8-099 gebruiker:   Cornelis Cornelis      
1-115 eigenaar:   Cornelis Dirks      
4-162 eigenaar:   Cornelis Dirks erven      
4-059 gebruiker:   Cornelis Fransen      
2-158 eigenaar:   Cornelis Freerx      
1-006 gebruiker:   Cornelis Gabbes c.s.      
6-112 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
7-111 eigenaar:   Cornelis Jacobs      
7-128 gebruiker:   Cornelis Jans      
8-141 eigenaar:   Cornelis Jans      
2-170 eigenaar:   Cornelis Jansen      
2-169 eigenaar:   Cornelis Janzen      
7-155 gebruiker:   Cornelis Jenties      
1-108 eigenaar:   Cornelis Jentjes      
7-128 gebruiker:   Cornelis Jobs      
6-050 gebruiker:   Cornelis Lases      
1-071 gebruiker:   Cornelis Martens      
3-020 eigenaar:   Cornelis Minses      
6-021 eigenaar:   Cornelis Ottes vrouw      
3-041 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
3-042 eigenaar:   Cornelis Pieters erven      
6-062 eigenaar:   Cornelis Reyers      
6-065 eigenaar:   Cornelis Reyers      
4-031 eigenaar:   Cornelis Taeckes      
2-118 eigenaar:   Cornelis Tieerds      
3-196 eigenaar:   Cornelis Tiesses erven      
7-151 eigenaar:   Cornelis Tjaerds      
6-055 gebruiker:   wed. Cornelis Yes      
5-134 gebruiker:   Daniel Claessen      
8-036 gebruiker:   Daniel Heins      
3-123 eigenaar:   Daniel Jansen      
3-016 eigenaar:   Dedmer Jansen      
7-070 eigenaar:   wed. Dieucke Jans      
3-177 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-178 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-180 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-199 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-200 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-203 eigenaar:   Dieucke Pieters      
3-208 eigenaar:   Dieucke Pieters      
4-012 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
4-013 grondpacht aan: Dieucke Pieters      
7-033 eigenaar:   Dieucke Pieters      
2-119 eigenaar:   wed. Dirck Andries      
2-031 gebruiker:   Dirck Cornelis      
2-141 gebruiker:   Dirck Cornelis      
4-150 gebruiker:   Dirck Fransen cum soc.      
4-012 eigenaar:   Dirck Hendriks      
3-094 eigenaar:   Dirck Jansen      
6-031 eigenaar:   Dirck Sickes      
5-117 gebruiker:   Dirk Van Zeist      
7-078 eigenaar:   Dirk Hingst      
4-152 eigenaar:   Dirk Aenties      
1-102 eigenaar:   Dirk Annes in qlt. c.s.      
5-017 gebruiker:   Dirk Beerns      
7-004 gebruiker:   Dirk Christiaens      
4-092 gebruiker:   Dirk Claessen      
5-060 eigenaar:   Dirk Cornelis erven      
6-052 eigenaar:   Dirk Cornelis erven e.a.      
6-073 eigenaar:   Dirk Cornelis erven cum soc.      
6-075 eigenaar:   Dirk Cornelis erven cum soc.      
4-255 eigenaar:   Dirk Dirks cum soc.      
5-116 eigenaar:   Dirk Dirks cum soc.      
8-016 eigenaar:   Dirk Dirks      
4-027 eigenaar:   Dirk Doeckes      
6-128 gebruiker:   wed. Dirk Ellerts cum soc.      
8-114 gebruiker:   Dirk Foppes      
5-041 eigenaar:   Dirk Hendricks      
2-106 gebruiker:   Dirk Hessels      
7-034 gebruiker:   Dirk Hessels      
5-020 eigenaar:   Dirk Hugens      
6-088 eigenaar:   Dirk Huges      
1-140 eigenaar:   Dirk Huigens      
1-146 eigenaar:   Dirk Huigens      
7-112 eigenaar:   Dirk Huiges      
7-127 eigenaar:   Dirk Huiges      
7-133 eigenaar:   Dirk Huiges      
7-011 gebruiker:   Dirk IJsbrandts      
1-013 gebruiker:   Dirk Jacobs      
8-001 gebruiker:   wed. Dirk Jacobs      
1-108 gebruiker:   Dirk Jans      
3-139 gebruiker:   Dirk Jansen      
4-263 eigenaar:   Dirk Jansen erven      
6-063 eigenaar:   Dirk Jansen      
6-109 gebruiker:   Dirk Jansen CG 10:00:00    
6-125 eigenaar:   Dirk Jansen      
5-021 eigenaar:   Dirk Jeltes      
4-118 gebruiker:   Dirk Jillerts      
3-161 eigenaar:   wed. Dirk Pieters      
3-188 gebruiker:   wed. Dirk Pieters      
1-096 gebruiker:   wed. Dirk Pyters      
1-048 eigenaar:   Dirk Roelofs      
2-104 gebruiker:   Dirk Sioerds      
5-004 gebruiker:   Dirk Sioerds      
7-043 eigenaar:   wed. Dirk Sipkes      
3-068 eigenaar:   Dirk Sytses      
4-063 eigenaar:   Dirk Sytses      
5-127 eigenaar:   Dirk Sytses      
3-138 eigenaar:   wed. Dirk Taedes      
1-051 eigenaar:   Dirk Ypkes      
5-069 eigenaar:   wed. Doede Jansen      
6-056 eigenaar:   Doede Sickes      
6-068 eigenaar:   Doedtie Lieuwes erven      
6-139 eigenaar:   Doedtie Lieuwes erven      
4-109 eigenaar:   wed. Doeke Jans      
8-015 eigenaar:   Doeke Johannes      
8-112 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-113 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-114 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-115 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
8-128 grondpacht aan: Doetje Lieuwes erven      
6-054 gebruiker:   wed. Doje Haitzes      
1-124 eigenaar:   Doopsgezinde Gemeente      
1-036 eigenaar:   Douwe Hanekuik      
6-105 eigenaar:   Douwe Simonides      
8-164 eigenaar:   Douwe Andries erwen      
2-077 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-078 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-079 eigenaar:   wed. Douwe Claessen      
2-087 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
2-088 eigenaar:   wed. Douwe Claessens      
6-118 eigenaar:   Douwe Gerrits      
6-120 eigenaar:   Douwe Gerrits      
7-056 gebruiker:   Douwe Hansen      
2-068 eigenaar:   Douwe Harmens      
2-080 eigenaar:   Douwe Harmens      
4-032 eigenaar:   Douwe Hylkes erven      
1-005 gebruiker:   Douwe J. Seilmaker      
3-047 eigenaar:   wed. Douwe Jans      
3-009 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
6-020 eigenaar:   Douwe Jansen      
7-128 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
7-145 eigenaar:   wed. Douwe Jansen      
5-122 eigenaar:   Douwe Martens      
8-004 eigenaar:   Douwe Reins      
5-165 eigenaar:   Douwe Sickes      
1-004 gebruiker:   Douwe Simons      
1-084 eigenaar:   Douwe Sybes erven      
1-068 eigenaar:   Douwe Wybes      
1-027 eigenaar:   Dries Janzen      
2-053 eigenaar:   Duco Galama erven      
8-063 eigenaar:   Edsger Cornelis      
2-103 eigenaar:   Eelcke Auckes      
6-008 eigenaar:   Eelcke Dirks      
6-060 eigenaar:   Eelcke Douwes      
5-020 gebruiker:   Eelcke Fockes      
1-056 gebruiker:   Eelke Bernardus      
6-107 eigenaar:   de coopman Eelke Dirx      
7-114 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-116 eigenaar:   Eelke Douwes      
7-131 gebruiker:   Eelke Douwes      
7-137 eigenaar:   Eelke Douwes      
8-119 eigenaar:   Eelke Lieuwes erven      
8-120 eigenaar:   Eelke Lieuwes      
8-135 eigenaar:   Eelke Piers      
3-132 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
3-133 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
1-119 eigenaar:   Eeltje Rinses      
1-159 eigenaar:   Eeltje Rinses      
3-054 eigenaar:   wed. Eesge Minnes      
8-017 eigenaar:   wed. Eewert Hingst      
5-145 eigenaar:   Egbert Harings      
2-086 eigenaar:   Eibert Pieters      
7-097 eigenaar:   Eibert Pieters      
8-009 eigenaar:   Eibert Pieters      
4-075 eigenaar:   Eibert Tieerds      
7-137 gebruiker:   Eibert Wybes cum soc.      
4-159 eigenaar:   Ele Eles      
8-106 gebruiker:   Ellert Jansen      
4-206 eigenaar:   Elske Stellingwerff      
6-094 eigenaar:   Elske Huiberts      
1-061 eigenaar:   Engel Alberts Klinker      
5-104 eigenaar:   Engeltie Haies      
7-083 gebruiker:   Enne Minnes cum soc.      
7-114 gebruiker:   wed. Enogh Van Ripperts cum soc.      
1-050 eigenaar:   Ernst Janzen      
4-187 eigenaar:   wed. Esge Lieuwes      
7-031 eigenaar:   Euwe Piers      
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hanekuik      
1-061 eigenaar:   wed. Evert Hanekuik      
3-174 eigenaar:   Evert Claessen      
4-062 eigenaar:   Evert Claessen      
4-213 eigenaar:   Evert Claessen      
4-226 eigenaar:   Evert Claessen      
4-224 eigenaar:   Evert Claessens      
2-085 eigenaar:   Evert Hendrix      
4-265 eigenaar:   wed. Evert Hingst      
4-143 eigenaar:   erven Evert Jansen      
6-069 eigenaar:   Evert Martens      
6-079 gebruiker:   Ewert Drogenham      
7-068 eigenaar:   wed. Ewert Hingst      
3-040 gebruiker:   Ewert Claesen      
7-019 eigenaar:   Ewert Claessen      
7-020 eigenaar:   Ewert Claessen      
6-140 gebruiker:   Ewert Lourens      
8-157 gebruiker:   F. Van Campen      
8-131 grondpacht aan: F. R. Braem      
6-048 eigenaar:   Faas Olpherts      
1-049 eigenaar:   Faas Pieters      
8-009 gebruiker:   Fedde Rodius      
4-006 eigenaar:   Fedde Aleffs      
4-007 eigenaar:   Fedde Aleffs nom. ux.      
7-083 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
7-084 eigenaar:   wed. Fedde Boeles      
1-149 gebruiker:   Fedde Minnes      
5-094 eigenaar:   Fedde Rinses      
8-087 eigenaar:   Fedde Wytses      
7-105 eigenaar:   Feddrick Ieppes      
7-129 eigenaar:   Feddrick Jippes      
2-182 eigenaar:   Feddrik Jeppes      
8-126 gebruiker:   wed. Feddrik Tjerx      
5-063 gebruiker:   Feite Christiaens      
5-148 gebruiker:   Fettie      
8-134 gebruiker:   Feycke Jans cum soc.      
