Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
2-175 huurwaarde en aanslag:         CG 287:10:00   CG 57:10:00
2-178 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-001 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-002 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-003 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-040 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-161 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
3-162 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
8-036 huurwaarde en aanslag:         CG 200:00:00   CG 40:00:00
6-013 huurwaarde en aanslag:         CG 190:00:00   CG 38:00:00
8-057 huurwaarde en aanslag:         CG 190:00:00   CG 38:00:00
6-018 huurwaarde en aanslag:         CG 180:00:00   CG 36:00:00
4-110 huurwaarde en aanslag:         CG 130:00:00   CG 26:00:00
4-197 huurwaarde en aanslag:         CG 130:00:00   CG 26:00:00
5-027 huurwaarde en aanslag:         CG 129:00:00   CG 25:16:00
7-080 huurwaarde en aanslag:         CG 125:00:00   CG 25:00:00
1-022 huurwaarde en aanslag:         CG 124:10:00   CG 22:12:10
4-193 huurwaarde en aanslag:         CG 122:00:00   CG 24:08:00
4-194 huurwaarde en aanslag:         CG 122:00:00   CG 24:08:00
8-171 huurwaarde en aanslag:         CG 122:00:00   CG 24:08:00
1-036 huurwaarde en aanslag:         CG 120:00:00   CG 21:16:06
6-028 huurwaarde en aanslag:         CG 116:00:00   CG 23:04:00
6-006 huurwaarde en aanslag:         CG 115:00:00   CG 23:00:00
2-149 huurwaarde en aanslag:         CG 110:00:00   CG 22:00:00
5-001 huurwaarde en aanslag:         CG 104:00:00   CG 20:16:00
3-190 huurwaarde en aanslag:         CG 103:00:00   CG 20:12:00
2-153 huurwaarde en aanslag:         CG 100:10:00   CG 20:02:00
1-148 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 18:03:10
1-150 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 18:03:10
4-192 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
6-017 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
7-019 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
7-023 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
7-028 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
7-079 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
7-082 huurwaarde en aanslag:         CG 100:00:00   CG 20:00:00
7-020 huurwaarde en aanslag:         CG 95:00:00   CG 19:00:00
7-093 huurwaarde en aanslag:         CG 95:00:00   CG 19:00:00
3-188 huurwaarde en aanslag:         CG 93:00:00   CG 18:12:00
7-103 huurwaarde en aanslag:         CG 93:00:00   CG 18:12:00
5-006 huurwaarde en aanslag:         CG 92:00:00   CG 18:08:00
5-008 huurwaarde en aanslag:         CG 92:00:00   CG 18:08:00
1-076 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 16:07:04
1-079 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 16:07:04
4-196 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
5-002 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
5-030 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
6-014 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
7-029 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
8-052 huurwaarde en aanslag:         CG 90:00:00   CG 18:00:00
5-026 huurwaarde en aanslag:         CG 89:00:00   CG 17:16:00
3-156 huurwaarde en aanslag:         CG 84:00:00   CG 16:16:00
5-025 huurwaarde en aanslag:         CG 84:00:00   CG 16:16:00
5-028 huurwaarde en aanslag:         CG 84:00:00   CG 16:16:00
7-147 huurwaarde en aanslag:         CG 83:00:00   CG 16:12:00
2-150 huurwaarde en aanslag:         CG 82:00:00   CG 16:08:00
5-024 huurwaarde en aanslag:         CG 82:00:00   CG 16:08:00
7-011 huurwaarde en aanslag:         CG 82:00:00   CG 16:08:00
5-029 huurwaarde en aanslag:         CG 81:00:00   CG 16:04:00
1-020 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
1-021 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
1-033 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
1-072 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 14:10:14
2-078 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
2-147 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
3-059 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
3-199 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 20:00:00
4-232 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
6-008 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
6-031 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
7-037 huurwaarde en aanslag:         CG 80:00:00   CG 16:00:00
6-026 huurwaarde en aanslag:         CG 75:00:00   CG 15:00:00
7-022 huurwaarde en aanslag:         CG 75:00:00   CG 15:00:00
7-067 huurwaarde en aanslag:         CG 74:00:00   CG 14:16:00
1-075 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 13:01:12
1-145 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 13:01:12
2-160 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
3-207 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
5-053 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
6-022 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
6-023 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
7-074 huurwaarde en aanslag:         CG 72:00:00   CG 14:08:00
2-065 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
3-060 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
6-003 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
6-005 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
6-029 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
6-144 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
7-030 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
7-073 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
7-098 huurwaarde en aanslag:         CG 70:00:00   CG 14:00:00
6-021 huurwaarde en aanslag:         CG 69:00:00   CG 13:16:00
2-157 huurwaarde en aanslag:         CG 67:00:00   CG 13:08:00
1-009 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 12:00:00
4-036 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
4-042 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
4-185 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
5-074 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
6-016 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
6-027 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
6-033 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
6-149 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
7-014 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
8-028 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
8-033 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
8-122 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
8-134 huurwaarde en aanslag:         CG 66:00:00   CG 13:04:00
6-151 huurwaarde en aanslag:         CG 65:00:00   CG 13:00:00
7-076 huurwaarde en aanslag:         CG 65:00:00   CG 13:00:00
7-131 huurwaarde en aanslag:         CG 65:00:00   CG 13:00:00
1-147 huurwaarde en aanslag:         CG 64:00:00   CG 11:12:12
6-020 huurwaarde en aanslag:         CG 64:00:00   CG 12:16:00
7-077 huurwaarde en aanslag:         CG 64:00:00   CG 12:16:00
2-154 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
3-160 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
7-013 huurwaarde en aanslag:         CG 63:00:00   CG 12:12:00
3-187 huurwaarde en aanslag:         CG 61:00:00   CG 12:04:00
1-027 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 10:18:02
1-141 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 10:18:02
1-146 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 10:18:02
2-159 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
2-162 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
4-033 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
4-037 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:12   CG 0:00:00
4-155 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
5-007 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
5-010 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
6-002 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
6-034 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-066 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-069 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-094 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-095 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-096 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-097 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-099 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-100 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-101 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-102 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-107 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-120 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
8-019 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
8-021 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
8-079 huurwaarde en aanslag:         CG 60:00:00   CG 12:00:00
7-142 huurwaarde en aanslag:         CG 59:00:00   CG 11:16:00
4-172 huurwaarde en aanslag:         CG 58:00:00   CG 11:12:00
6-004 huurwaarde en aanslag:         CG 57:00:00   CG 11:08:00
2-001 huurwaarde en aanslag:         CG 56:10:00   CG 11:06:00
1-026 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
1-028 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
1-074 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
1-078 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 10:03:10
6-010 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
6-120 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
7-032 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
7-105 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
7-132 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
7-133 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
7-153 huurwaarde en aanslag:         CG 56:00:00   CG 11:04:00
1-104 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 10:00:00
1-143 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 10:00:00
2-148 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
3-045 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
4-261 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
7-083 huurwaarde en aanslag:         CG 55:00:00   CG 11:00:00
1-011 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 9:16:06
2-143 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
5-009 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
7-113 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
7-126 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
7-145 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
7-146 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
8-161 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
8-165 huurwaarde en aanslag:         CG 54:00:00   CG 10:16:00
4-043 huurwaarde en aanslag:         CG 52:00:00   CG 10:08:00
7-124 huurwaarde en aanslag:         CG 52:00:00   CG 10:08:00
2-124 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
2-185 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
5-033 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
6-141 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
8-017 huurwaarde en aanslag:         CG 51:00:00   CG 10:04:00
1-014 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-032 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-055 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-073 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-152 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
1-153 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 9:01:12
2-029 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-122 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-125 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-144 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-145 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-151 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
4-060 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
4-091 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
4-169 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
