Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
1-042 soort onroerend goed: 5 perken ( 0)            
2-165 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
2-168 soort onroerend goed: agterhuis ( 0)            
soort onroerend goed: blau huis ( )            
soort onroerend goed: blauhuis ( )            
8-080 soort onroerend goed: caemer (Hondenstraat 8)            
7-128 soort onroerend goed: caemers (Noorderhaven 24)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 20)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Rozengracht 22)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 1)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 3)            
4-173 soort onroerend goed: camers (Wasbleekstraat 4)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
4-177 soort onroerend goed: de kerkpoortsmolen met het huis (Rozengracht 22)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Grote Ossenmarkt 6)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Grote Ossenmarkt 8)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Schritsen 44)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 39)            
8-171 soort onroerend goed: drie huizen (Zuiderhaven 41)            
4-235 soort onroerend goed: een huis (Zuiderhaven 24)            
2-170 soort onroerend goed: gleibackerie ( 0)            
4-048 soort onroerend goed: gleibackerie (Schritsen 50)            
7-116 soort onroerend goed: gorterie (Rinnertspijp 1)            
1-159 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 46)            
soort onroerend goed: hof ( )            
1-123 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 45)            
1-123 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 36)            
8-155 soort onroerend goed: hof (Zuiderhaven 65)            
1-155 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 53)            
1-156 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 55)            
1-157 soort onroerend goed: hof (Noorderhaven 65)            
1-158 soort onroerend goed: hof (Droogstraat 11)            
1-159 soort onroerend goed: hof (Zoutsloot 44)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 32)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 1)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 6)            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 29)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Franekereind 18)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 3)            
8-086 soort onroerend goed: hoff (Vijver 12)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-137 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 2)            
3-137 soort onroerend goed: hoff (Lammert Warndersteeg 6)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-139 soort onroerend goed: hoff (Hofstraat 4)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 9)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 11)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 13)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 15)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 17)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 2)            
4-265 soort onroerend goed: hoff (Wasbleek 2)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 6)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 8)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 13)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Wasbleekstraat 10)            
4-170 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 15)            
4-175 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 24)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
3-086 soort onroerend goed: hoff (Kerkpoortstraat 31)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-171 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 26)            
4-060 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 20)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 3)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 5)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
4-062 soort onroerend goed: hoff (Rapenburg 22)            
2-072 soort onroerend goed: hoff (Wortelstraat 7)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-017 soort onroerend goed: hoff ( 0)            
soort onroerend goed: hoff ( )            
soort onroerend goed: hoff ( )            
2-019 soort onroerend goed: hoff (Karremanstraat 11)            
4-204 soort onroerend goed: hoff (Zuiderhaven 36)            
4-174 soort onroerend goed: hoff (Rozengracht 28)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 58)            
2-046 soort onroerend goed: hoff en kamer (Zoutsloot 60)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-046 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 21)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-072 soort onroerend goed: huis (Lanen 19)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 2)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-036 soort onroerend goed: huis (Havenplein 1)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 2)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 46)            
2-130 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 81)            
4-161 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 1)            
4-229 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 34)            
5-073 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 7)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Schritsen 39)            
6-092 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-057 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 2)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 20)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 28)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 89)            
2-059 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 11)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
4-257 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 21)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 36)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 1)            
7-043 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 20)            
7-138 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 46)            
8-085 soort onroerend goed: huis (Vijver 12)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
3-068 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 33)            
3-192 soort onroerend goed: huis (Franekereind 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-017 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 14)            
5-122 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 14)            
6-044 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-064 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 18)            
8-010 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 1)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-102 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 57)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 1)            
4-007 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 4)            
4-136 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
5-047 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 23)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-073 soort onroerend goed: huis (Lanen 21)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-132 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 4)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
1-120 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 42)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 15)            
4-035 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 83)            
4-162 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 3)            
4-230 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 32)            
5-074 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 9)            
5-177 soort onroerend goed: huis (Woudemansteeg 2)            
6-093 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 13)            
7-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 79)            
7-110 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-058 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 4)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 22)            
1-063 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 22)            
1-142 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 23)            
2-060 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 13)            
2-148 soort onroerend goed: huis (Noordijs 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-258 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 23)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-112 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 3)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
7-139 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 75)            
2-080 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 31)            
2-171 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-069 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 35)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Franekereind 2)            
5-018 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 12)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
6-045 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-064 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 69)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 16)            
1-103 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 59)            
2-100 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 32)            
4-008 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 6)            
4-208 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
5-048 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 25)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-074 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
6-153 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 4)            
7-086 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 98)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 38)            
2-131 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 3)            
4-036 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 79)            
4-163 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 5)            
4-231 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 30)            
5-075 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 11)            
6-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 60)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Lanen 41)            
7-017 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
7-111 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 5)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 24)            
1-018 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 6)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-149 soort onroerend goed: huis (Noordijs 15)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 34)            
6-112 soort onroerend goed: huis (Lanen 79)            
7-044 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 18)            
7-140 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 48)            
1-043 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-079 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 77)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 4)            
3-070 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 37)            
3-193 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 70)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 2)            
5-019 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 10)            
5-123 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 12)            
7-065 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 67)            
8-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 2)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 27)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
2-101 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-009 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-049 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 27)            
5-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 49)            
6-075 soort onroerend goed: huis (Lanen 23)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 29)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
1-121 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 40)            
2-132 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 5)            
4-037 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
5-076 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 13)            
6-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 58)            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 11)            
7-018 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 81)            
7-112 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 3)            
8-059 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 26)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 31)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 15)            
2-150 soort onroerend goed: huis (Noordijs 17)            
3-168 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 18)            
4-259 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 25)            
6-021 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 32)            
7-045 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
7-141 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 50)            
8-087 soort onroerend goed: huis (Vijver 10)            
8-169 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 45)            
1-080 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 79)            
2-081 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 33)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 6)            