8-072 eigenaar:   Feye Eelkes      
8-131 gebruiker:   Feye Jansen      
6-018 gebruiker:   Focke Andries      
6-043 eigenaar:   Foecke Jorritsma      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
7-023 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
7-007 grondpacht aan: Foekjen Simens      
1-044 eigenaar:   Folkert Clazes      
3-062 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-072 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
3-168 eigenaar:   Foppe Claessen erven      
6-003 gebruiker:   Foppe Foppes      
2-055 gebruiker:   Foppe Goitiens      
6-122 eigenaar:   wed. Foppe Uiftes      
5-133 eigenaar:   Foppe Uifts      
4-141 eigenaar:   Foukjen Klinkhamer      
2-028 eigenaar:   Frans Bootsma      
3-093 eigenaar:   Frans Groen?      
4-134 eigenaar:   Frans Andries      
3-147 eigenaar:   Frans Cornelis      
3-034 gebruiker:   Frans Daniels cum soc.      
5-113 gebruiker:   Frans Fransen      
1-001 gebruiker:   Frans Goitjens      
7-108 eigenaar:   wed. Frans Gowerts      
2-149 eigenaar:   Frans Jetses in qlt.      
2-053 gebruiker:   wed. Frans Jonas      
5-076 gebruiker:   Frans Jonas cum soc.      
7-052 eigenaar:   Frans Joosten      
2-146 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
2-168 eigenaar:   wed. Frans Pieters      
5-024 eigenaar:   Frans Pieters      
2-032 gebruiker:   Freek Tijssen      
1-020 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-021 eigenaar:   wed. Freerk van der Hout      
1-045 eigenaar:   Freerk van der Hout      
6-024 eigenaar:   Freerk Schotsman      
2-152 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
6-028 eigenaar:   Freerk Jacobs erven      
7-073 grondpacht aan: Freerk Jacobs erven      
6-138 gebruiker:   Freerk Jans      
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
7-047 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
8-015 gebruiker:   Freerk Tietes cum soc.      
7-035 eigenaar:   Freerk Tijssen      
4-204 eigenaar:   G. Vermeersch      
5-122 grondpacht aan: G. Suringar      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
7-078 gebruiker:   Gabe Hibbes      
8-164 gebruiker:   Gaele Pyters cum soc.      
3-151 gebruiker:   Geert Dirks cum soc.      
2-134 gebruiker:   Geert Engels      
2-092 eigenaar:   Geert Harmens      
2-039 eigenaar:   Geert Jans      
6-110 eigenaar:   Geertie Alberts      
6-110 gebruiker:   Geertie Alberts cum soc.      
3-106 gebruiker:   Geertie Harmens      
3-072 gebruiker:   Geertie Hendrix CG 26:00:00    
4-184 gebruiker:   Gerben Ates      
4-157 eigenaar:   Gerben Jansen      
7-007 eigenaar:   Gerben Jelmers      
3-090 eigenaar:   Gerben Sioerds      
5-101 gebruiker:   Gerben Stoffels cum soc.      
4-163 eigenaar:   wed. Gerke Gerkes      
5-019 eigenaar:   Gerke? Eriks      
4-179 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-097 eigenaar:   Gerloff Jansen      
5-171 eigenaar:   Gerloff Jansen      
8-103 eigenaar:   wed. Gerloff Salomons      
5-075 gebruiker:   Gerloff Wiegers      
3-036 gebruiker:   Gerrit Waterhaler cum soc.      
3-037 gebruiker:   Gerrit Lenser      
7-060 gebruiker:   Gerrit Hulscamp CG 20:00:00    
2-050 gebruiker:   Gerrit Alberts      
4-001 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-068 eigenaar:   Gerrit Beerns      
4-111 gebruiker:   Gerrit Beerns      
4-223 eigenaar:   Gerrit Cornelis      
2-040 eigenaar:   wed. Gerrit Douwes      
2-082 gebruiker:   Gerrit Eiberts      
3-124 gebruiker:   Gerrit Engels      
5-084 gebruiker:   Gerrit Gerrits cum soc.      
7-015 eigenaar:   wed. Gerrit Gerrits      
2-098 eigenaar:   Gerrit Harmens      
7-056 eigenaar:   Gerrit Harmens      
2-114 gebruiker:   Gerrit Heins      
4-174 gebruiker:   Gerrit Hendrix Wewer      
2-058 eigenaar:   Gerrit Hessels      
2-064 eigenaar:   Gerrit Hessels      
3-065 gebruiker:   Gerrit Jacobs cum soc.      
2-066 eigenaar:   Gerrit Jansen      
2-184 eigenaar:   Gerrit Jansen      
3-171 eigenaar:   Gerrit Jansen      
5-045 gebruiker:   Gerrit Jansen      
7-055 eigenaar:   Gerrit Jansen      
4-230 eigenaar:   Gerrit Jansens      
2-017 eigenaar:   Gerrit Janzen      
3-051 gebruiker:   Gerrit Johannis      
3-168 gebruiker:   Gerrit Pieters cum soc.      
6-019 gebruiker:   Gerrit Pieters cum soc.      
3-060 eigenaar:   Gerrit Sibrens      
6-090 eigenaar:   Gerrit Sipkes erven      
7-087 gebruiker:   Gerrit Stoffels cum soc.      
6-154 eigenaar:   Gerrit Sybrens      
5-126 eigenaar:   Gerrit Willems      
6-113 gebruiker:   wed. Gerrit Wouters      
3-078 eigenaar:   harmen Gerrits      
7-115 eigenaar:   wed. Gerryt Middagten      
8-132 eigenaar:   Gerryt Freerx      
8-141 gebruiker:   Gerryt Hendrix      
8-040 eigenaar:   Gerryt Jacobs      
8-041 eigenaar:   Gerryt Jacobs      
1-064 eigenaar:   wed. Gerryt Joosten      
1-047 eigenaar:   Gerryt Pieters      
8-121 eigenaar:   Gerryt Tjallings      
5-054 eigenaar:   Gijsbert Jacobs      
1-118 eigenaar:   Gijsbert Johannes      
1-037 eigenaar:   Gijsbert Sybes      
4-058 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-059 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-060 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
6-029 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
6-030 gebruiker:   Gillis Vermeersch      
7-120 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
7-137 eigenaar:   Gillis Martens      
8-137 eigenaar:   Gillis Martens      
2-150 gebruiker:   wed. Godert Bernt      
2-111 eigenaar:   Goitien Braam      
7-081 eigenaar:   Goitien Braams erven      
2-136 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-137 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-150 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-175 eigenaar:   Gouke Suringar      
5-035 grondpacht aan: Gouke Suringar erven      
7-024 eigenaar:   Gouke Sibrens      
2-038 eigenaar:   Gover Hendriks erven      
5-158 gebruiker:   Grietie Maeij?      
2-122 eigenaar:   Grietie Fransen      
2-137 gebruiker:   Grietie Lolles      
7-149 gebruiker:   Grytie Claeses      
8-125 grondpacht aan: Grytje Lieuwes erwen      
8-127 grondpacht aan: Grytje Lieuwes erwen      
2-087 gebruiker:   Guilliam Boneta      
5-011 gebruiker:   H De Clercq      
5-074 gebruiker:   H Van Zen? CG 26:00:00    
4-060 gebruiker:   H. Wijngaerden      
6-018 eigenaar:   dr. H. Suringar      
7-138 eigenaar:   H. Gongrijp      
8-143 grondpacht aan: H. Donker      
8-049 gebruiker:   Haering Claesen      
8-012 gebruiker:   Haering Jansen cum soc.      
5-047 eigenaar:   Haie Pieters      
5-052 eigenaar:   Haie Pieters      
4-264 gebruiker:   Hans Arjens      
3-061 eigenaar:   wed. Hans Basse? erven      
4-242 gebruiker:   Hans Femmes      
6-153 eigenaar:   Hans Fransen      
3-169 eigenaar:   Hans Hendrix      
3-033 eigenaar:   Hans Jansen nom. ux.      
3-179 eigenaar:   Hans Jansen      
4-061 eigenaar:   Hans Jochems      
5-023 eigenaar:   wed. Hans Jouckes      
1-007 eigenaar:   Hans Reinders      
1-007 gebruiker:   Hans Reinders CG 10:00:00    
3-050 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
3-052 eigenaar:   Harcke Tiebbes      
8-096 grondpacht aan: Haring Douwes      
4-124 eigenaar:   Haring Everts      
6-092 eigenaar:   Haring Johannis      
6-065 gebruiker:   Haring Minnes      
7-056 gebruiker:   Harke Seerps      
3-022 eigenaar:   Harke Tiebbes      
1-043 gebruiker:   Harmen Blom      
4-221 gebruiker:   Harmen Wever      
5-115 gebruiker:   wed. Harmen Slagter      
3-187 gebruiker:   Harmen Arents      
5-100 gebruiker:   Harmen Arents      
3-145 eigenaar:   Harmen Auckes      
3-183 gebruiker:   Harmen Bauckes CG 15:00:00    
6-109 gebruiker:   Harmen Beerns CG 20:00:00    
7-010 gebruiker:   Harmen Cornelis      
2-163 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-173 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-176 grondpacht aan: Harmen Douwes      
2-185 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-040 grondpacht aan: Harmen Douwes      
4-148 eigenaar:   Harmen Douwes      
5-021 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-022 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-113 grondpacht aan: Harmen Douwes      
5-116 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-121 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-122 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-160 grondpacht aan: Harmen Douwes      
6-161 grondpacht aan: Harmen Douwes      
3-108 gebruiker:   Harmen Gerrits      
3-125 eigenaar:   Harmen Gerrits      
5-053 gebruiker:   Harmen Gerrits c.s      
3-004 gebruiker:   Harmen Harmens      
3-084 eigenaar:   Harmen Harmens      
6-075 gebruiker:   Harmen Harmens cum soc.      
8-140 gebruiker:   Harmen Harmens cum soc.      
4-053 eigenaar:   Harmen Israels      
3-059 gebruiker:   Harmen Jans      
4-221 gebruiker:   Harmen Jans Wever      
5-025 eigenaar:   Harmen Jans      
3-107 eigenaar:   Harmen Jansen      
5-017 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
5-040 grondpacht aan: Harmen Jansen erven      
1-083 eigenaar:   Harmen Jansz      
7-017 eigenaar:   Harmen Jaspers      
3-023 eigenaar:   Harmen Johannis      
3-140 gebruiker:   Harmen Melchers cum soc.      
4-253 eigenaar:   Harmen Rinses      
7-042 gebruiker:   Harmen Sioerds CG 18:00:00    
6-041 eigenaar:   wed. Harmen Tomas      
4-161 eigenaar:   Harmen Uiftes      
1-064 eigenaar:   Harmen Warners c.s.      