4-191 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
4-205 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
5-005 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
6-007 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
6-009 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
6-012 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
6-024 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
6-158 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
7-036 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
7-039 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
7-040 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
7-060 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
7-109 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
7-110 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
7-135 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
8-010 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
8-098 huurwaarde en aanslag:         CG 50:00:00   CG 10:00:00
2-057 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-060 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-123 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
5-034 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
6-070 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
7-056 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
7-089 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
7-091 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
7-092 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
7-104 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
7-129 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
8-007 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
8-008 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
8-023 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
8-030 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
8-160 huurwaarde en aanslag:         CG 48:00:00   CG 9:12:00
2-048 huurwaarde en aanslag:         CG 47:08:00   CG 9:09:00
1-012 huurwaarde en aanslag:         CG 47:00:00   CG 8:10:14
1-025 huurwaarde en aanslag:         CG 47:00:00   CG 8:10:14
2-158 huurwaarde en aanslag:         CG 47:00:00   CG 9:08:00
2-064 huurwaarde en aanslag:         CG 46:00:00   CG 9:04:00
5-070 huurwaarde en aanslag:         CG 46:00:00   CG 9:04:00
1-080 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 8:03:10
1-149 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 8:03:10
2-056 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
2-152 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
4-008 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
5-032 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
7-127 huurwaarde en aanslag:         CG 45:00:00   CG 9:00:00
1-007 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:00:00
3-200 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
4-189 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
7-024 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
7-025 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
7-084 huurwaarde en aanslag:         CG 44:00:00   CG 8:16:00
7-114 huurwaarde en aanslag:         CG 43:00:00   CG 8:12:00
2-161 huurwaarde en aanslag:         CG 42:10:00   CG 8:10:00
1-034 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 7:12:12
1-151 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 7:12:12
2-082 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
2-112 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
3-204 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
5-038 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
5-086 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
5-145 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
6-067 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
6-110 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
7-138 huurwaarde en aanslag:         CG 42:00:00   CG 8:08:00
7-106 huurwaarde en aanslag:         CG 40:16:00   CG 8:03:00
1-003 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-005 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-006 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-023 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-037 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-077 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-081 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-088 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-097 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
1-130 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 7:05:06
2-146 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-048 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-070 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-072 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-105 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
3-172 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
4-038 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
4-180 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
5-131 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
6-030 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
6-044 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
6-051 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
6-111 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
6-145 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
6-146 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
6-147 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
7-033 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
7-064 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
7-068 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
7-088 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
7-143 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
7-152 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
8-002 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
8-003 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
8-004 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
8-006 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
8-062 huurwaarde en aanslag:         CG 40:00:00   CG 8:00:00
1-010 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:01:12
3-151 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:16:00
7-150 huurwaarde en aanslag:         CG 39:00:00   CG 7:16:00
1-125 huurwaarde en aanslag:         CG 38:12:00   CG 7:00:04
1-019 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
1-059 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
1-098 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
1-132 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 6:18:02
2-100 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
2-130 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
4-045 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
7-049 huurwaarde en aanslag:         CG 38:00:00   CG 7:12:00
1-024 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-029 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-031 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
1-120 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 6:10:14
2-030 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-054 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-058 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-083 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-113 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-155 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-166 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-169 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-177 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-149 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-184 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-185 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
3-195 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
4-057 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
4-153 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
4-154 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
4-166 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
4-177 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
4-229 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
5-132 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
5-147 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
5-152 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
6-040 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
6-041 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
7-041 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
7-115 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
7-123 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
7-128 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
7-130 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
7-149 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-012 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-044 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-045 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-050 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-059 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-064 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-102 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-103 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-127 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
8-157 huurwaarde en aanslag:         CG 36:00:00   CG 7:04:00
2-055 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
3-174 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
5-144 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
6-052 huurwaarde en aanslag:         CG 35:00:00   CG 7:00:00
1-093 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:03:10
1-127 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:03:10
1-144 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:03:10
3-052 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
6-054 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
6-130 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
6-138 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:12:00
8-100 huurwaarde en aanslag:         CG 34:00:00   CG 6:16:00
1-131 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:00:00
2-061 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
2-134 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-008 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-152 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
3-202 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
4-146 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
5-121 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
5-127 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
6-134 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
6-157 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
8-001 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
8-034 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
8-053 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
8-166 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
8-168 huurwaarde en aanslag:         CG 33:00:00   CG 6:12:00
5-048 huurwaarde en aanslag:         CG 32:14:00   CG 6:11:00
1-106 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 5:16:06
1-143 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 5:16:06
2-114 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
2-142 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
3-196 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
4-026 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
5-031 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
5-059 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
6-073 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
6-084 huurwaarde en aanslag:         CG 32:00:00   CG 6:08:00