3-071 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 39)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-187 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 6)            
5-020 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 8)            
6-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 14)            
7-066 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 65)            
8-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 4)            
1-104 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 61)            
2-023 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-102 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
2-103 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 30)            
4-010 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 10)            
5-050 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 29)            
5-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 47)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-040 soort onroerend goed: huis (Havenplein 16)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 31)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
2-133 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 7)            
3-138 soort onroerend goed: huis (Franekereind 20)            
4-038 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 77)            
4-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-094 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 15)            
7-019 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 83)            
7-113 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 1)            
8-060 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 6)            
8-149 soort onroerend goed: huis (Schritsen 28)            
1-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 33)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
2-061 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 17)            
2-151 soort onroerend goed: huis (Noordijs 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 16)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 52)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 6)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 13)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 8)            
3-072 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 41)            
3-195 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 68)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 1)            
5-021 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-048 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
6-131 soort onroerend goed: huis (Lanen 6)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 1)            
8-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 6)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 63)            
2-104 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 28)            
4-211 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 45)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 92)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 33)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
2-134 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-039 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 1)            
5-077 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-095 soort onroerend goed: huis (Lanen 43)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-061 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 36)            
1-020 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 35)            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 18)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 25)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
3-045 soort onroerend goed: huis (Franekereind 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-022 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 30)            
7-046 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 14)            
7-142 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 54)            
8-088 soort onroerend goed: huis (Vijver 8)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 15)            
2-082 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 35)            
2-172 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 10)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 1)            
3-196 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 66)            
4-187 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 3)            
5-022 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 4)            
5-126 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 6)            
6-049 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 15)            
6-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 4)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 3)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 8)            
8-114 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 18)            
1-105 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 65)            
2-026 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 3)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 43)            
6-154 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 8)            
7-089 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 96)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 11)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-040 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 75)            
4-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 3)            
5-078 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-096 soort onroerend goed: huis (Lanen 45)            
7-020 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 85)            
7-115 soort onroerend goed: huis (Rinnertspijp 1)            
8-062 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 8)            
8-150 soort onroerend goed: huis (Schritsen 38)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-064 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 20)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 27)            
2-062 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 19)            
2-152 soort onroerend goed: huis (Noordijs 21)            
3-046 soort onroerend goed: huis (Franekereind 27)            
4-086 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 10)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Wasbleek 4)            
6-023 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 28)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 10)            
7-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 56)            
8-089 soort onroerend goed: huis (Vijver 4)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 17)            
1-083 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-083 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 37)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Lombardstraat 2)            
3-073 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 3)            
3-197 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 64)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-023 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 2)            
5-127 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 4)            
6-050 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 17)            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 5)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-106 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 22)            
2-105 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-152 soort onroerend goed: huis (Schritsen 41)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Lanen 27)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-090 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 90)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 18)            
8-134 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 35)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
1-124 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-135 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 3)            
4-236 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
5-079 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 26)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 47)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
8-151 soort onroerend goed: huis (Schritsen 40)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 10)            
1-143 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 83)            
2-153 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-047 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 12)            
4-262 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 26)            
7-047 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 8)            
8-090 soort onroerend goed: huis (Vijver 2)            
1-044 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 19)            
1-084 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 18)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 1)            
3-074 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 5)            
3-198 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 62)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 40)            
5-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 74)            
5-128 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 2)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 19)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Roeperssteeg 7)            
8-015 soort onroerend goed: huis (Zeepaardsteeg 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-107 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 20)            
1-108 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 18)            
2-106 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-054 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 22)            
5-154 soort onroerend goed: huis (Lanen 56)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 5)            
6-155 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
7-091 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 20)            
1-002 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 7)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
1-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-136 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 12)            
3-023 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 11)            
4-042 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 73)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
5-080 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 30)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
6-097 soort onroerend goed: huis (Lanen 49)            
7-117 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 35)            
8-064 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 11)            
1-144 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 85)            
2-154 soort onroerend goed: huis (Noordijs 23)            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 10)            
4-087 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 24)            
4-263 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
7-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-084 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 39)            
2-173 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 3)            
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-189 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 42)            
5-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 72)            
5-129 soort onroerend goed: huis (Lanen 80)            
6-051 soort onroerend goed: huis (Poortje 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-067 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 63)            
8-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-107 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 22)            
3-110 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 49)            
4-144 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-055 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 20)            
5-155 soort onroerend goed: huis (Lanen 54)            
6-077 soort onroerend goed: huis (Schoolplein 7)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-092 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 88)            
8-043 soort onroerend goed: huis (Havenplein 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-003 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 9)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-126 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 13)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-024 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 13)            
4-043 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 7)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
4-237 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 22)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
6-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 56)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-118 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 33)            
8-065 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 3)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 2)            
1-065 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 16)            
1-145 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 87)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-048 soort onroerend goed: huis (Franekereind 29)            
3-173 soort onroerend goed: huis (Kruisstraat 12)            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 1)            
