Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
7-054 grondpacht en aanslag:           CG 14:06:00 CG 3:11:08
8-018 grondpacht en aanslag:           CG 7:10:00 CG 1:17:08
6-026 grondpacht en aanslag:           CG 7:00:00 CG 1:15:00
6-003 grondpacht en aanslag:           CG 6:06:00 CG 1:11:08
8-052 grondpacht en aanslag:           CG 6:00:00 CG 1:10:00
2-122 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
2-123 grondpacht en aanslag:           CG 5:12:00 CG 1:08:00
6-004 grondpacht en aanslag:           CG 5:00:00 CG 1:15:00
4-168 grondpacht en aanslag:           CG 4:10:00 CG 1:02:08
3-142 grondpacht en aanslag:           CG 4:00:00 CG 1:00:00
7-078 grondpacht en aanslag:           CG 4:00:00 CG 1:08:00
7-073 grondpacht en aanslag:           CG 3:10:00 CG 0:17:08
2-170 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-149 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-150 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-151 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-152 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-153 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-155 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-159 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
4-198 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
5-037 grondpacht en aanslag:           CG 3:00:00 CG 0:15:00
6-084 grondpacht en aanslag:           CG 2:10:00 CG 0:12:08
5-025 grondpacht en aanslag:           CG 2:07:00 CG 0:11:12
2-176 grondpacht en aanslag:           CG 2:04:00 CG 0:06:00
2-173 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
5-027 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
7-011 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
8-128 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
8-137 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
8-143 grondpacht en aanslag:           CG 2:02:00 CG 0:10:08
3-123 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
3-154 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-124 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-125 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-127 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-129 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-130 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-131 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-132 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-135 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
4-148 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
7-030 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
8-131 grondpacht en aanslag:           CG 2:00:00 CG 0:10:00
5-039 grondpacht en aanslag:           CG 1:18:00 CG 0:09:08
3-040 grondpacht en aanslag:           CG 1:15:00 CG 0:08:12
4-161 grondpacht en aanslag:           CG 1:15:00 CG 0:08:12
7-023 grondpacht en aanslag:           CG 1:15:00 CG 0:08:12
5-035 grondpacht en aanslag:           CG 1:13:00 CG 0:08:04
3-013 grondpacht en aanslag:           CG 1:11:08 CG 0:07:14
4-128 grondpacht en aanslag:           CG 1:10:00 CG 0:07:00
4-147 grondpacht en aanslag:           CG 1:10:00 CG 0:07:08
8-064 grondpacht en aanslag:           CG 1:10:00 CG 0:07:08
2-185 grondpacht en aanslag:           CG 1:09:00 CG 0:07:04
5-068 grondpacht en aanslag:           CG 1:08:00 CG 0:07:00
8-114 grondpacht en aanslag:           CG 1:08:00 CG 0:07:00
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 1:06:00 CG 0:06:08
8-112 grondpacht en aanslag:           CG 1:06:00 CG 0:06:08
8-115 grondpacht en aanslag:           CG 1:06:00 CG 0:06:08
3-092 grondpacht en aanslag:           CG 1:05:00 CG 0:06:04
4-145 grondpacht en aanslag:           CG 1:05:00 CG 0:06:04
2-163 grondpacht en aanslag:           CG 1:04:00 CG 0:06:00
7-074 grondpacht en aanslag:           CG 1:04:00 CG 0:06:00
5-040 grondpacht en aanslag:           CG 1:02:00 CG 0:05:08
6-120 grondpacht en aanslag:           CG 1:02:00 CG 0:05:04
2-144 grondpacht en aanslag:           CG 1:01:00 CG 0:05:04
2-027 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-149 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-152 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-153 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-155 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
3-156 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-012 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-013 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-040 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-113 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-143 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
4-146 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
5-122 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
7-007 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
8-014 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
8-096 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
8-127 grondpacht en aanslag:           CG 1:00:00 CG 0:05:00
5-036 grondpacht en aanslag:           CG 0:28:00 CG 0:07:00
5-057 grondpacht en aanslag:           CG 0:19:00 CG 0:04:12
6-161 grondpacht en aanslag:           CG 0:18:00 CG 0:04:08
5-160 grondpacht en aanslag:           CG 0:17:00 CG 0:04:04
3-159 grondpacht en aanslag:           CG 0:15:00 CG 0:03:12
6-160 grondpacht en aanslag:           CG 0:15:00 CG 0:03:12
3-158 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
5-113 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
5-117 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
6-049 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
6-115 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
7-020 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
7-153 grondpacht en aanslag:           CG 0:14:00 CG 0:03:08
5-116 grondpacht en aanslag:           CG 0:12:00 CG 0:03:00
4-112 grondpacht en aanslag:           CG 0:10:00 CG 0:02:08
5-017 grondpacht en aanslag:           CG 0:10:00 CG 0:02:08
5-021 grondpacht en aanslag:           CG 0:10:00 CG 0:02:08
5-022 grondpacht en aanslag:           CG 0:10:00 CG 0:02:08
5-032 grondpacht en aanslag:           CG 0:10:08 CG 0:02:10
3-160 grondpacht en aanslag:           CG 0:08:00 CG 0:02:00
8-051 grondpacht en aanslag:           CG 0:08:00 CG 0:02:00
5-088 grondpacht en aanslag:           CG 0:07:00 CG 0:01:12
6-047 grondpacht en aanslag:           CG 0:07:00 CG 0:01:12
6-121 grondpacht en aanslag:           CG 0:07:00 CG 0:01:12
6-122 grondpacht en aanslag:           CG 0:07:00 CG 0:01:12
8-113 grondpacht en aanslag:           CG 0:07:00 CG 0:01:12