1-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-004 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-013 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-057 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-063 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-084 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-090 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-094 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-096 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
1-137 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
1-151 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 5:09:00
2-010 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-047 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-059 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-079 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-115 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
2-163 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-067 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-154 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-183 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
3-194 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-002 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-006 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-032 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-048 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-126 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-151 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-162 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-187 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-188 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
4-211 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
5-004 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
5-011 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
5-075 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
5-133 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
5-159 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-015 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-032 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-036 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-037 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-038 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-039 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-042 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-050 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-053 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-060 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-074 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-100 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-109 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-122 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-126 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-137 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-139 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-143 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-016 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-034 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-038 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-054 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-070 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-075 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-078 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-078 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-090 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-112 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-125 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-148 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-154 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
7-155 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-009 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-016 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-026 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-031 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-032 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-035 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-060 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-076 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-101 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-121 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-128 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-145 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
8-150 huurwaarde en aanslag:         CG 30:00:00   CG 6:00:00
6-085 huurwaarde en aanslag:         CG 29:10:00   CG 5:18:00
1-001 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:03:00
2-090 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:14:00
3-191 huurwaarde en aanslag:         CG 28:10:00   CG 5:14:00
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-066 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-086 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-105 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
1-119 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:01:12
3-064 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
5-089 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
6-064 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
6-124 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
7-042 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
7-065 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
7-081 huurwaarde en aanslag:         CG 28:00:00   CG 5:12:00
2-027 huurwaarde en aanslag:         CG 27:10:00   CG 5:10:00
6-150 huurwaarde en aanslag:         CG 27:10:00   CG 5:10:00
1-100 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 4:18:02
2-182 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-014 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
3-047 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
5-169 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
6-071 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
6-079 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
6-088 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
6-136 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
7-017 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
8-024 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
8-137 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
8-164 huurwaarde en aanslag:         CG 27:00:00   CG 5:08:00
2-102 huurwaarde en aanslag:         CG 26:10:00   CG 5:06:00
4-007 huurwaarde en aanslag:         CG 26:10:00   CG 5:06:00
1-043 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 4:14:08
1-118 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 4:14:08
2-080 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-106 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-018 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-022 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
4-023 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
5-129 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
5-141 huurwaarde en aanslag:         CG 26:00:00   CG 5:04:00
2-013 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-184 huurwaarde en aanslag:         CG 25:10:00   CG 5:02:00
2-041 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-164 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-062 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
3-186 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
4-030 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
4-040 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
5-050 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
5-150 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
6-142 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
7-111 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
8-029 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
8-046 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:07:00
8-048 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
8-093 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
8-156 huurwaarde en aanslag:         CG 25:00:00   CG 5:00:00
2-111 huurwaarde en aanslag:         CG 24:14:00   CG 4:19:00
1-042 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-062 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-063 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-069 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-083 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-088 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
1-089 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:07:04
2-109 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-110 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
2-170 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-116 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
3-189 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-021 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-024 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-027 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-046 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-069 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-070 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-148 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-161 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-181 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-241 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
4-255 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-020 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-058 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-066 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-073 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-113 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-123 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-174 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
5-175 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
6-043 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
6-065 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
6-075 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
6-081 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
6-082 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-004 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-006 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-010 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-035 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-048 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-061 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-062 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-085 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
7-137 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-014 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-015 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-018 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-020 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-022 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-025 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-039 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-075 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-104 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-129 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-130 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-131 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-136 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
8-162 huurwaarde en aanslag:         CG 24:00:00   CG 4:16:00
1-085 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:03:10
2-186 huurwaarde en aanslag:         CG 23:00:00   CG 4:12:00
2-126 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
2-156 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
3-155 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
3-168 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
4-035 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
4-182 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