4-264 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
7-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 62)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-045 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-085 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 20)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 115)            
3-075 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 7)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
4-120 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 7)            
4-190 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 44)            
5-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 70)            
5-130 soort onroerend goed: huis (Lanen 78)            
6-052 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 21)            
6-136 soort onroerend goed: huis (Schritsen 3)            
8-017 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 14)            
8-118 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 2)            
1-059 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-060 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-110 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 14)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 15)            
3-111 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 51)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 18)            
5-156 soort onroerend goed: huis (Lanen 52)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 29)            
6-156 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
7-093 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 37)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-137 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 10)            
1-004 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 11)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
1-127 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 15)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-044 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 5)            
4-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderplein 5)            
4-238 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 26)            
5-081 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 4)            
1-024 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 39)            
1-066 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 13)            
1-146 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 91)            
2-156 soort onroerend goed: huis (Noordijs 25)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-088 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 24)            
6-026 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 24)            
7-048 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 6)            
7-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 64)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-046 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 41)            
2-173 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 117)            
3-076 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 9)            
3-199 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 60)            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 9)            
4-191 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 46)            
5-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 68)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-053 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 23)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-018 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 16)            
8-119 soort onroerend goed: huis (Kleine Ossenmarkt 6)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
2-108 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 17)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 1)            
4-145 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-056 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 24)            
5-157 soort onroerend goed: huis (Lanen 50)            
6-078 soort onroerend goed: huis (Lanen 31)            
6-157 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 10)            
7-094 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-138 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 12)            
1-005 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 13)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
1-128 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 17)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
3-026 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 19)            
4-045 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 3)            
4-167 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 7)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 18)            
5-082 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 36)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-024 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 91)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-153 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 6)            
1-026 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 43)            
1-067 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 15)            
1-147 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 93)            
2-067 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 6)            
2-157 soort onroerend goed: huis (Noordijs 27)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 62)            
6-027 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 22)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 66)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-086 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 22)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-121 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 11)            
4-192 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 48)            
5-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 66)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 74)            
6-054 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 25)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 5)            
7-069 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 61)            
8-019 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 18)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 14)            
1-112 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-109 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 19)            
2-182 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-112 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 53)            
4-017 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-146 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-057 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 16)            
5-158 soort onroerend goed: huis (Lanen 48)            
6-079 soort onroerend goed: huis (Lanen 33)            
6-158 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 12)            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
8-139 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 14)            
1-006 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 15)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
1-129 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 19)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-046 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 1)            
4-168 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 9)            
4-239 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 20)            
5-083 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 32)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
7-120 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 31)            
8-068 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 15)            
8-153 soort onroerend goed: huis (Schritsen 42)            
1-027 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 45)            
1-068 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 17)            
1-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 95)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
3-050 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 64)            
5-001 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 94)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
6-117 soort onroerend goed: huis (Lanen 28)            
7-148 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 68)            
8-095 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-087 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 6)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 100)            
2-174 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 7)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 17)            
3-201 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 58)            
4-122 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 15)            
4-193 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 50)            
5-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 64)            
5-132 soort onroerend goed: huis (Lanen 76)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 1)            
6-137 soort onroerend goed: huis (Schritsen 7)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 31)            
2-110 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 1)            
2-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 17)            
4-018 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-058 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 12)            
5-159 soort onroerend goed: huis (Lanen 46)            
6-080 soort onroerend goed: huis (Lanen 35)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-095 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 33)            
8-046 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 2)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
1-007 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 17)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 21)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-149 soort onroerend goed: huis (Franekereind 40)            
4-047 soort onroerend goed: huis (Schritsen 50)            
4-169 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 11)            
4-240 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 16)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 38)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-025 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 93)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 46)            
1-028 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 47)            
1-069 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 19)            
1-149 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 97)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
5-002 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 92)            
6-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 20)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-096 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 102)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 19)            
3-202 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 56)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 13)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 62)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
6-055 soort onroerend goed: huis (Lanen 3)            
6-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 9)            
7-070 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 59)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 20)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 33)            
2-111 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 20)            
2-185 soort onroerend goed: huis (Franekereind 19)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-147 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 8)            
5-160 soort onroerend goed: huis (Lanen 44)            
6-081 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-096 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 31)            
8-047 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 4)            
8-140 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 16)            
1-008 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 19)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 37)            
2-137 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-241 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 54)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 24)            
7-121 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 29)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 6)            
8-154 soort onroerend goed: huis (Schritsen 48)            
1-029 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 49)            
1-070 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 21)            
1-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 99)            
2-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 3)            
3-052 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 60)            
4-092 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 19)            
5-003 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 90)            
6-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 18)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Lanen 83)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-150 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 70)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-085 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 104)            
2-174 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