3-075 eigenaar:   Harmen Werps      
3-079 eigenaar:   Harmen Werps      
1-056 eigenaar:   Harmen Willems      
8-073 eigenaar:   wed. Harmen Wybes      
2-129 eigenaar:   Hartman Feyes      
8-116 eigenaar:   Haye Ceimpes      
4-203 eigenaar:   Hebbea Kijl erven      
6-080 eigenaar:   Heere Dirks      
1-131 eigenaar:   Heere Heeres      
6-159 eigenaar:   Heere Symens erven      
1-059 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-090 gebruiker:   wed. Heere Wybrens      
1-138 eigenaar:   Heere Wybrens      
1-151 eigenaar:   Heere Wybrens      
2-029 eigenaar:   Heere Wybrens      
8-019 eigenaar:   Heere Wybrens      
3-164 gebruiker:   Heere Ymes      
5-045 eigenaar:   wed. Heert Douwes      
5-161 eigenaar:   Hein Freerks      
1-006 eigenaar:   Hein Joukes      
1-021 gebruiker:   Hein Joukes CG 50:00:00    
1-063 gebruiker:   Hein Joukes      
5-121 eigenaar:   wed. Hein Piers      
7-134 eigenaar:   wed. Hein Piers      
5-137 gebruiker:   Hein Rienx      
8-094 eigenaar:   Hein Rienx      
5-006 gebruiker:   Helena De Vries CG 42:00:00    
2-065 eigenaar:   Hendrick Jonker      
3-150 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
3-151 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
5-062 eigenaar:   Hendrick Donker erven      
7-088 gebruiker:   Hendrick Antoni      
2-042 gebruiker:   Hendrick Caspers      
7-107 eigenaar:   b[urgem]r. Hendrick Eewerts      
5-107 eigenaar:   Hendrick Eiberts      
4-080 eigenaar:   Hendrick Gerrits      
4-143 gebruiker:   Hendrick Gerrits      
2-050 eigenaar:   Hendrick Goverts      
7-049 gebruiker:   Hendrick Heeres      
7-053 eigenaar:   Hendrick Heres      
4-127 eigenaar:   Hendrick Jans      
3-159 gebruiker:   Hendrick Jansen      
3-011 eigenaar:   Hendrick Marcus      
4-114 gebruiker:   Hendrick Minnes      
8-143 eigenaar:   Hendrick Pieters      
4-100 gebruiker:   Hendrick Rienks      
6-071 eigenaar:   wed. Hendrick Tierx      
2-086 gebruiker:   Hendrick Warners      
1-029 eigenaar:   Hendrik Pesma      
1-093 gebruiker:   Hendrik Ferwerda      
1-139 gebruiker:   Hendrik Duman      
1-142 eigenaar:   Hendrik Faber      
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
1-109 eigenaar:   Hendrik Beerds      
6-066 eigenaar:   Hendrik Dirks cum soc.      
8-120 gebruiker:   Hendrik Eylerts      
4-097 gebruiker:   Hendrik Gerrits      
2-060 gebruiker:   Hendrik Goverts      
3-164 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
3-167 eigenaar:   Hendrik Hendriks      
6-111 eigenaar:   Hendrik Jacobs      
6-161 eigenaar:   Hendrik Jans Klein      
2-183 eigenaar:   Hendrik Jansen      
4-065 eigenaar:   Hendrik Jansen      
5-105 gebruiker:   Hendrik Jansen      
2-100 gebruiker:   nu Hendrik Janzen      
1-063 eigenaar:   Hendrik Jarigs      
2-035 gebruiker:   Hendrik Pieters      
3-208 gebruiker:   Hendrik Poulus      
7-040 gebruiker:   Hendrik Rijckerts cum soc.      
4-102 eigenaar:   Hendrik Stoffels      
3-165 eigenaar:   Hendrik Tijssen      
2-121 eigenaar:   Hendrik Wessels      
3-200 gebruiker:   Hendrik Willems CG 12:00:00    
2-105 gebruiker:   Hendrikjen Ewerts cum soc.      
1-046 eigenaar:   wed. Henning Cornelis      
2-138 gebruiker:   Henning Cornelis      
5-093 eigenaar:   Here Ulbes      
5-017 eigenaar:   wed. Herre? Wybrandts      
5-012 eigenaar:   wed. Herre? Wybrens      
5-013 eigenaar:   wed. Herre? Wybrens      
6-035 eigenaar:   wed. Hessel Cornelis      
8-035 gebruiker:   Hessel Doekes cum soc.      
5-096 gebruiker:   Hessel Haies      
5-020 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-022 eigenaar:   Hessel Harmens      
5-042 eigenaar:   Hessel Hendriks      
8-147 eigenaar:   Hessel Hendrix      
2-079 gebruiker:   Hessel Jansen      
8-088 gebruiker:   wed. Hessel Jansens      
4-056 eigenaar:   Hessel Piekes      
4-239 eigenaar:   wed. Hibbe Gabes      
4-165 gebruiker:   Hidde Beerns      
7-044 eigenaar:   wed. Hidde Clasens      
8-068 gebruiker:   Hidde Feddes      
7-096 gebruiker:   Hidde Lieuwes      
2-023 eigenaar:   Hidde Yges erven in qualiteit      
7-098 eigenaar:   Hidde Yges erven      
8-067 eigenaar:   Hidde Yges      
8-077 eigenaar:   wed. Hilbrandt Ruirds      
2-043 gebruiker:   Hille Jansen      
6-093 eigenaar:   Hinke Joukes erven      
6-036 eigenaar:   Hoite Hoites      
6-134 eigenaar:   Hoite Hoites      
2-033 eigenaar:   Hoite Keimpes      
5-040 eigenaar:   Hoite Keimpes      
4-218 eigenaar:   Holke Obbes      
7-095 gebruiker:   Hotse Zwerms?      
4-117 eigenaar:   Hotse Jansen      
2-094 gebruiker:   Hotze Jans      
8-118 eigenaar:   Hoyte Hoites      
8-085 gebruiker:   Hoyte Tietes      
7-152 gebruiker:   Hoyte Zeerps      
1-003 gebruiker:   Hubert Jetses CG 20:00:00    
2-093 eigenaar:   Hubert Remmerts erven      
2-026 gebruiker:   Huibert Jansen      
8-062 eigenaar:   Huibertus Wijngaerden      
2-152 gebruiker:   wed. Huybert Braem      
3-190 eigenaar:   Hylcke Hanekuik      
8-091 eigenaar:   Hylcke Joris      
3-103 gebruiker:   Hylke Olderman      
3-183 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
8-049 eigenaar:   Hylke Hanekuik cum soc.      
5-106 eigenaar:   Hylke Douwes      
5-148 eigenaar:   Hylke J. Hanekuik      
3-176 eigenaar:   Hylke Johannis      
6-115 grondpacht aan: wed. Hylke Meinerts      
4-190 eigenaar:   wed. Hylke Sydses      
1-100 eigenaar:   Ids Allerts      
5-089 eigenaar:   Ids Fockes      
8-107 gebruiker:   IJsbrand Jans cum soc.      
4-010 eigenaar:   wed. IJsbrand Pieters      
8-010 gebruiker:   wed. IJsbrand Pieters      
4-008 eigenaar:   wed. IJsbrandt Pieters      
5-139 eigenaar:   Immetie Intema      
7-058 eigenaar:   wed. Isaac Willems      
6-146 gebruiker:   Isbrand Jans cum soc.      
3-202 eigenaar:   J. Cramer cum soc.      
6-052 gebruiker:   J. V. Dalsen      
6-149 eigenaar:   de vroedsman J. Nolles      
7-035 gebruiker:   J. Van Bemen      
8-050 gebruiker:   wed. J. Van Swieten      
8-109 gebruiker:   J. Van Ripperts      
3-038 eigenaar:   wed. Jaan Ages      
1-105 eigenaar:   wed. Jaapje Jacobs CG 20:00:00    
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-046 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
3-156 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
7-082 eigenaar:   Jacob Quader      
7-148 eigenaar:   wed. Jacob Donker      
8-108 gebruiker:   wed. Jacob Edams cum soc.      
8-156 eigenaar:   Jacob Popta erven      
8-159 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
2-073 gebruiker:   Jacob Annes      
5-145 gebruiker:   Jacob Bolties      
4-010 gebruiker:   Jacob Caspers      
6-012 eigenaar:   Jacob Claessen      
3-049 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-044 eigenaar:   Jacob Dirks      
5-048 gebruiker:   Jacob Dirks cum soc.      
1-008 eigenaar:   Jacob Douwes      
1-009 gebruiker:   Jacob Douwes c.s.      
2-096 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
2-097 eigenaar:   Jacob Douwes cum soc.      
3-019 eigenaar:   Jacob Eelkes      
8-111 gebruiker:   Jacob Engels cum soc.      
8-129 gebruiker:   Jacob Engels      
1-094 eigenaar:   Jacob Folkerts      
8-058 eigenaar:   Jacob Frederix      
5-058 gebruiker:   Jacob Gijsberts dogters      
6-100 gebruiker:   Jacob Goities      
1-127 eigenaar:   Jacob Harmens      
6-087 eigenaar:   Jacob Harmens      
2-083 eigenaar:   Jacob Hettes      
5-080 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
5-112 eigenaar:   wed. Jacob IJsbrandts      
3-067 gebruiker:   Jacob Jacobs cum soc.      
3-134 eigenaar:   Jacob Jansen      
4-016 eigenaar:   Jacob Jansen      
8-130 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
8-154 eigenaar:   Jacob Jansen      
2-167 eigenaar:   Jacob Meiles      
7-149 eigenaar:   Jacob Meiles erven      
2-148 eigenaar:   Jacob Meles erven      
6-151 gebruiker:   Jacob Ottes CG 50:00:00    
3-189 eigenaar:   Jacob Pieters      
7-060 gebruiker:   Jacob Pieters CG 30:00:00    
6-091 eigenaar:   Jacob R. Braem      
6-017 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
4-228 gebruiker:   Jacob Scheltes cum soc.      
5-065 eigenaar:   Jacob Servaas      
1-141 eigenaar:   Jacob Simons      
8-137 gebruiker:   Jacob Sybes cum soc.      
8-020 eigenaar:   Jacob Sytses      
6-144 eigenaar:   Jacob Velthuis      
1-137 eigenaar:   Jacob Willems      
4-219 gebruiker:   Jacob Willems      
5-101 eigenaar:   Jacob Willems erven      
1-151 eigenaar:   Jacob Wouters      
3-203 gebruiker:   Jacob Ydes      
1-113 eigenaar:   Jacob S. Kuiper      
4-229 gebruiker:   Jacobus Wigmana      
3-114 gebruiker:   Jacobus Hendrix      
8-157 eigenaar:   Jaerigh Jacobs      
5-001 gebruiker:   Jaike Sibrens CG 44:00:00    
1-073 eigenaar:   Jan Breton      
1-097 eigenaar:   Jan Amelander      
1-137 gebruiker:   Jan      
1-144 eigenaar:   Jan Speltje      
1-153 eigenaar:   Jan Amelander c.s.      