5-043 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
5-148 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
5-171 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
6-087 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
8-058 huurwaarde en aanslag:         CG 22:00:00   CG 4:08:00
6-108 huurwaarde en aanslag:         CG 21:18:00   CG 4:08:00
1-016 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
1-099 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
1-108 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
1-139 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 3:16:06
2-076 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-085 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
2-172 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 43:04:00
3-029 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-030 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
3-153 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
4-047 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
4-085 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
4-150 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-018 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-064 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-065 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-071 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-077 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-102 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-115 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-116 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
5-117 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
6-121 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
7-031 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
7-087 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-011 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-047 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-049 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-055 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-078 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-094 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-095 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-109 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
8-118 huurwaarde en aanslag:         CG 21:00:00   CG 4:04:00
1-008 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-035 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-067 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-071 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-087 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-102 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-115 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-121 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-126 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
1-157 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 3:12:12
2-007 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-012 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-016 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-039 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-044 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
2-072 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-015 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-033 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-034 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-069 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-086 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-150 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-158 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-167 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-180 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-198 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
3-205 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-025 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-039 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-041 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-044 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-087 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-178 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-210 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-239 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
4-240 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-042 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-046 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-047 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-078 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-146 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-151 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-166 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
5-177 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-019 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-035 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-056 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-061 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-097 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-101 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-128 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
6-140 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
7-002 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
7-052 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
8-170 huurwaarde en aanslag:         CG 20:00:00   CG 4:00:00
1-045 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:09:00
2-028 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-053 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
2-105 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
3-024 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
4-019 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
5-158 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
6-118 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:16:00
8-040 huurwaarde en aanslag:         CG 19:00:00   CG 3:12:00
1-064 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
1-070 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
1-091 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
1-140 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:05:06
2-015 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-031 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-046 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-049 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-084 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-086 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-131 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
2-165 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-068 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-111 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-126 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-137 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-140 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-166 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-176 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-201 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
3-203 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-001 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-009 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-031 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-086 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-122 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-145 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-184 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-260 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-262 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
4-263 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-017 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-045 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-062 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-063 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-068 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-072 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-087 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-090 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-124 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-157 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
5-168 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-066 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-096 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-103 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-112 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-129 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-133 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-135 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-152 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-154 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-155 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-156 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
6-159 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
7-047 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
7-058 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
7-071 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
7-086 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
7-117 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-037 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-038 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-051 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-054 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-090 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-110 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-111 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-115 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-119 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-123 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-125 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-126 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-132 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
8-149 huurwaarde en aanslag:         CG 18:00:00   CG 3:12:00
1-129 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:01:12
2-011 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
2-104 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
3-177 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
5-136 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
8-061 huurwaarde en aanslag:         CG 17:00:00   CG 3:08:00
1-135 huurwaarde en aanslag:         CG 16:16:00   CG 3:01:00
1-092 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 2:18:02
2-008 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-009 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-034 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-128 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
2-167 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-028 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-043 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-054 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-065 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-077 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
3-112 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
4-029 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
4-228 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
4-231 huurwaarde en aanslag:         CG 16:00:00   CG 3:04:00
1-041 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
1-043 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
1-113 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 2:14:08