3-080 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 21)            
3-203 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 54)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
5-031 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 1)            
5-133 soort onroerend goed: huis (Schritsen 65)            
6-056 soort onroerend goed: huis (Lanen 5)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 11)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-021 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 22)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 35)            
2-186 soort onroerend goed: huis (Franekereind 21)            
4-019 soort onroerend goed: huis (Schritsen 58)            
4-148 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 4)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 10)            
5-161 soort onroerend goed: huis (Lanen 42)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Lanen 39)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-097 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 29)            
8-048 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 6)            
8-141 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 18)            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 39)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-151 soort onroerend goed: huis (Franekereind 36)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 57)            
4-242 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 14)            
5-084 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 40)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
7-028 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 95)            
7-122 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 27)            
8-070 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 13)            
1-030 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 51)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 1)            
3-053 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 56)            
4-093 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 21)            
5-004 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 88)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 3)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 108)            
7-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 72)            
8-097 soort onroerend goed: huis (Vijver 5)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
2-086 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 8)            
3-204 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 52)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
5-032 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 3)            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
7-071 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
8-022 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 2)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 37)            
1-113 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 2)            
2-113 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 16)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-148 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 3)            
5-059 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 14)            
5-162 soort onroerend goed: huis (Lanen 40)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 20)            
7-001 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 1)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 1)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-009 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 41)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-152 soort onroerend goed: huis (Franekereind 34)            
4-053 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-084 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 2)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
6-102 soort onroerend goed: huis (Lanen 59)            
7-029 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 97)            
7-123 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 25)            
8-156 soort onroerend goed: huis (Raamstraat 8)            
1-031 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 53)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
3-054 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 54)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-094 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 16)            
4-176 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 22)            
5-005 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 86)            
6-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 16)            
6-119 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 5)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 110)            
7-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 74)            
8-098 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
2-086 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 98)            
soort onroerend goed: huis ( )            
3-205 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 50)            
4-123 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 17)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
5-033 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 15)            
7-072 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 57)            
7-073 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 55)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 39)            
1-113 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
2-114 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 14)            
4-021 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 2)            
4-149 soort onroerend goed: huis (Both Apothekerstraat 6)            
5-060 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 6)            
5-163 soort onroerend goed: huis (Lanen 38)            
6-082 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 22)            
7-002 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 3)            
7-098 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 27)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 3)            
8-143 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 20)            
1-010 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
1-130 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 43)            
2-138 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 6)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-085 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 42)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 61)            
7-030 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 99)            
7-124 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 23)            
8-072 soort onroerend goed: huis (Hondenstraat 4)            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
1-032 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 55)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
2-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 5)            
3-055 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 52)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 20)            
4-176 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 22)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 14)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 4)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 76)            
8-099 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 14)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 8)            
3-206 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 48)            
4-124 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-195 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
5-034 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 7)            
5-136 soort onroerend goed: huis (Lanen 72)            
6-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 13)            
7-074 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 53)            
8-024 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 1)            
8-123 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 23)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 41)            
2-115 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 12)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-149 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 5)            
5-061 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 4)            
5-164 soort onroerend goed: huis (Lanen 36)            
6-083 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-003 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 5)            
7-099 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 25)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-011 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 23)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 47)            
2-139 soort onroerend goed: huis (Scheerstraat 2)            
3-154 soort onroerend goed: huis (Franekereind 32)            
5-085 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 4)            
6-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 52)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 63)            
7-031 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 101)            
7-125 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-157 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 71)            
1-033 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
3-056 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 50)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-095 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 14)            
5-006 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 84)            
6-032 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 12)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
7-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 78)            
1-088 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 24)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 73)            
4-125 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-196 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 54)            
5-035 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-142 soort onroerend goed: huis (Schritsen 19)            
7-075 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 51)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 30)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 8)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 54)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 10)            
4-023 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 8)            
4-150 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 7)            
5-062 soort onroerend goed: huis (Lanen 87)            
5-165 soort onroerend goed: huis (Lanen 34)            
6-084 soort onroerend goed: huis (Lanen 37)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 7)            
7-100 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 23)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-012 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 25)            
1-131 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 49)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 34)            
3-155 soort onroerend goed: huis (Franekereind 30)            
5-086 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 44)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
6-103 soort onroerend goed: huis (Lanen 65)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-126 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 24)            
8-074 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 17)            
8-158 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 69)            
1-034 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 57)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 101)            
2-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 7)            
3-057 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
4-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 18)            
5-007 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 82)            
6-033 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 10)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Lanen 85)            
7-054 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 2)            
7-154 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 80)            
8-101 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 18)            
1-089 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 1)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 75)            
2-176 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-126 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 2)            
5-036 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 1)            
5-138 soort onroerend goed: huis (Schritsen 55)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-143 soort onroerend goed: huis (Schritsen 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-026 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 4)            
8-124 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 21)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 32)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 10)            
2-035 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 56)            
2-116 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 5)            
4-024 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 10)            
4-151 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 9)            
4-225 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 2)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-084 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 16)            