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
2-057 eigenaar:   Jan Hornstra      
3-003 eigenaar:   Jan Schiere      
3-163 gebruiker:   Jan Swart      
3-201 gebruiker:   Jan Van Oudenaerde      
4-083 eigenaar:   Jan Vosma      
4-131 eigenaar:   wed. Jan Kievyt      
4-185 eigenaar:   Jan Kuik      
4-239 gebruiker:   wed. Jan Puisters      
4-257 eigenaar:   wed. Jan Trompetter      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-042 eigenaar:   Jan Deket      
6-076 gebruiker:   Jan Fabritius      
6-160 eigenaar:   Jan Nolles      
7-012 eigenaar:   Jan Engelsman      
7-066 eigenaar:   Jan Boetema nom. uxoris      
7-082 gebruiker:   Jan Blom      
8-096 eigenaar:   Jan Blauw      
8-097 eigenaar:   Jan Bostijn      
8-108 eigenaar:   Jan De Keth      
8-111 eigenaar:   Jan Capiteintie erven      
8-128 eigenaar:   Jan Groenewold erven      
3-026 eigenaar:   Jan Alberts      
7-150 gebruiker:   Jan Alberts      
2-176 eigenaar:   Jan Andries      
4-094 gebruiker:   Jan Andries      
4-202 gebruiker:   Jan Andries      
5-103 eigenaar:   Jan Andries      
1-042 gebruiker:   Jan Annes      
1-043 eigenaar:   Jan Annes erven      
3-099 eigenaar:   Jan Arents      
2-131 eigenaar:   Jan Arjens      
4-093 gebruiker:   Jan Arjens      
2-078 gebruiker:   Jan Auckes      
1-009 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-011 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-012 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-013 eigenaar:   wed. Jan Aukes erven      
1-015 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-018 eigenaar:   Jan Aukes erven      
1-038 eigenaar:   Jan Aukes      
1-156 eigenaar:   Jan Aukes erven      
7-006 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
8-012 eigenaar:   wed. Jan Bastiaens      
3-071 eigenaar:   Jan Beerns      
4-079 eigenaar:   Jan Beerns      
5-037 eigenaar:   Jan Bostijns      
3-117 eigenaar:   Jan Buwes      
8-123 eigenaar:   wed. Jan Carstens      
5-050 eigenaar:   Jan Christoffels      
5-050 gebruiker:   Jan Christoffels cum soc.      
2-052 gebruiker:   Jan Claessen      
3-024 gebruiker:   wed. Jan Claessen      
1-061 gebruiker:   Jan Clazen      
2-027 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Kat      
5-012 gebruiker:   Jan Cornelis cum soc.      
5-030 eigenaar:   Jan Cornelis      
5-031 eigenaar:   Jan Cornelis      
7-124 gebruiker:   Jan Cornelis      
8-023 gebruiker:   Jan Cornelis      
4-247 eigenaar:   Jan Dames erven      
1-085 eigenaar:   Jan Dirks erven      
4-202 eigenaar:   Jan Dirks Ens      
5-162 eigenaar:   Jan Dirks      
6-072 eigenaar:   Jan Dirks ?      
1-087 eigenaar:   Jan Doekes      
1-005 eigenaar:   wed. Jan Douwes      
1-014 gebruiker:   wed. Jan Douwes      
2-089 eigenaar:   Jan Douwes      
4-130 eigenaar:   Jan Douwes      
6-073 gebruiker:   Jan Eiberts cum soc.      
6-124 eigenaar:   Jan Ekes erven      
1-072 eigenaar:   Jan Ellerts      
6-060 gebruiker:   wed. Jan Ellerts      
1-134 eigenaar:   Jan Everts      
7-117 gebruiker:   Jan Fietels?      
3-056 eigenaar:   Jan Fockes      
2-049 gebruiker:   Jan Fopkes      
5-087 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-088 grondpacht aan: wed. Jan Foppes      
6-009 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
6-039 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
7-010 eigenaar:   wed. Jan Foppes      
5-112 gebruiker:   Jan Fransen      
8-100 eigenaar:   Jan Fransen      
4-023 eigenaar:   Jan Freerks erven      
2-022 eigenaar:   Jan Geerts      
4-020 eigenaar:   Jan Geerts      
3-183 gebruiker:   Jan Gerloffs CG 15:00:00    
1-048 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-055 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-061 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-112 eigenaar:   Jan Gerlofs      
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs Houkema      
4-071 eigenaar:   Jan Gerrits      
6-090 gebruiker:   Jan Gerrits      
7-130 eigenaar:   Jan Gerryts      
8-109 eigenaar:   Jan Gerryts erven      
7-005 eigenaar:   Jan Gosses      
1-007 gebruiker:   Jan Hansen CG 16:00:00    
2-021 gebruiker:   Jan Hansen      
3-097 eigenaar:   Jan Hanses      
8-025 gebruiker:   Jan Hanzen Heij      
2-186 gebruiker:   Jan Harmens      
6-064 gebruiker:   Jan Harmens c.u.      
6-133 gebruiker:   Jan Harmens      
8-158 eigenaar:   Jan Harmens      
4-249 eigenaar:   Jan Heerts      
4-250 eigenaar:   Jan Heerts      
7-062 eigenaar:   Jan Heerts erven      
2-014 eigenaar:   Jan Hendricks      
1-045 eigenaar:   Jan Hendriks      
1-060 eigenaar:   Jan Hendriks      
4-122 gebruiker:   Jan Hendriks dogter      
2-096 gebruiker:   Jan Hendrix      
2-097 gebruiker:   Jan Hendrix      
4-124 gebruiker:   Jan Hendrix      
7-034 eigenaar:   Jan Hendrix nom. uxoris cum soc.      
3-170 eigenaar:   wed. Jan Hessels      
4-132 eigenaar:   Jan Hobbes      
3-180 gebruiker:   Jan Jacobs cum soc.      
5-114 eigenaar:   Jan Jacobs      
6-059 gebruiker:   Jan Jacobs      
6-127 eigenaar:   Jan Jacobs gemeente      
6-136 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
6-136 gebruiker:   wed. Jan Jacobs      
6-161 gebruiker:   Jan Jacobs cum soc.      
7-007 grondpacht aan: Jan Jacobs c.u.      
7-008 eigenaar:   Jan Jacobs      
8-112 eigenaar:   wed. Jan Jacobs      
8-051 eigenaar:   Jan Jaerigs      
1-152 gebruiker:   Jan Jans c.s.      
4-002 gebruiker:   Jan Jans      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
3-051 eigenaar:   Jan Jansen      
3-087 eigenaar:   wed. Jan Jansen      
3-113 gebruiker:   Jan Jansen      
4-013 eigenaar:   Jan Jansen      
4-119 gebruiker:   Jan Jansen      
4-153 gebruiker:   Jan Jansen      
5-030 gebruiker:   Jan Jansen cum soc.      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
5-096 eigenaar:   Jan Jansen      
6-061 eigenaar:   Jan Jansen erven      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Pott c.s      
6-095 eigenaar:   Jan Jansen      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Pott      
6-103 eigenaar:   Jan Jansen      
8-078 gebruiker:   Jan Jansen      
8-119 gebruiker:   wed. Jan Jansen      
5-118 eigenaar:   Jan Jurriens      
1-113 gebruiker:   Jan Louws      
4-162 gebruiker:   Jan Meyes cum soc.      
6-065 gebruiker:   Jan Michiels      
6-083 eigenaar:   wed. Jan Michiels      
1-056 eigenaar:   Jan Migchiels      
2-036 eigenaar:   Jan Netterts      
3-129 eigenaar:   vroedsman Jan Nolles      
2-042 gebruiker:   Jan Oebles      
4-042 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
7-050 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
8-059 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
3-021 eigenaar:   wed. Jan Piers      
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
3-025 eigenaar:   Jan Pieters schaaff      
3-159 eigenaar:   Jan Pieters      
3-166 eigenaar:   Jan Pieters erven      
4-057 eigenaar:   Jan Pieters cum soc.      
6-033 eigenaar:   Jan Pieters Scheltema      
6-046 eigenaar:   Jan Pieters Vettevogel      
6-067 eigenaar:   wed. Jan Reimers      
6-140 eigenaar:   Jan Reiners      
2-173 gebruiker:   Jan Rienx      
5-025 gebruiker:   wed. Jan Rinties      
2-012 gebruiker:   Jan Roeloffs      
5-163 eigenaar:   wed. Jan Rommerts      
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
7-069 eigenaar:   Jan S. Schiere      
6-108 eigenaar:   Jan Schiere      
4-246 eigenaar:   wed. Jan Sents      
7-065 eigenaar:   wed. Jan Sibrens      
1-128 eigenaar:   Jan Sickes      
3-160 eigenaar:   wed. Jan Sickes      
4-225 eigenaar:   Jan Simens Wijnkan      
1-024 eigenaar:   Jan Simons      
1-135 eigenaar:   Jan Simons      
4-063 gebruiker:   Jan Stoffels      
8-076 eigenaar:   Jan Takes      
1-114 gebruiker:   wed. Jan Teunis      
6-061 gebruiker:   wed. Jan Teunis      
4-044 eigenaar:   wed. Jan Tierx      
3-194 eigenaar:   Jan Ulbes      
5-042 gebruiker:   Jan Ulbes cum soc.      
7-014 eigenaar:   Jan Vosma      
1-110 eigenaar:   Jan Willems      
7-117 gebruiker:   Jan Willems      
6-027 eigenaar:   wed. Jan Wybrens      
6-074 eigenaar:   Jan Ydes      
6-131 eigenaar:   schipper Jan Ydes      
1-107 eigenaar:   Jan H. Pot      
1-104 eigenaar:   Jan J. Trompetter      
1-131 gebruiker:   Jan J. Sandstra      
1-080 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-081 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-082 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-143 eigenaar:   Jan R. Baard c.s.      
1-145 eigenaar:   Jan R. Baard      
6-128 eigenaar:   Jancke Broers      
2-145 eigenaar:   Jancke Feddriks      
2-155 eigenaar:   Jane Broers      
4-048 eigenaar:   Jane Hiddes c.u.      
5-132 eigenaar:   Jane Hiddes cum soc.      
6-037 gebruiker:   Janke      
6-142 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 eigenaar:   Janke Broers      
6-143 gebruiker:   Janke Broers cum soc.      