2-026 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-038 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-051 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-068 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-077 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-063 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-081 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-094 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-118 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-127 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-128 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-129 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-132 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-133 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-159 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-165 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-170 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-192 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
3-193 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-053 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-082 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-092 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-095 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-114 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-118 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-119 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-120 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-123 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-147 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-186 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-213 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
4-243 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-016 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-035 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-049 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-060 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-076 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-080 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-081 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-082 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-083 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-084 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-096 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-120 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-135 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-137 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-138 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-139 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-155 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
5-156 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-049 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-059 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-062 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-068 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-069 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-080 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-105 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-131 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
6-161 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-001 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-003 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-007 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-009 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-045 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-139 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-140 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-141 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
7-144 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-041 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-066 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-070 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-077 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-091 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-092 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-096 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-106 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-135 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-138 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-140 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-143 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-144 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-151 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-152 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
8-153 huurwaarde en aanslag:         CG 15:00:00   CG 3:00:00
2-136 huurwaarde en aanslag:         CG 14:18:00   CG 3:00:00
2-137 huurwaarde en aanslag:         CG 14:08:00   CG 2:17:00
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:10:14
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:10:14
1-064 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:10:14
2-021 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-032 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-035 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-040 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-132 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-139 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-140 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-168 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
2-171 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-031 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-106 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-144 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
3-181 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
5-040 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
5-134 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
5-161 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
6-114 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
7-116 huurwaarde en aanslag:         CG 14:00:00   CG 2:16:00
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:07:04
2-033 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
2-050 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
3-080 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
5-173 huurwaarde en aanslag:         CG 13:00:00   CG 2:12:00
4-010 huurwaarde en aanslag:         CG 12:10:00   CG 2:10:00
1-044 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-045 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-052 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 3:03:10
1-054 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-056 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-059 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-060 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-095 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-107 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-110 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-114 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-117 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:07:04
1-123 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-128 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-138 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-142 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-155 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
1-158 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:03:10
2-006 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-018 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-052 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-075 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-094 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-108 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
2-138 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-013 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-025 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-036 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-044 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-051 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-061 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-066 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-083 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-103 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-124 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-179 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
3-206 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-020 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-028 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-062 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-083 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-089 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-090 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-093 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-094 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-096 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-097 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-121 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-124 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-138 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-139 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-143 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-149 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-160 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-165 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-167 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-170 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-171 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-173 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-174 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-175 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-202 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-208 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-209 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-221 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-227 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-233 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-234 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-256 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-257 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-258 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-265 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
4-266 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-019 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-021 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-023 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-037 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-041 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-052 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-056 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-095 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-103 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-105 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-106 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-107 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-112 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-143 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-149 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-153 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-162 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-163 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-167 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-172 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