7-004 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 9)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 1)            
1-012 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
1-132 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 51)            
2-141 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 13)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 38)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 26)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 46)            
6-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 50)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
7-127 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 26)            
8-075 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
1-035 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 59)            
1-151 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 103)            
2-161 soort onroerend goed: huis (Franekereind 9)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 46)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
6-034 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 8)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
7-055 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 112)            
7-155 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 82)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-090 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 3)            
2-010 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 79)            
2-090 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 45)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 15)            
4-127 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 19)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 4)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 3)            
5-139 soort onroerend goed: huis (Schritsen 63)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 47)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 8)            
8-125 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 19)            
1-115 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 12)            
2-037 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 19)            
4-025 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-152 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 11)            
5-063 soort onroerend goed: huis (Lanen 89)            
5-167 soort onroerend goed: huis (Lanen 30)            
6-085 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 18)            
7-005 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 11)            
7-101 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 21)            
8-049 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 3)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 27)            
2-142 soort onroerend goed: huis (Noordijs 1)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
3-156 soort onroerend goed: huis (Franekereind 28)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 6)            
6-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 48)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-033 soort onroerend goed: huis (Noordijs 12)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Vijver 3)            
8-160 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 65)            
1-036 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 61)            
1-152 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 105)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
3-058 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 48)            
5-008 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 80)            
6-035 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 6)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Simon Stijlstraat 2)            
7-056 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 114)            
8-001 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 19)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 20)            
1-091 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 5)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
4-128 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
4-197 soort onroerend goed: huis (Steenhouwersstraat 6)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 5)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 59)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-145 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 16)            
7-077 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 49)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Prinsenstraat 10)            
8-126 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 17)            
1-116 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-038 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 21)            
2-122 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 109)            
4-026 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 12)            
4-153 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 13)            
5-064 soort onroerend goed: huis (Lanen 91)            
5-168 soort onroerend goed: huis (Lanen 32)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 12)            
7-006 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 13)            
7-102 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 19)            
8-050 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Jan Ruurdstraat 5)            
1-013 soort onroerend goed: huis (Zeepziederstraat 1)            
1-134 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 55)            
2-049 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-143 soort onroerend goed: huis (Noordijs 3)            
3-033 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 40)            
4-061 soort onroerend goed: huis (Rapenburg 20)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 8)            
6-012 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 46)            
6-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 44)            
7-034 soort onroerend goed: huis (Noordijs 10)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 28)            
8-076 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 19)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 30)            
1-036 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 20)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 30)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 11)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
5-009 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 78)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
7-057 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 2)            
8-002 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 17)            
8-102 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 22)            
1-055 soort onroerend goed: huis ( 0)            
1-092 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 7)            
2-012 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 71)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 51)            
2-177 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-197 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
5-037 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 7)            
5-140 soort onroerend goed: huis (Schritsen 61)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Lanen 70)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-146 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 18)            
7-079 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 43)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 9)            
8-127 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 15)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 2)            
2-039 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 23)            
2-123 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 111)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-027 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 15)            
5-065 soort onroerend goed: huis (Lanen 93)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 21)            
6-086 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 14)            
7-007 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 15)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 2)            
1-014 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
1-135 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 12)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
3-034 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 32)            
3-158 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
5-087 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-105 soort onroerend goed: huis (Lanen 69)            
7-035 soort onroerend goed: huis (Noordijs 8)            
7-129 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 30)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Vijver 1)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Schritsen 32)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 32)            
2-162 soort onroerend goed: huis (Franekereind 13)            
3-059 soort onroerend goed: huis (Franekereind 23)            
3-184 soort onroerend goed: huis (Franekereind 16)            
4-098 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 30)            
5-010 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 76)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-036 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 1)            
6-121 soort onroerend goed: huis (Sint Christoffelsteeg 1)            
7-058 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 4)            
8-003 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 15)            
8-103 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 2)            
1-093 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 9)            
2-013 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 69)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 119)            
4-130 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 25)            
4-198 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 52)            
5-038 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 9)            
5-141 soort onroerend goed: huis (Schritsen 57)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-147 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 20)            
7-080 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 41)            
8-028 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 11)            
8-128 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 13)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 4)            
2-040 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 25)            
2-124 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 113)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-028 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 14)            
4-154 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
5-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 86)            
5-169 soort onroerend goed: huis (Schritsen 23)            
6-087 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 8)            
7-008 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 17)            
7-103 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 17)            
8-051 soort onroerend goed: huis (Weeshuisstraat 0)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 4)            
2-051 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 5)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 28)            
3-159 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-036 soort onroerend goed: huis (Noordijs 6)            
7-130 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 32)            
8-077 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 21)            
8-161 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 63)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Herenwaltje 1)            
2-163 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 26)            
5-011 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 1)            
5-115 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 30)            
6-036 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 4)            
soort onroerend goed: huis ( )            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 6)            
8-004 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 13)            
8-104 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 24)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 4)            
1-094 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 11)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 53)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-130 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 25)            
5-039 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 11)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 66)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
6-148 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 22)            
8-029 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 7)            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 3)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 6)            
2-125 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-029 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 16)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 17)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-170 soort onroerend goed: huis (Schritsen 25)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 6)            
7-009 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 19)            