8-140 eigenaar:   Janke Broers      
5-158 eigenaar:   Janke Clases      
7-021 eigenaar:   Janke Jacobs      
2-073 eigenaar:   Janke Tieerds      
2-151 gebruiker:   Jarig Jacobs      
2-165 gebruiker:   Jarig Jacobs      
4-129 eigenaar:   Jarig Jacobs      
6-068 gebruiker:   Jarig Minnes      
4-262 eigenaar:   Jarig Ockes      
8-101 eigenaar:   Jaspar Gerryts      
3-115 eigenaar:   Jasper Gerrits      
3-158 eigenaar:   Jasper Gerrits      
5-002 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-027 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-051 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
8-045 gebruiker:   Jelle Claesen      
2-117 eigenaar:   wed. Jelle Claessens      
6-086 gebruiker:   Jelle Douwes      
4-123 gebruiker:   Jelle Jacobs      
3-072 gebruiker:   Jelle Jenties CG 14:00:00    
8-081 eigenaar:   Jelle Jochums      
1-040 eigenaar:   Jelle Ottes      
4-146 gebruiker:   Jelle Stevens      
4-097 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
8-010 eigenaar:   wed. Jelle Sybes erven      
2-111 gebruiker:   Jelle Willems cum soc.      
8-083 eigenaar:   Jelte Ruirds      
2-125 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
2-128 eigenaar:   wed. Jelte Ynses      
3-065 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
3-067 eigenaar:   Jeltie Jacobs      
8-097 gebruiker:   Jeltie Pyters      
3-181 gebruiker:   wed. Jentie Haenties      
5-055 eigenaar:   Jeremias Jacobs      
1-150 eigenaar:   Jetse Roorda      
3-108 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-111 eigenaar:   wed. Jetse Hansen      
3-141 eigenaar:   Jetse Jans      
7-086 gebruiker:   Jetse Stitters      
3-062 gebruiker:   Jetske Goslings      
3-195 eigenaar:   Jetske Jacobs      
4-045 gebruiker:   Jetske Jochems cum soc.      
5-143 eigenaar:   Jilt Alberts      
3-015 eigenaar:   Jilt Bauckes      
3-127 eigenaar:   Job Auckes      
3-048 gebruiker:   Jochem Atzes      
6-121 eigenaar:   Jochem Dirks      
5-110 eigenaar:   Jochem Jelles      
2-038 gebruiker:   Jochem Meyes      
2-051 gebruiker:   Jochem Pieters      
3-069 eigenaar:   Joecke Allerts      
4-036 gebruiker:   Joh. Cramer      
4-094 eigenaar:   Joh. Cramer      
4-178 eigenaar:   Joh. Cramer      
4-188 eigenaar:   Joh. Mockema      
4-188 gebruiker:   Joh. Mockema      
8-145 gebruiker:   Joh. Ouwerkerk      
4-237 eigenaar:   Johan. Cramer      
1-130 gebruiker:   Johannes Elgersma erven      
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-091 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-092 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-139 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-181 eigenaar:   Johannes Mockema      
5-001 eigenaar:   Johannes Cramer cum soc.      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-028 eigenaar:   Johannes Vosma      
2-084 eigenaar:   Johannes Benedictus      
2-088 gebruiker:   Johannes Benedictus      
7-121 eigenaar:   Johannes Fransen      
2-150 gebruiker:   Johannes Hendriks      
3-039 eigenaar:   Johannes Hendrix      
3-053 eigenaar:   Johannes Hendrix      
2-100 gebruiker:   wed. Johannes Hinnes cum soc.      
7-090 gebruiker:   Johannes Isbrandts      
3-193 eigenaar:   Johannes Jansen      
5-156 eigenaar:   Johannes Jansen      
3-047 gebruiker:   Johannes Ockes      
3-048 eigenaar:   Johannes Ockes      
2-172 gebruiker:   Johannes Rimmerts cum soc.      
1-145 gebruiker:   Johannes Sjoerds      
3-109 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
7-025 eigenaar:   Johannes Tiebbes      
4-105 eigenaar:   wed. Johannes Tieerds      
2-090 gebruiker:   Johannes Wybes      
7-042 gebruiker:   Jonas Beerns CG 10:00:00    
1-048 eigenaar:   Joost Zeeman      
5-078 gebruiker:   Joost Popta      
8-127 eigenaar:   Joost Ages      
4-202 gebruiker:   Joost Andries      
4-015 eigenaar:   Joost Auckes      
4-018 eigenaar:   Joost Auckes      
5-049 eigenaar:   Joost Auckes      
2-136 gebruiker:   Joost Beerns      
1-120 eigenaar:   Joost Hendriks      
4-108 eigenaar:   wed. Joost Ynties      
3-080 eigenaar:   Joris Foockles      
4-259 eigenaar:   Joris Fookles in qlt.      
1-065 eigenaar:   wed. Joucke Johannes      
3-028 gebruiker:   Joucke Tiebbes cum soc.      
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
5-061 eigenaar:   Jurien Clases      
8-064 grondpacht aan: Jurjen Harmens      
8-066 eigenaar:   Jurjen Harmens      
8-150 eigenaar:   Jurjen Harmens      
8-151 eigenaar:   Jurjen Harmens      
2-082 gebruiker:   Jurrien Eiberts      
4-001 eigenaar:   Jurrien Harmens      
4-002 eigenaar:   Jurrien Harmens      
5-036 eigenaar:   Jurrien Harmens      
6-058 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
6-059 eigenaar:   mr. Jurrien Harmens      
6-032 eigenaar:   Jurrien Pieters      
5-131 gebruiker:   Jurrien Willems cum soc.      
2-172 eigenaar:   Keimpe Jarigs      
5-174 gebruiker:   Keimpe Pieters      
1-125 gebruiker:   L. Klinkhamer      
4-153 eigenaar:   wed. L. Adius      
6-157 eigenaar:   Laes Ekes      
5-144 eigenaar:   Laes Piers cum soc.      
2-051 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-060 eigenaar:   Laes Pieters erven      
2-115 eigenaar:   Laes Pieters kinderen      
8-113 eigenaar:   Lambert Reus      
2-005 eigenaar:   wed. Lambert Claessen      
3-103 eigenaar:   Lambert Hansen      
3-104 eigenaar:   Lambert Hansen      
4-070 eigenaar:   Lambert Hansen      
4-136 gebruiker:   Lambert Melles      
3-031 eigenaar:   wed. Lambert Sioerds      
2-011 eigenaar:   Lambert Tiaards      
2-035 eigenaar:   Lambert Tiaards      
8-136 gebruiker:   Lambert Tijes cum soc.      
1-129 eigenaar:   Leendert Leenderts erven      
4-015 gebruiker:   Leeukjen      
8-092 eigenaar:   Leeukjen Meinderts      
4-069 eigenaar:   Lieuwe Feddes      
2-174 eigenaar:   Lieuwe Jillerts      
4-145 eigenaar:   wed. Lieuwe Jillerts      
5-059 gebruiker:   wed. Lieuwe Martens      
6-054 eigenaar:   Lieuwe Piers      
8-029 eigenaar:   Lieuwe Piers      
2-026 gebruiker:   Lieuwe Pieters      
6-145 gebruiker:   Lieuwe Sioerds      
8-082 eigenaar:   wed. Lieuwe Stoffels      
1-025 eigenaar:   Lijsbet Jansz voor 1/8      
1-059 gebruiker:   Lijsbet Jelles c.s.      
1-117 gebruiker:   Lijsbeth Simons      
1-094 gebruiker:   Liskje Beernds      
4-121 eigenaar:   Lolke Westra      
4-122 eigenaar:   Lolke Westra      
6-084 eigenaar:   Lolke Westra      
6-085 eigenaar:   Lolke Westra      
5-028 eigenaar:   Lolke J Westra      
5-124 gebruiker:   wed. Lolke Lykles      
4-004 eigenaar:   Lolle Kok erven      
5-137 eigenaar:   Lolle Jacobs erven      
5-141 eigenaar:   Lolle Jacobs erven      
4-244 gebruiker:   Lolle Piers      
3-172 eigenaar:   Lourens Klinkhamer      
4-030 eigenaar:   Lourens Klinkhamer      
5-109 eigenaar:   Lourens Clinkhamer      
8-017 gebruiker:   Lourens Alexander      
3-027 eigenaar:   Louw Hansen      
3-112 gebruiker:   Louw Teunis      
5-026 eigenaar:   Lubbe Alles      
4-049 eigenaar:   Lubbert Alles      
1-048 gebruiker:   Lucas Harmens      
4-099 eigenaar:   Luitien Caspers      
8-013 eigenaar:   Luitien P. Roda      
1-058 eigenaar:   Lykle Reidses      
8-129 eigenaar:   Lysbeth Jansen Ros      
4-188 eigenaar:   M. Stansen      
7-062 gebruiker:   Maartie Palses CG 8:00:00    
6-130 eigenaar:   Maeyke Hiddema      
3-121 eigenaar:   Marcus Jaspers      
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
5-027 grondpacht aan: Marten Rozee      
5-053 eigenaar:   Marten Rozee      
7-064 eigenaar:   Marten Rozee      
5-102 eigenaar:   Marten Abbes?      
3-149 eigenaar:   Marten Andries      
3-131 eigenaar:   wed. Marten Ernstes?      
1-157 gebruiker:   Marten Everts      
4-023 gebruiker:   Marten Gilles      
5-001 gebruiker:   Marten Harmens CG 48:00:00    
4-217 eigenaar:   Marten Jans      
1-102 gebruiker:   Marten Lammerts c.s.      
2-081 eigenaar:   Marten Lieuwes erven      
8-027 eigenaar:   wed. Marten Rutgers      
6-124 gebruiker:   Marten Sibrens      
4-120 eigenaar:   Marten Tiallings      
4-167 eigenaar:   Marten Wiegers      
8-051 grondpacht aan: wed. Marten Willems      
5-158 gebruiker:   een wed. Martien      
2-150 gebruiker:   Mayke Cornelis      
6-151 gebruiker:   Mayke Jans CG 15:00:00    
8-046 gebruiker:   Mayke Laeses      
6-139 gebruiker:   Mayke Lieuwes cum soc.      
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
5-027 gebruiker:   Meile Ollema      
7-038 eigenaar:   Meile Ruirds      
7-102 gebruiker:   Meinert Jansz cum soc.      
6-108 gebruiker:   Meinert Teunis      
4-168 eigenaar:   Melle Feyes      
4-243 eigenaar:   Melle Hansen      
5-032 grondpacht aan: Melle Hansen      
5-036 grondpacht aan: Melle Hansen      
4-189 gebruiker:   Melle Pieters cum soc.      