5-176 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-025 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-048 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-055 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-057 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-058 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-090 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-094 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-099 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-107 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-113 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-123 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
6-125 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
7-050 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
7-057 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
7-072 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
7-118 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
7-122 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-013 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-068 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-086 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-097 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-099 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-108 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-114 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-117 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-141 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
8-142 huurwaarde en aanslag:         CG 12:00:00   CG 2:08:00
1-103 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:00:00
2-020 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-045 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-134 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
3-139 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
4-100 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
4-245 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
6-093 huurwaarde en aanslag:         CG 11:00:00   CG 2:04:00
2-004 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
4-015 huurwaarde en aanslag:         CG 10:10:00   CG 2:02:00
1-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 1:16:06
1-068 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 1:16:06
1-134 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 1:16:06
2-067 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-088 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-099 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
2-120 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-049 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-055 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-057 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-058 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-092 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-101 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-117 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-135 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-136 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
3-178 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
4-017 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
4-136 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
6-063 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
6-153 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
6-160 huurwaarde en aanslag:         CG 10:00:00   CG 2:00:00
1-082 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-112 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-113 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-156 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
1-160 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:12:12
2-014 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-017 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-019 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-087 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-093 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
2-103 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-004 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-010 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-050 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-100 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-104 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-110 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-115 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-130 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-148 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
3-175 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-056 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-081 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-099 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-106 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-111 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-112 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-113 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-137 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-200 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-203 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-204 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-207 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-225 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-230 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-236 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-237 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-238 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-242 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-244 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-248 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-254 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
4-259 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
5-012 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
5-013 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
5-097 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
5-100 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
5-101 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
5-109 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
5-142 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-045 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-046 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-047 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-077 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-083 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-086 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-092 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-098 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-116 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
6-132 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-042 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-043 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-072 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-074 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-083 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-084 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-085 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-087 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-088 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-089 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-107 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-116 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-120 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-133 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-147 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-154 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-158 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
8-159 huurwaarde en aanslag:         CG 9:00:00   CG 1:16:00
1-048 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-048 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-049 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-050 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-051 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-065 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-133 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
1-154 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:09:00
2-042 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
2-043 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-009 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-012 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-039 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-157 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-163 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
3-164 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
4-012 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
4-063 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
4-140 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:12:00
8-155 huurwaarde en aanslag:         CG 8:00:00   CG 1:16:00
4-226 huurwaarde en aanslag:         CG 7:10:00   CG 1:10:00
2-127 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
2-173 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
3-143 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
5-051 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
6-076 huurwaarde en aanslag:         CG 7:00:00   CG 1:08:00
1-017 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:01:12
1-018 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:01:12
1-038 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:01:12
2-069 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-070 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-073 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-141 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-005 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-022 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-095 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-108 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-114 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-122 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-142 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
3-208 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-003 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-004 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-005 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-034 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-059 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-080 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:09
4-115 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-144 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-156 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-158 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-163 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-179 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-183 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-198 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-219 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-224 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-235 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
4-253 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
6-115 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
8-080 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
8-105 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
8-124 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
8-167 huurwaarde en aanslag:         CG 6:00:00   CG 1:04:00
2-023 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-090 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-102 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-113 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
3-146 huurwaarde en aanslag:         CG 5:00:00   CG 1:00:00
4-016 huurwaarde en aanslag:         CG 4:10:00   CG 0:18:00
3-109 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
4-013 huurwaarde en aanslag:         CG 3:00:00   CG 0:12:00
5-022 huurwaarde en aanslag:         CG 0:00:00   CG 0:00:00