7-104 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 15)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 8)            
8-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 6)            
1-016 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 29)            
2-144 soort onroerend goed: huis (Noordijs 7)            
3-035 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 30)            
3-160 soort onroerend goed: huis (Franekereind 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 42)            
7-131 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 34)            
8-078 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 23)            
1-072 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 63)            
1-153 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 107)            
2-073 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 86)            
2-164 soort onroerend goed: huis (Franekereind 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-099 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 28)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
5-116 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 28)            
6-037 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 3)            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 24)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-005 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 11)            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 6)            
1-095 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 43)            
2-015 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 38)            
2-177 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 121)            
4-001 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
5-040 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 13)            
5-142 soort onroerend goed: huis (Lanen 68)            
6-066 soort onroerend goed: huis (Lanen 9)            
6-149 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 5)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 24)            
2-042 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 59)            
2-126 soort onroerend goed: huis ( 0)            
4-030 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 18)            
4-155 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 5)            
5-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 82)            
5-171 soort onroerend goed: huis (Schritsen 27)            
6-088 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 10)            
7-010 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 21)            
7-105 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 13)            
8-052 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 10)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 8)            
1-137 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-053 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-145 soort onroerend goed: huis (Noordijs 9)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 12)            
6-108 soort onroerend goed: huis (Lanen 71)            
7-132 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 36)            
1-073 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 65)            
1-154 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 34)            
2-164 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 18)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 10)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 22)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 14)            
5-012 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-123 soort onroerend goed: huis (Lanen 26)            
7-059 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 8)            
8-006 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 8)            
1-096 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 45)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 40)            
3-094 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 39)            
4-002 soort onroerend goed: huis (Schritsen 52)            
4-131 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 23)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 1)            
4-201 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 38)            
5-041 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 15)            
5-143 soort onroerend goed: huis (Lanen 64)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-150 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 7)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-043 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 61)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-031 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 20)            
4-156 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 19)            
5-069 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
5-172 soort onroerend goed: huis (Schritsen 29)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 2)            
7-011 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 71)            
7-106 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
8-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 10)            
1-138 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-054 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 1)            
2-146 soort onroerend goed: huis ( 0)            
3-036 soort onroerend goed: huis (Nieuwstraat 26)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-090 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 14)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-038 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 28)            
7-133 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 38)            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
1-074 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 67)            
3-062 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 25)            
3-187 soort onroerend goed: huis (Franekereind 12)            
4-100 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 24)            
4-182 soort onroerend goed: huis (Rozengracht 16)            
5-013 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 5)            
5-118 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 24)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-124 soort onroerend goed: huis (Lanen 22)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-056 soort onroerend goed: huis (Vissersstraat 10)            
1-097 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 47)            
2-094 soort onroerend goed: huis (Liemendijk 42)            
3-095 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 41)            
4-132 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-042 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 17)            
5-144 soort onroerend goed: huis (Lanen 62)            
6-068 soort onroerend goed: huis (Lanen 11)            
6-150 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
7-083 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 9)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 28)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
4-032 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 22)            
4-157 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 21)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-069 soort onroerend goed: huis (Spekmarkt 1)            
5-173 soort onroerend goed: huis (Schritsen 31)            
6-089 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 4)            
7-107 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 11)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 12)            
1-139 soort onroerend goed: huis ( 0)            
2-055 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 3)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-016 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 40)            
6-109 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-163 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 59)            
1-075 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 69)            
2-076 soort onroerend goed: huis (Wortelstraat 1)            
3-063 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 27)            
3-188 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-014 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 7)            
5-119 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 22)            
6-040 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 5)            
6-125 soort onroerend goed: huis (Lanen 20)            
7-060 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 10)            
8-007 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 7)            
8-108 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 4)            
1-098 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 49)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
4-133 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 21)            
5-043 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 19)            
5-145 soort onroerend goed: huis (Lanen 60)            
6-069 soort onroerend goed: huis (Lanen 13)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-084 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 104)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-129 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 11)            
1-117 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 50)            
2-128 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
4-158 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 23)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 2)            
5-070 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 1)            
5-174 soort onroerend goed: huis (Schritsen 33)            
6-090 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 7)            
7-013 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 73)            
7-108 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 9)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 14)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 16)            
1-140 soort onroerend goed: huis ( 0)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 15)            
soort onroerend goed: huis ( )            
6-110 soort onroerend goed: huis (Comediesteeg 6)            
7-040 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
7-135 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 40)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-164 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 57)            
1-076 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 71)            
3-064 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 29)            
3-189 soort onroerend goed: huis (Franekereind 8)            
4-107 soort onroerend goed: huis (Romastraat 10)            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-015 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 9)            
5-120 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 20)            
6-041 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 7)            
6-126 soort onroerend goed: huis (Lanen 18)            
7-061 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 12)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-099 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 51)            
2-096 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 40)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 43)            
4-134 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 27)            
5-044 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 21)            
5-146 soort onroerend goed: huis (Schritsen 53)            
6-070 soort onroerend goed: huis (Lanen 15)            
6-151 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 6)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 102)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-130 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-118 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 48)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 7)            
4-034 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 26)            
4-159 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 25)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 4)            
5-071 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 3)            
5-175 soort onroerend goed: huis (Schritsen 35)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 9)            
7-014 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 75)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 16)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 24)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
3-165 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 5)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 17)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 3)            
6-110 soort onroerend goed: huis (Lanen 75)            
7-041 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 26)            
7-136 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 42)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-165 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 55)            
1-077 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 73)            
3-065 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
3-190 soort onroerend goed: huis (Franekereind 6)            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 16)            
6-042 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 9)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
7-062 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 14)            
8-008 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 5)            
soort onroerend goed: huis ( )            