1-003 eigenaar:   Melle Ynses      
1-004 eigenaar:   Melle Ynses      
5-039 eigenaar:   Menniste Gemeente      
1-136 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
1-099 eigenaar:   Meye Harmens      
1-113 eigenaar:   Meye Harmens      
1-125 eigenaar:   Meye Harmens      
4-034 eigenaar:   Meye Lolkes erven      
2-075 eigenaar:   wed. Meye Sakes      
1-075 eigenaar:   Meye H. Meyer      
1-143 gebruiker:   Meyer Marcus      
7-078 eigenaar:   Michiel Eiberts      
6-048 gebruiker:   wed. Michiel Jans      
5-108 eigenaar:   Michiel Jansen      
1-114 eigenaar:   Minne Abes      
8-032 eigenaar:   Minne Claesen      
4-227 eigenaar:   Minne Classen      
8-005 eigenaar:   Minne Jeyes      
2-007 eigenaar:   Minne Tijssen      
1-061 gebruiker:   N. N.      
4-064 eigenaar:   Nannig Rienx      
3-062 gebruiker:   Nanning Tijssen      
7-072 eigenaar:   Nath. Cromhuisen      
4-195 eigenaar:   Neeltie Dirks      
4-115 eigenaar:   Niesje Critenburg      
8-090 eigenaar:   Obbe Hansen      
5-077 eigenaar:   Obbe Jacobs cum soc.      
5-177 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-050 eigenaar:   Obbe Jacobs      
6-053 eigenaar:   Obbe Ypes      
1-067 eigenaar:   Ocke Jarigs      
2-027 gebruiker:   Oeble Hettes      
4-052 eigenaar:   Oede Sapes soon      
4-084 eigenaar:   Oede Sapes kind      
4-088 eigenaar:   Oede Sapes kind      
2-126 gebruiker:   Oeds Davids      
1-045 gebruiker:   Oeds Lolkes      
5-130 eigenaar:   Oeds Sapes kindt      
2-004 eigenaar:   Oene Pieters erven      
4-144 gebruiker:   Oene Ritskes      
3-110 eigenaar:   Oepke Sybes      
5-025 grondpacht aan: een Onbekent Persoon      
2-042 eigenaar:   Otte Auckes cum soc.      
3-018 eigenaar:   Otte Gerrits      
7-061 eigenaar:   Otte Jurriens      
7-062 gebruiker:   P. Marnstra CG 16:00:00    
8-014 grondpacht aan: P. Ackersloot erven      
8-052 grondpacht aan: P. Gerlofs      
1-141 gebruiker:   P. Lenses c.s.      
1-056 gebruiker:   Philip Alth      
1-061 eigenaar:   wed. Philip Hanekuik c.s.      
3-191 eigenaar:   Philippus Lucas      
7-030 eigenaar:   Piebe Wytses erven      
2-059 eigenaar:   Pieke Hommes      
3-174 gebruiker:   Pier Bauckes      
3-196 gebruiker:   Pier Bauckes      
6-126 eigenaar:   Pier Lasens erven      
2-044 eigenaar:   Pieter Oldaens      
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
2-055 eigenaar:   Pieter Ackersloot erven      
2-147 eigenaar:   Pieter Feitema      
2-185 gebruiker:   Pieter Adama      
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
3-185 eigenaar:   Pieter Feitema      
4-208 eigenaar:   Pieter De Bik      
4-219 eigenaar:   Pieter Meetje      
5-066 eigenaar:   Pieter Adema      
6-006 eigenaar:   Pieter Feitema cum soc.      
6-007 eigenaar:   Pieter Feitema cum soc.      
6-138 eigenaar:   Pieter Bolties      
6-151 eigenaar:   Pieter Feitema      
7-096 eigenaar:   Pieter Voordewijns erven      
7-098 gebruiker:   Pieter De Waerd      
7-136 eigenaar:   wed. Pieter Donker      
8-074 eigenaar:   Pieter Roorda cum soc.      
8-115 eigenaar:   Pieter Scheltema      
8-166 eigenaar:   Pieter Boltius      
8-168 eigenaar:   Pieter Feitama      
3-044 gebruiker:   Pieter Beerns      
4-019 gebruiker:   Pieter Beernts      
3-142 eigenaar:   Pieter Bockes      
7-113 eigenaar:   Pieter Bockes      
8-167 eigenaar:   Pieter Ceimpes      
8-088 eigenaar:   Pieter Claesens      
3-116 gebruiker:   Pieter Claessen e.a.      
4-115 gebruiker:   Pieter Claessen      
5-168 eigenaar:   Pieter Claessen Meetje?      
8-114 eigenaar:   Pieter Claessen      
2-186 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
4-186 eigenaar:   Pieter Cornelis Helt      
5-155 eigenaar:   Pieter Cornelis      
6-133 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
8-104 eigenaar:   wed. Pieter Cornelis      
3-040 eigenaar:   Pieter Dirks      
4-212 eigenaar:   wed. Pieter Douwes      
8-037 eigenaar:   Pieter Fases Backer cum soc.      
8-037 gebruiker:   Pieter Fases      
5-043 eigenaar:   Pieter Feitema      
5-070 eigenaar:   Pieter Feitema      
6-113 eigenaar:   Pieter Feitema      
2-068 gebruiker:   Pieter Floris      
4-022 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-146 eigenaar:   Pieter Fransen cum soc.      
5-048 eigenaar:   Pieter Fransen cum soc.      
5-124 eigenaar:   Pieter Fransen      
4-213 gebruiker:   Pieter Freerx      
3-173 eigenaar:   wed. Pieter Geerts      
2-134 gebruiker:   wed. Pieter Gerbens      
4-233 eigenaar:   Pieter Gerbens      
4-232 eigenaar:   Pieter Gerloffs      
4-244 eigenaar:   Pieter Gerlofs      
8-043 eigenaar:   Pieter Gosses      
5-058 eigenaar:   Pieter Hendriks      
8-064 gebruiker:   Pieter Hendrix      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendrix Potkast      
8-142 eigenaar:   Pieter Hendrix      
2-126 eigenaar:   Pieter Hessels in qlt.      
6-156 eigenaar:   Pieter Hessels      
4-017 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
8-035 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrands      
3-143 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
3-144 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
5-150 eigenaar:   wed. Pieter IJsbrandts      
3-029 gebruiker:   Pieter Jansen cum soc.      
5-079 eigenaar:   Pieter Jansen      
5-153 gebruiker:   Pieter Jansen cum soc.      
7-040 eigenaar:   Pieter Jansen Oldaen      
4-209 eigenaar:   Pieter Keimpes      
4-210 eigenaar:   Pieter Keimpes      
5-174 eigenaar:   Pieter Keimpes      
4-081 gebruiker:   wed. Pieter Lykles      
5-063 eigenaar:   Pieter Minks      
5-064 eigenaar:   Pieter Minks      
2-008 eigenaar:   Pieter Minx      
2-009 eigenaar:   Pieter Minx      
2-043 eigenaar:   Pieter Oedzes erven      
5-106 gebruiker:   Pieter Pieters      
6-077 gebruiker:   Pieter Pieters      
8-023 eigenaar:   wed. Pieter Pieters      
2-039 gebruiker:   Pieter Piters Wever      
6-106 eigenaar:   Pieter Reiners      
4-074 eigenaar:   Pieter Sapes      
3-035 eigenaar:   Pieter Seerps erven      
6-081 eigenaar:   Pieter Sibrens      
4-086 eigenaar:   Pieter Sioerds      
4-177 eigenaar:   Pieter Sioerds      
3-091 eigenaar:   Pieter Tabes      
3-161 gebruiker:   Pieter Tiebbes      
4-032 gebruiker:   pieter Pieter Tiebbes      
5-169 eigenaar:   wed. en erven Pieter Tiepkes      
4-166 eigenaar:   Pieter Tjallings      
8-138 eigenaar:   Pieter Tjepkes      
3-155 eigenaar:   Pieter Tomas      
3-184 gebruiker:   Pieter Tomas      
2-113 eigenaar:   Pieter Willems      
8-025 eigenaar:   Pieter Wybes      
8-006 gebruiker:   Pieter Wygers cum soc.      
7-037 eigenaar:   Pieters Jansen Oldaen      
3-050 gebruiker:   Pieters Seerps      
5-146 eigenaar:   Pietie Claeses      
7-046 eigenaar:   Pietie Folkerts      
3-092 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
5-131 eigenaar:   wed. Poppe Auckes      
5-004 eigenaar:   Poppe Dirks      
5-005 eigenaar:   Poppe Dirks      
4-066 eigenaar:   wed. Poppe Jacobs      
8-133 gebruiker:   Poppe Jansen      
6-049 eigenaar:   Poppe Tiaerds      
8-069 eigenaar:   wed. Poulus Jansen      
1-030 eigenaar:   Pyter Oldaan erven      
1-043 eigenaar:   Pyter Andries      
1-008 gebruiker:   Pyter Carsten      
1-002 eigenaar:   Pyter Gerardus      
1-061 gebruiker:   Pyter Harmens      
1-044 gebruiker:   Pyter Huyberts c.s.      
8-022 eigenaar:   Pyter Jans Oy      
1-143 gebruiker:   Pyter Lenses      
1-106 eigenaar:   Pyter Reins      
6-078 eigenaar:   R. Fontein      
7-071 eigenaar:   R. Hemminga      
3-092 grondpacht aan: R. C. Fontein      
8-011 gebruiker:   R. Eelkes      
4-016 gebruiker:   Rebecca Hendrix      
5-136 gebruiker:   wed. Rein Hoites      
2-077 gebruiker:   dog nu Rein Pieters      
2-143 eigenaar:   b[urgem]r. Rein Sickes      
6-141 eigenaar:   Rein Sybes      
8-044 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-045 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-046 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-162 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-095 eigenaar:   Reinder Cornelis      
8-095 gebruiker:   Reinder Cornelis cum soc.      
8-170 eigenaar:   Reinder Outgers      
1-057 eigenaar:   Reinder Pyters      
1-088 eigenaar:   Reinder Pyters      
1-014 eigenaar:   Reinder Tjeerds erven      
3-187 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-188 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-047 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-048 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-043 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
4-240 gebruiker:   Reiner Dirks cum soc.      
4-191 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-192 eigenaar:   Reiner Fontein      
2-135 eigenaar:   Reiner Harmens      
5-062 gebruiker:   Reiner Isbrandts      
4-013 gebruiker:   wed. Reiner Jansen      
8-047 gebruiker:   Reiner Jansen      
6-155 eigenaar:   Reiner Wybes      
3-195 gebruiker:   Remmert Huberts      
8-053 eigenaar:   Reyer Arjens      
2-074 eigenaar:   Rienk Cornelis      
1-152 eigenaar:   Rienk Gosses      
2-011 gebruiker:   Rienk Hartogh      
4-220 eigenaar:   Rienk Hessels      
4-254 gebruiker:   Rienk Jouws      
4-238 gebruiker:   Rijk Harmens      
3-155 gebruiker:   Rimmert Rommerts cum soc.      
2-130 eigenaar:   Rinke Heeres      
5-010 gebruiker:   Rinnert Wybrens      
3-192 eigenaar:   Rinse Abbes      
4-233 gebruiker:   Rinse Abbes cum soc.      
2-015 eigenaar:   Rinse Bouwes      
5-086 gebruiker:   Rinse Pieters cum soc.      
5-125 eigenaar:   Rinske Jansen      
7-091 eigenaar:   Rintie Annes      
7-092 eigenaar:   Rintie Annes      
5-157 gebruiker:   Rintie Claessen      
7-054 eigenaar:   Rippert Andries      
3-100 eigenaar:   Robbert Beerns      
8-099 eigenaar:   Robijn Ruirds      
1-007 gebruiker:   Roelof Meinerts CG 18:00:00    
5-068 eigenaar:   Roeloff Harmens erven      
2-067 eigenaar:   Roeloff Jansen cum soc.      
2-133 eigenaar:   Roeloff Jansen      
5-003 eigenaar:   Roeloff Lieuwes      
2-171 gebruiker:   Roeloff Roeloffs      
1-025 eigenaar:   Romke Wassenaar n.u. voor 3/4      
1-025 gebruiker:   Romke Wassenaar      
3-013 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-014 eigenaar:   wed. Romke Mattheus      
3-014 gebruiker:   wed. Romke Mattheus cum soc.      
3-112 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-113 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-114 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
4-029 eigenaar:   Ruird Alberts      
4-175 eigenaar:   Ruird Alberts      
2-028 gebruiker:   Ruird Arjens      
6-100 gebruiker:   Ruird Heert      
1-124 gebruiker:   Ruird Hessels cum soc.      
2-027 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
3-013 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
4-040 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
6-047 grondpacht aan: Ruird Pieters kinders      
6-049 grondpacht aan: Ruird Pieters erven      
8-089 eigenaar:   Ruird Robijn cum soc.      
3-153 eigenaar:   Ruird Sickes cum soc.      
1-016 eigenaar:   Ruird Sybes erven      
4-229 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
8-006 eigenaar:   Ruird Tjeerds erven      
3-095 gebruiker:   Ruth Jans      
4-238 eigenaar:   Saak Gosses erven      
5-170 eigenaar:   Saapke Haax? erven      
7-125 eigenaar:   Saepke Ysaax erven      
2-025 eigenaar:   Sake Sibesma      
4-260 eigenaar:   Sake Pieters      
8-153 eigenaar:   Salomon Stapert      
8-155 eigenaar:   Salomon Stapert      
4-096 eigenaar:   Salomon Freerx erven      
8-061 gebruiker:   Samuel Scalee      
1-088 eigenaar:   Samuel Hendriks      
7-056 gebruiker:   wed. Samuel Sipkes      
3-032 eigenaar:   Schelte Jans      
7-127 gebruiker:   Schelte Jansen      
4-045 eigenaar:   Schelte Pieters      
4-046 eigenaar:   Schelte Pieters      
6-137 eigenaar:   Schelte Pieters      
5-064 gebruiker:   Schelte Tietes      
2-082 eigenaar:   Schelte Wybrens      
1-086 gebruiker:   Sedske Hansen      
1-148 eigenaar:   Seerp Wildschut      
7-077 eigenaar:   Seerp Dirks      
3-001 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-086 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-118 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
3-122 eigenaar:   wed. Seerp Doedes      
5-006 eigenaar:   wed. Seerp Doedes CG 50:00:00    
2-031 eigenaar:   Seerp Pieters cum soc.      
5-140 eigenaar:   wed. Servaas Van Bemen      
7-063 eigenaar:   wed. Servaas De Haaze      
7-142 eigenaar:   Sibolt Andries cum soc.      
7-142 gebruiker:   Sibolt Andries cum soc.      
7-067 gebruiker:   Sibolt Sibolts      
7-086 eigenaar:   Sibout Andries cum soc.      
7-094 eigenaar:   Sibout Zierx      
4-106 eigenaar:   Sibrand Kannegieter      
4-136 eigenaar:   Sibrandus Reen      
4-137 eigenaar:   Sibrandus Reen      
7-022 eigenaar:   Sibrandus Reen      
3-089 eigenaar:   Sibren Wagenmaker      
5-116 gebruiker:   wed. Sibren Jongmans      
4-047 eigenaar:   Sibren Harmens      
7-057 eigenaar:   Sibren Jans erven      
6-084 gebruiker:   wed. Sibren Jansen cum soc.      
2-150 gebruiker:   Sicke Cornelis      
7-093 eigenaar:   Sicke Hettes erven      
5-136 eigenaar:   Sicke Salomons      
6-079 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
8-042 eigenaar:   wed. Sicke Salomons      
1-093 eigenaar:   Sicke Ymkes      
8-034 eigenaar:   wed. Sicko Salomons      
1-033 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-035 eigenaar:   Sierk Tolsma      
6-098 gebruiker:   wed. Sierk Aleffs      
6-097 eigenaar:   wed. Sierk Andries      
1-024 gebruiker:   Sierk Pyters      
1-104 gebruiker:   Sierkje Harmens c.s.      
1-105 gebruiker:   wed. Sijke Broers CG 8:00:00    
8-146 eigenaar:   Sijke Heeres      
3-081 eigenaar:   Simen Stinstra      
8-148 eigenaar:   wed. Simen Alles      
8-134 eigenaar:   Simen Bootez soon      
2-010 gebruiker:   Simen Cornelis      
3-064 gebruiker:   Simen Dates      
3-176 gebruiker:   Simen Dates      
2-132 eigenaar:   Simen Feickes      
2-047 eigenaar:   Simen Fockes      
2-048 eigenaar:   Simen Fockes      
8-002 eigenaar:   Simen Fockes      
3-197 eigenaar:   Simen Hendrix      
3-077 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
3-186 eigenaar:   wed. Simen Jacobs      
4-017 gebruiker:   Simen Jansen      
2-019 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-020 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-021 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
5-172 gebruiker:   wed. Simen Minnes cum soc.      
2-103 gebruiker:   Simen Wessels      
2-052 eigenaar:   Simke Jans erven      
3-007 eigenaar:   Simke Tomas      
1-113 eigenaar:   Simon Backer      
5-007 eigenaar:   Simon De Leeuw      
5-029 eigenaar:   Simon Stinstra      
8-018 gebruiker:   Simon Cornelis      
8-051 gebruiker:   Simon Cornelis      
7-154 eigenaar:   wed. Simon Jacobs      
8-061 eigenaar:   Simon Jansens      
1-117 eigenaar:   Simon Ruirds erven      
4-041 eigenaar:   Sioerd Claessen      
2-101 eigenaar:   wed. Sioerd Dirks      
3-205 gebruiker:   wed. Sioerd Ekes      
4-096 gebruiker:   Sioerd Jans      
4-181 gebruiker:   Sioerd Pieters cum soc.      
6-085 gebruiker:   Sipke Drogenham      
7-013 gebruiker:   Sipke Auckes      
5-138 eigenaar:   wed. Sipke Gerrits      
7-009 eigenaar:   Sipke Hennes      
3-013 gebruiker:   Sipke Jillerts      
3-119 eigenaar:   Sipke Meyes      
2-009 gebruiker:   Sipke Pieters      
8-124 gebruiker:   Sipke Reins      
7-133 gebruiker:   Sjerk Wybrens      
1-056 eigenaar:   Sjoerd Talma      
7-139 eigenaar:   Sjoerd Van Der Hout      
1-132 gebruiker:   Sjoerd Cornelis      
1-010 eigenaar:   Sjoerd Harmens      
8-060 eigenaar:   Sjoerd Obbes      
7-099 eigenaar:   de vroedsman Sjoerd Pyters      
7-149 gebruiker:   Sjoerd Pyters      
1-043 gebruiker:   Sjoerd Tjebbes c.s.      
8-030 gebruiker:   Sjoerd Wybrens      
2-033 gebruiker:   Sjoucke Teunis      
1-091 eigenaar:   wed. Sjouke Sjoukes      
7-080 gebruiker:   Sjoukjen Abes CG 100:00:00    
4-051 eigenaar:   Sjoukjen Nannings      
7-052 gebruiker:   Sjoukjen Tieerds cum soc.      
8-078 eigenaar:   wed. Steeven Swerms      
7-122 eigenaar:   wed. Steffen Jelles      
8-054 eigenaar:   wed. Steven Swerms      
5-124 gebruiker:   Stijntie Taekes      
8-118 gebruiker:   Stittert Jetses      
3-185 gebruiker:   Stoffel Hansen      
4-101 eigenaar:   Stoffel Martens      
2-138 eigenaar:   wed. Stoffel Teunis      
6-040 gebruiker:   Swerus Claessen      
7-155 eigenaar:   Sybe Bontekoe      
1-021 gebruiker:   Sybe Aukes CG 30:00:00    
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
3-055 eigenaar:   Sybe Johannis      
5-134 eigenaar:   Sybe Ottes      
7-019 gebruiker:   Sybe Ottes      
3-152 eigenaar:   Sybe Pieters      
5-123 eigenaar:   Sybe Reins kinderen      
5-123 gebruiker:   Sybe Reins cum soc.      
5-142 eigenaar:   Sybe Reins vrouw      
2-182 gebruiker:   Sybe Ruirdts cum soc.      
7-084 gebruiker:   Sybe Sweerts      
7-027 eigenaar:   Sybe Symens      
7-141 eigenaar:   Sybolt Andries      
1-069 gebruiker:   Sybout Sierks      
8-106 eigenaar:   Sybren Goukes      
8-107 eigenaar:   Sybren Goukes      
4-235 eigenaar:   Sybren Harmens vrouw      
1-103 eigenaar:   Sybren Simons      
6-152 eigenaar:   wed. Syds Pieters      
5-127 gebruiker:   Syds Wybes      
8-084 eigenaar:   Sytse Annes      
5-153 eigenaar:   Sytse Atzes      
7-041 gebruiker:   Sytse Claessen      
2-163 eigenaar:   Sytse Doedes      
6-022 eigenaar:   Sytse Doedes      
6-135 eigenaar:   Sytse Doedes cum soc.      
3-063 eigenaar:   Sytse Hessels      
7-033 gebruiker:   Sytse Hessels      
6-132 eigenaar:   Sytse Jacobs      
7-022 gebruiker:   Sytse Jacobs      
3-006 eigenaar:   Sytse Pieters      
1-079 eigenaar:   T. Gratama nom.ux.      
5-147 eigenaar:   b[urgem]r. T.H. Wijngaarden      
4-025 gebruiker:   Taecke Cornelis      
3-206 eigenaar:   Taecke Jacobs      
2-076 eigenaar:   Taecke Poppes      
6-044 eigenaar:   Taecke Sioerds      
6-045 eigenaar:   Taecke Sioerds      
1-071 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-157 eigenaar:   Taeke Stephanus      
8-014 eigenaar:   Taeke Doeles      
1-017 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-019 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-041 eigenaar:   Taeke Stephanus      
2-139 eigenaar:   Take Johannis      
8-011 eigenaar:   Take Sjoerds      
1-138 gebruiker:   Teunes Rommerts      
7-050 gebruiker:   Teunis Feites      
2-151 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
2-165 eigenaar:   Teunis Foppes erven      
3-172 gebruiker:   Teunis Jans cum soc.      