1-100 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 53)            
2-097 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 38)            
3-097 soort onroerend goed: huis (Kerkpoortstraat 45)            
4-006 soort onroerend goed: huis (Carl Visschersteeg 2)            
4-135 soort onroerend goed: huis (Hofstraat 29)            
4-205 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 36)            
5-045 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 23)            
5-147 soort onroerend goed: huis (Schritsen 51)            
6-071 soort onroerend goed: huis (Lanen 17)            
6-152 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 26)            
7-085 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 106)            
8-035 soort onroerend goed: huis (Havenplein 3)            
8-131 soort onroerend goed: huis (Grote Ossenmarkt 1)            
1-061 soort onroerend goed: huis (Bildtstraat 12)            
1-119 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 44)            
2-129 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 9)            
soort onroerend goed: huis ( )            
4-035 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 28)            
4-160 soort onroerend goed: huis (Brouwersstraat 27)            
4-228 soort onroerend goed: huis (Schoolstraat 6)            
5-072 soort onroerend goed: huis (Heiligeweg 5)            
5-176 soort onroerend goed: huis (Schritsen 37)            
6-091 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 38)            
7-109 soort onroerend goed: huis (Voorstraat 7)            
8-055 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 16)            
8-148 soort onroerend goed: huis (Schritsen 18)            
1-062 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 26)            
1-141 soort onroerend goed: huis (Karremanstraat 26)            
3-166 soort onroerend goed: huis (Lammert Warndersteeg 9)            
4-256 soort onroerend goed: huis (Zuiderstraat 19)            
5-093 soort onroerend goed: huis (Kerkpad 16)            
6-018 soort onroerend goed: huis (Sint Odolphisteeg 5)            
7-042 soort onroerend goed: huis (Rommelhaven 22)            
7-137 soort onroerend goed: huis (Noorderhaven 44)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-166 soort onroerend goed: huis (Zuiderhaven 53)            
1-040 soort onroerend goed: huis (Zeilmakersstraat 16)            
1-078 soort onroerend goed: huis (Droogstraat 8)            
2-079 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 29)            
2-169 soort onroerend goed: huis (William Boothstraat 6)            
3-066 soort onroerend goed: huis (Grote Kerkstraat 31)            
soort onroerend goed: huis ( )            
soort onroerend goed: huis ( )            
5-016 soort onroerend goed: huis (Kleine Kerkstraat 18)            
6-043 soort onroerend goed: huis (Kleine Bredeplaats 11)            
6-127 soort onroerend goed: huis (Lanen 16)            
7-063 soort onroerend goed: huis (Sint Jacobstraat 16)            
8-009 soort onroerend goed: huis (Grote Bredeplaats 3)            
8-111 soort onroerend goed: huis (Vijverstraat 12)            
1-101 soort onroerend goed: huis (Zoutsloot 55)            
2-099 soort onroerend goed: huis (Hoogstraat 34)            
soort onroerend goed: huis ( )            
8-170 soort onroerend goed: huis & timmerhuis (Zuiderhaven 43)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
6-120 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Simon Stijlstraat 4)            
6-144 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Grote Bredeplaats 14)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noordijs 2)            
7-037 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Noordijs 4)            
4-033 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Brouwersstraat 24)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 16)            
5-121 soort onroerend goed: huis en brouwerie (Heiligeweg 18)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Noorderhaven 37)            
1-022 soort onroerend goed: huis en brouwerij (Zeepziederstraat 2)            
2-078 soort onroerend goed: huis en brouwerij ( 0)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (Noordijs 11)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (William Boothstraat 8)            
2-147 soort onroerend goed: huis en gleibackerij (William Boothstraat 10)            
8-100 soort onroerend goed: huis en gorterie (Kleine Bredeplaats 16)            
6-111 soort onroerend goed: huis en gorterie (Lanen 79)            
2-112 soort onroerend goed: huis en gorterij (Hoogstraat 18)            
2-041 soort onroerend goed: huis en gorterij (Karremanstraat 27)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Spinhuisstraat 13)            
soort onroerend goed: huis en hoff ( )            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 38)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 40)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 42)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 44)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff (Heiligeweg 46)            
3-207 soort onroerend goed: huis en hoff ( 0)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 8)            
4-185 soort onroerend goed: huis en hoff (Rozengracht 10)            
soort onroerend goed: huis en hoff (met 5-091 tot een - gemaekt) ( )            
soort onroerend goed: huis en hoff (met 5-092 tot een - gemaekt) ( )            
2-027 soort onroerend goed: huis en molen (Karremanstraat 1)            
1-057 soort onroerend goed: huis en molen ( 0)            
4-057 soort onroerend goed: huis en molen (Rapenburg 18)            
soort onroerend goed: huis en mouterie ( )            
1-041 soort onroerend goed: huis en pakhuis (Zeilmakersstraat 18)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 107)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 109)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 111)            
2-030 soort onroerend goed: huis en panwerk (Zoutsloot 113)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
2-048 soort onroerend goed: huis en panwerk (Droogstraat 81)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
3-167 soort onroerend goed: huis en schuir (Lammert Warndersteeg 13)            
2-028 soort onroerend goed: huis en tuin ( 0)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-064 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 23)            
2-056 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 5)            
2-057 soort onroerend goed: huis en tuin (Hoogstraat 7)            
4-210 soort onroerend goed: huis en werff (Zuiderhaven 36)            
4-260 soort onroerend goed: huis en [sic] (Zuiderstraat 27)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 6)            
4-085 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 8)            
soort onroerend goed: huis etc. ( )            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 25)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Grote Ossenmarkt 27)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 8)            
8-121 soort onroerend goed: huis etc. (Kleine Ossenmarkt 10)            
4-078 soort onroerend goed: huis etc. (Hofstraat 28)            
2-140 soort onroerend goed: huis in een stal ( 0)            
4-232 soort onroerend goed: huis, hoff en pakhuis etc. (Zuiderhaven 28)            
8-122 soort onroerend goed: huis, houthuis en werwen (Vijverstraat 30)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 87)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 89)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 91)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 93)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 95)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 97)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 99)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 101)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 103)            
2-001 soort onroerend goed: huis, panwerk etc. (Zoutsloot 105)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-065 soort onroerend goed: huis, schuur en stal (Hoogstraat 25)            
2-120 soort onroerend goed: huisje ( 0)            
8-113 soort onroerend goed: kaemer (Vijverstraat 16)            
8-120 soort onroerend goed: kaemer (Kleine Ossenmarkt 6)            
8-081 soort onroerend goed: kaemer (Hondenstraat 10)            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Franekereind 18)            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 77)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-136 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 4)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Rozenstraat 3)            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-082 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 18)            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 4)            
3-018 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 11)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 6)            
3-019 soort onroerend goed: kamer (Nieuwstraat 1)            
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Lanen 81)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-011 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-170 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 2)            
1-082 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-056 soort onroerend goed: kamer (Vissersstraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-012 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 14)            
3-021 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 1)            
3-171 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-013 soort onroerend goed: kamer (Carl Visschersteeg 16)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 87)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-143 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 6)            
7-021 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 89)            
6-113 soort onroerend goed: kamer (Sint Christoffelsteeg 6)            
1-109 soort onroerend goed: kamer (Karremanstraat 16)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-098 soort onroerend goed: kamer (Lanen 51)            
6-114 soort onroerend goed: kamer (Comediesteeg 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 53)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
6-099 soort onroerend goed: kamer (Lanen 55)            
7-119 soort onroerend goed: kamer (Rinnertspijp 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
3-077 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 15)            
2-068 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 94)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-032 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
3-113 soort onroerend goed: kamer (Kerkpoortstraat 55)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-048 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 83)            
3-114 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 19)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-049 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
5-134 soort onroerend goed: kamer (Schritsen 67)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-033 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 62)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 2)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 21)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-050 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 54)            
4-222 soort onroerend goed: kamer (Nutstraat 4)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 23)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-051 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
2-087 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Lanen 7)            
2-034 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 56)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-223 soort onroerend goed: kamer (Smidstraat 1)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 25)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
1-052 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 21)            
6-059 soort onroerend goed: kamer (Poortje 2)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-058 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 17)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 27)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 32)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-059 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 18)            
4-246 soort onroerend goed: kamer (Dwarsstraat 19)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 12)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 8)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 29)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 32)            
5-112 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 34)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Bildtstraat 14)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 10)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 31)            
4-097 soort onroerend goed: kamer (Kerkpad 34)            
5-113 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 36)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 31)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 12)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 33)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 33)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 14)            
4-063 soort onroerend goed: kamer (Rapenburg 22)            
6-106 soort onroerend goed: kamer (Lanen 67)            
1-071 soort onroerend goed: kamer (Droogstraat 35)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 35)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 16)            
4-253 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 12)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 37)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 18)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
5-117 soort onroerend goed: kamer (Heiligeweg 26)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 39)            
4-226 soort onroerend goed: kamer (Schoolstraat 20)            
4-254 soort onroerend goed: kamer (Zuiderstraat 10)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 41)            
3-011 soort onroerend goed: kamer (Oosterkeetstraat 5)            
7-012 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 73)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 30)            
3-164 soort onroerend goed: kamer (Lammert Warndersteeg 7)            
2-077 soort onroerend goed: kamer (Herenwaltje 9)            
2-167 soort onroerend goed: kamer ( 0)            
1-061 soort onroerend goed: kamer (Zoutsloot 32)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
4-080 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 22)            
soort onroerend goed: kamer ( )            
soort onroerend goed: kamer ( )            
7-015 soort onroerend goed: kamer (Voorstraat 75)            
4-081 soort onroerend goed: kamer (Hofstraat 20)            
6-133 soort onroerend goed: kamer en school (Schritsen 1)            
2-016 soort onroerend goed: kamer en tuin ( 0)            
7-087 soort onroerend goed: kamers (Noorderhaven 100)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
6-100 soort onroerend goed: kamers (Voorstraat 44)            
6-101 soort onroerend goed: kamers (Lanen 57)            
soort onroerend goed: kamers ( )            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
3-183 soort onroerend goed: kamers (Franekereind 14)            
1-111 soort onroerend goed: kamers (2) ( 0)            
soort onroerend goed: kamers, twee ( )            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 35)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 127)            
2-180 soort onroerend goed: keet (Zoutsloot 129)            
3-002 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 29)            
3-003 soort onroerend goed: keet (Scheffersplein 27)            
3-161 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 10)            
3-162 soort onroerend goed: keet (Lammert Warndersteeg 8)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 31)            
2-180 soort onroerend goed: keet (William Boothstraat 33)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 44)            
3-040 soort onroerend goed: keet en huis (Nieuwstraat 40)            
soort onroerend goed: keet en pakhuis ( )            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 9)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (William Boothstraat 11)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
2-175 soort onroerend goed: keeten (Zoutsloot 119)            
8-162 soort onroerend goed: kool & houtstek (Schritsen 34)            
8-162 soort onroerend goed: kool & houtstek (Zuiderhaven 61)            
soort onroerend goed: koolstek ( )            
2-029 soort onroerend goed: lijnbaan etc. ( 0)            
soort onroerend goed: lijnbaen ( )            
6-007 soort onroerend goed: mouterie (Comediesteeg 4)            
3-175 soort onroerend goed: mouterie (Kruisstraat 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 67)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 69)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 71)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 73)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 75)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 77)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Droogstraat 79)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 2)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 4)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 6)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Herenwaltje 8)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 64)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 66)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 68)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 70)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 72)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 74)            
2-047 soort onroerend goed: mouterie en stal (Zoutsloot 76)            
2-058 soort onroerend goed: mouterij (Hoogstraat 9)            
1-001 soort onroerend goed: nihil (Noorderhaven 3)            
1-001 soort onroerend goed: nihil (Noorderhaven 5)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 47)            
4-186 soort onroerend goed: pakhuis (Rozengracht 4)            
1-063 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 22)            
8-168 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 49)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 23)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Lanen 25)            
1-081 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 81)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 25)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 1)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 27)            
6-076 soort onroerend goed: pakhuis (Schoolplein 3)            
8-042 soort onroerend goed: pakhuis (Havenplein 18)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (William Boothstraat 29)            
7-144 soort onroerend goed: pakhuis (Noorderhaven 58)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
7-068 soort onroerend goed: pakhuis (Roeperssteeg 2)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 125)            
3-174 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 10)            
2-181 soort onroerend goed: pakhuis (Zoutsloot 127)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
3-176 soort onroerend goed: pakhuis (Kruisstraat 6)            
1-112 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
3-150 soort onroerend goed: pakhuis (Franekereind 38)            
8-071 soort onroerend goed: pakhuis (Hondenstraat 2)            
8-159 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 67)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
7-081 soort onroerend goed: pakhuis (Voorstraat 39)            
8-079 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 25)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 12)            
8-053 soort onroerend goed: pakhuis (Zuiderhaven 14)            
2-166 soort onroerend goed: pakhuis ( 0)            
soort onroerend goed: pakhuis ( )            
1-023 soort onroerend goed: panwerk ( 0)            
4-091 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 17)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
4-178 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 20)            
4-172 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 26)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 1)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 3)            
4-180 soort onroerend goed: panwerk (Rozengracht 18)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 5)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 7)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 9)            
1-037 soort onroerend goed: panwerk (Zoutsloot 11)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 9)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 11)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 13)            
2-069 soort onroerend goed: perk (Wortelstraat 15)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 11)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 13)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Herenwaltje 10)            
2-070 soort onroerend goed: perk (Zoutsloot 88)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
4-179 soort onroerend goed: perk (Rozengracht 20)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
2-095 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-003 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
1-038 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-004 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
1-039 soort onroerend goed: perk ( 0)            
4-005 soort onroerend goed: perk (Schritsen 52)            
1-054 soort onroerend goed: potbackerij (Bildtstraat 4)            
1-054 soort onroerend goed: potbackerij (Zoutsloot 29)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
3-032 soort onroerend goed: pothuis (Nieuwstraat 36)            
2-093 soort onroerend goed: pothuis (Hoogstraat 49)            
soort onroerend goed: prieel ( )            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-177 soort onroerend goed: schuir (Heiligeweg 60)            
3-157 soort onroerend goed: schuir (Franekereind 24)            
soort onroerend goed: schuir ( )            
soort onroerend goed: schuir en hoff ( )            
4-234 soort onroerend goed: smidte (Zuiderhaven 24)            
1-001 soort onroerend goed: smitte (Noorderhaven 3)            
1-001 soort onroerend goed: smitte (Noorderhaven 5)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 19)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (William Boothstraat 21)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
2-178 soort onroerend goed: soutkeet (Zoutsloot 123)            
4-083 soort onroerend goed: stal (Hofstraat 18)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
1-058 soort onroerend goed: stal ( 0)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-088 soort onroerend goed: stal (Wortelstraat 13)            
2-088 soort onroerend goed: stal (Zoutsloot 96)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 35)            
3-088 soort onroerend goed: stal (Kerkpoortstraat 37)            
1-133 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 53)            
soort onroerend goed: stal ( )            
soort onroerend goed: stal ( )            
2-044 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 63)            
2-045 soort onroerend goed: stal (Droogstraat 65)            
soort onroerend goed: stal en hoff ( )            
2-018 soort onroerend goed: stal en hoff ( 0)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
6-015 soort onroerend goed: stokerie (Voorstraat 42)            
8-167 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 51)            
8-135 soort onroerend goed: timmerhuis (Zuiderhaven 37)            
6-025 soort onroerend goed: tuin (Voorstraat 28)            
4-183 soort onroerend goed: tuin (Rozengracht 12)            
soort onroerend goed: tuin ( )            
2-025 soort onroerend goed: tuintje ( 0)            
1-113 soort onroerend goed: tuintje (Vissersstraat 2)            
1-113 soort onroerend goed: tuintje (Zoutsloot 51)            
1-053 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 17)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 19)            
3-005 soort onroerend goed: wagenhuis (Scheffersplein 21)            
2-127 soort onroerend goed: wagenhuis ( 0)            
4-249 soort onroerend goed: windmolen (Dwarsstraat 21)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 8)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 10)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 13)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 10)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 15)            
2-021 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 17)            
1-122 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 34)            
1-047 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-002 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-031 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
2-004 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-006 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-007 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 83)            
2-008 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 85)            
2-009 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-114 soort onroerend goed: woning ( 0)            
2-011 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 77)            
2-050 soort onroerend goed: woning ( 0)            
1-015 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 29)            
2-014 soort onroerend goed: woning (Zoutsloot 67)            
2-052 soort onroerend goed: woning ( 0)            
soort onroerend goed: woning ( )            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 1)            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 5)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 3)            
2-075 soort onroerend goed: woning (Herenwaltje 7)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 5)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Bildtstraat 2)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Droogstraat 2)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 4)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Noorderhaven 31)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 6)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Achterstraat 27)            
1-017 soort onroerend goed: woning (Zeepziederstraat 4)            
1-056 soort onroerend goed: woning (Vissersstraat 8)            
2-020 soort onroerend goed: woning (Karremanstraat 9)            
1-043 soort onroerend goed: woninge ( 0)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Bildtstraat 12)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Bildtstraat 14)            
soort onroerend goed: woninge ( )            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 31)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 33)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 35)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 37)            
1-136 soort onroerend goed: woninge (Droogstraat 57)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 39)            
1-136 soort onroerend goed: woninge (Droogstraat 57)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 41)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 30)            
1-061 soort onroerend goed: woninge (Zoutsloot 32)