6-102 eigenaar:   Teunis Jeppes      
4-078 eigenaar:   wed. Teunis Louws      
4-054 eigenaar:   Teunis Meinerts      
2-159 gebruiker:   Theod. Binsonides      
4-035 eigenaar:   Theodorus Bensonides      
1-096 eigenaar:   Thomas IJsenbeek      
2-124 eigenaar:   Tiaard Van Der Form      
5-099 eigenaar:   Tiaard Boikes      
2-090 eigenaar:   burgemr. Tiaard Bouwens      
2-105 eigenaar:   b[urgem]r. Tiaard Bouwens      
2-134 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-171 eigenaar:   Tiaard Fockes      
5-091 eigenaar:   Tiaard Fockes      
5-092 eigenaar:   Tiaard Fockes      
6-145 eigenaar:   Tiaard Fockes      
2-035 gebruiker:   Tiaard Lolkes      
2-159 eigenaar:   Tiaard Tiaerdsen      
7-018 eigenaar:   Tiaerd Ennema      
2-115 gebruiker:   Tiaerd Cornelis cum soc.      
3-010 eigenaar:   Tiaerd Tiaardsen      
2-179 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
2-180 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
2-181 eigenaar:   Tiaerd Tiaerdes      
4-135 eigenaar:   wed. Tialling Piekes      
4-263 gebruiker:   Tiamke Rinses      
5-072 gebruiker:   Tiebbe Sierks      
2-170 grondpacht aan: Tieerd Siverda      
4-207 eigenaar:   Tieerd Siverda      
4-266 eigenaar:   Tieerd Siverda      
5-159 eigenaar:   Tieerd Bentes      
5-071 eigenaar:   Tieerd Pieters      
6-119 eigenaar:   wed. Tieerd Ypes      
3-105 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-106 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-116 eigenaar:   Tiepke Gratema      
8-026 gebruiker:   Tiepke Lykles      
4-110 eigenaar:   Tierk Beerns      
7-013 eigenaar:   Tierk Feddrix cum soc.      
7-086 gebruiker:   Tierk Jetses      
4-123 eigenaar:   Tiete Tietes      
4-160 eigenaar:   wed. Tiete Tietes      
7-026 eigenaar:   Tietie Pieters      
2-003 eigenaar:   Tijs Eriks      
4-073 eigenaar:   Tijs Hansen      
2-032 eigenaar:   Tijs Jansen erven      
7-109 gebruiker:   Tijs Jansen      
8-136 eigenaar:   Tijs Jansen in qlt.      
4-149 gebruiker:   Tijs Pieters      
2-100 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-104 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-106 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-108 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-109 eigenaar:   Tijs Ypes      
2-110 eigenaar:   Tijs Ypes      
5-068 grondpacht aan: Timen De Lange erven      
5-111 eigenaar:   Tiomme Feikes      
4-150 eigenaar:   dr. Titus Sloterdijk      
7-109 eigenaar:   Tjaerd Bouwens      
8-044 gebruiker:   Tjaerd Cornelis      
8-079 eigenaar:   Tjaerd Fockes      
8-133 eigenaar:   Tjaerd Fockes      
2-041 eigenaar:   Tjalling Alberts      
2-045 gebruiker:   Tjalling Alberts      
5-043 gebruiker:   Tjalling Hylckes      
8-001 eigenaar:   Tjalling Pieters      
1-075 gebruiker:   Tjebbe Dreyer      
1-066 eigenaar:   Tjebbe Gerryts      
7-103 eigenaar:   b[urgem]r. Tjeerd Bouwens      
8-070 gebruiker:   Tjeerd Claeses      
1-092 eigenaar:   Tjeerd Harmens      
8-064 eigenaar:   erven Tjeerd Reiners      
8-008 eigenaar:   Tjeerd Sjoerds      
8-137 grondpacht aan: Tjeerd Syberda      
8-139 eigenaar:   Tjerk Feddrix vrouw      
1-052 eigenaar:   Tjerk Jansz      
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
2-116 eigenaar:   Tomas Overhart      
7-070 eigenaar:   Tomas Overhart      
8-117 eigenaar:   Tomas Gonggrijp erven      
3-014 gebruiker:   mr. Tomas Beerns      
4-067 eigenaar:   Tomas Beerns      
6-101 gebruiker:   Tomas Claessen cum soc.      
4-085 eigenaar:   Tomas Fransen      
4-113 eigenaar:   burgemr. Tomas Huiberts erven      
4-119 eigenaar:   b[urgem]r. Tomas Huiberts erven      
6-040 eigenaar:   Tomas Jansen      
3-198 eigenaar:   Tomas Jaspers      
2-161 gebruiker:   Trijntie Harmens      
4-076 eigenaar:   Trijntie Jans      
7-088 gebruiker:   Trijntie Johannis      
4-226 gebruiker:   Trijntie Sents      
1-012 gebruiker:   Trijntje Oosterbaan      
1-031 eigenaar:   Trijntje Mouter      
1-070 eigenaar:   Trijntje Broers      
5-072 eigenaar:   Trijntje Harmens      
1-101 gebruiker:   Trijntje Jentjes      
3-175 eigenaar:   Uift Folkerts erven      
4-021 eigenaar:   Uift Folkerts erven      
1-132 eigenaar:   Uilke Anskes      
5-067 eigenaar:   Uilke Foeckes      
4-215 eigenaar:   Uilke Gabes      
8-093 eigenaar:   Ulbe Hendrix      
3-066 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
5-084 eigenaar:   wed. Ulbe Jansen      
6-001 eigenaar:   Ulbe Jillerts      
8-094 gebruiker:   wed. Ulbe Ruurds      
4-133 eigenaar:   Waling Jansen      
4-156 eigenaar:   Walleke IJsbrands      
5-105 eigenaar:   wed. Watse Harda      
6-086 eigenaar:   Werp Bastiaans      
1-143 eigenaar:   Wieger Gerlofs erven      
1-089 eigenaar:   wed. Wierd Tjeerds      
1-098 eigenaar:   Wigle de Vries      
5-038 eigenaar:   wed. Wijntien Alefs      
3-017 eigenaar:   Willem Boon      
3-200 gebruiker:   Willem Trompetter CG 32:00:00    
5-052 gebruiker:   Willem Van Doccum      
5-087 gebruiker:   Willem Laen cum soc.      
7-093 gebruiker:   Willem Bouwes      
5-129 gebruiker:   wed. Willem Coenes      
7-128 gebruiker:   Willem Dirx      
4-093 eigenaar:   Willem Gerrits      
4-095 eigenaar:   Willem Gerrits      
2-163 gebruiker:   Willem Haies      
1-055 gebruiker:   Willem Jans c.s.      
7-141 gebruiker:   Willem Jans cum soc.      
6-058 gebruiker:   Willem Jansen      
8-163 eigenaar:   Willem Jansen      
2-071 eigenaar:   Willem Rutgers      
7-057 gebruiker:   Willem Servaas      
1-154 eigenaar:   Willem Simons      
3-082 eigenaar:   wed. Willem Tierx      
5-082 eigenaar:   Willem Tomas      
2-062 eigenaar:   Willem Willems      
4-050 eigenaar:   wed. Willem Willems      
8-038 eigenaar:   Willem Willems      
1-155 eigenaar:   Willem Wouters erven      
3-133 gebruiker:   Wiltie Clases      
5-166 eigenaar:   Wopke Buma      
5-018 eigenaar:   Wopke Clases      
2-157 gebruiker:   Wopke Gatzes      
2-063 eigenaar:   Wopke Piekes      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Panbakker      
7-002 eigenaar:   Wouter Arents      
5-066 gebruiker:   Wouter Clases cum soc.      
7-051 eigenaar:   Wouter Clases      
1-059 eigenaar:   Wouter Hessels      
3-061 gebruiker:   Wouter Hessels      
8-110 gebruiker:   Wouter Jetses      
8-126 eigenaar:   wed. Wouter Sipkes      
2-148 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-167 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
8-102 eigenaar:   Wybe Grauda      
4-248 gebruiker:   wed. Wybe Ages      
4-149 eigenaar:   Wybe Auckes erfgen[amen]      
1-085 gebruiker:   Wybe Dirks      
6-142 gebruiker:   wed. Wybe Feddrix      
2-178 eigenaar:   Wybe Gerrits      
4-201 eigenaar:   Wybe Hiddes      
5-077 gebruiker:   Wybe Jansen      
4-252 eigenaar:   Wybe Sibolts      
5-015 eigenaar:   Wybren Doeckes      
5-151 eigenaar:   wed. Wybren Jansen      
5-098 eigenaar:   Wybren Jenties      
5-010 eigenaar:   Wybren Rinnerts      
5-011 eigenaar:   Wybren Rinnerts      
7-104 gebruiker:   Wybren Zierx      
3-095 eigenaar:   Wyme Wybes      
4-147 eigenaar:   Wyme Wybes      
1-054 eigenaar:   Wytse Cornelis      
8-048 gebruiker:   Wytse Jansen      
7-030 gebruiker:   Wytse Piebes      
4-231 eigenaar:   Yde Hemmes      
4-234 eigenaar:   Yde Hemmes      
5-046 eigenaar:   Yde Pieters      
5-076 eigenaar:   Yde Sioerds erven      
7-039 eigenaar:   Ydske Gatzes      
2-037 eigenaar:   Ydtie IJsbrandts      
8-024 eigenaar:   Ydtje Dirx      
8-024 gebruiker:   Ydtje Dirx cum soc.      
7-106 gebruiker:   Ydtske Jelgersma      
6-037 eigenaar:   Ydverke Nauta      
1-140 gebruiker:   Yebeltje Jansz      
1-069 eigenaar:   Yede Pyters      
1-153 gebruiker:   Yetske Wybrens c.s.      
1-084 gebruiker:   wed. Ymke Sickes c.s.      
4-142 eigenaar:   Ype Schoenmaker      
2-120 eigenaar:   Ype Hessels      
4-258 eigenaar:   Ype IJsbrandts      
2-102 eigenaar:   Ype Pieters in qlt.      
3-012 eigenaar:   Ype Pieters      
3-148 eigenaar:   Ype Pieters      
4-087 eigenaar:   Ype Sents      
6-099 eigenaar:   Ype Sents      
1-121 eigenaar:   Ype Sies      
1-121 gebruiker:   Ype Sies c.s.      
8-100 gebruiker:   Ytie Pieters      
4-055 eigenaar:   Zacharias Beghaen?