Harlingen, reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)

illustratie reëelkohier 1756 (Tresoar toegang 5 inv.nr. 3913)
Dit register beschrijft een rondgang door de acht 'quartieren' van de stad (1 t/m 8) in 1756. Van elk pand zijn 'eigenaars' en de evt. 'bruikers' (huurder) vastgelegd. Verder is de huurwaarde van het onroerend goed bepaald, want belasting heffen is zoals zo vaak de reden voor het aanleggen van dit kohier. Op de vastgelegde huurwaarde werd zo'n achttien procent reëelbelasting geheven, de zgn. '5 1/2e penning'.

In voorkomende gevallen wordt vermeld hoeveel de grondpacht bedraagt en aan wie die verschuldigd is. Over de grondpacht was liefst 25% belasting verschuldigd, de zgn. '4e penning'. Een beroep of functie is alleen bij héél belangrijke personen vermeld.

De bedragen zijn vermeld in guldens, stuivers en penningen. Een gulden was (ook toen al) 20 stuivers, een stuiver was 16 penningen. De grondpacht werd soms traditiegetrouw in stuivers genoteerd, maar ter wille van de eenvormigheid heb ik dat steeds omgerekend naar guldens en stuivers.

Cohier van de reële goedschattinge van alle vaste goederen binnen Harlingen en desselfs Jurisdictie gelegen, gemaakt en gerenoveert bij de Achtb. Magistraat van voors. stad, ingevolge van de aenschrijvinge der Ed: Mog: Heeren Staten van Friesland, in dato den 13. maert jongstleden, en zulks voor den jaere van Maij 1756 tot Maij 1757.

Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2018-06-03 09:56:48

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

pand   soort o/g (tegenwoordig adres)
datum
voornaam patroniem familienaam huurwaarde grondpacht aanslag
5-152 eigenaar:   dr. Acker      
5-157 eigenaar:   dr. Acker      
2-055 eigenaar:   Pieter Ackersloot erven      
2-185 eigenaar:   b[urgem]r. Adama      
5-066 eigenaar:   Pieter Adema      
4-153 eigenaar:   wed. L. Adius      
1-026 eigenaar:   Junius Alema      
3-160 grondpacht aan: vroedsman Altena      
4-172 eigenaar:   de vroedsman Altena      
5-078 eigenaar:   vroedsman Altena      
6-010 eigenaar:   vroedsman Altena      
7-131 eigenaar:   Arjen Altena      
1-056 gebruiker:   Philip Alth      
1-097 eigenaar:   Jan Amelander      
1-153 eigenaar:   Jan Amelander c.s.      
3-156 eigenaar:   Jacob Asperen      
3-157 eigenaar:   Jacob Asperen      
1-143 eigenaar:   Jan R. Baard c.s.      
1-145 eigenaar:   Jan R. Baard      
1-032 eigenaar:   Auke Backer      
3-070 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-142 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-149 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-152 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-153 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-155 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-158 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-159 grondpacht aan: Aucke Backer      
3-162 eigenaar:   secr[etaris] Backer      
3-204 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
3-205 eigenaar:   Aucke Jansen Backer      
4-036 eigenaar:   secrets. Backer      
4-143 grondpacht aan: Aucke Backer      
5-037 grondpacht aan: Auke Backer      
6-003 grondpacht aan: Aucke Backer      
8-037 eigenaar:   Pieter Fases Backer cum soc.      
7-140 eigenaar:   mr. Baltus erven      
4-165 eigenaar:   dr. Bechius erven      
7-016 eigenaar:   dr. Bechius cum soc.      
7-090 eigenaar:   dr. Bechius erven      
7-095 eigenaar:   dr. Bechius cum soc.      
7-153 eigenaar:   dr. Bechius cum soc.      
4-055 eigenaar:   Zacharias Beghaen?      
4-205 eigenaar:   de hr. Beima      
4-214 eigenaar:   de hr. Beima      
8-021 eigenaar:   de hopman Beima      
6-025 eigenaar:   wed. dr. Belida      
5-140 eigenaar:   wed. Servaas Van Bemen      
7-035 gebruiker:   J. Van Bemen      
4-035 eigenaar:   Theodorus Bensonides      
4-208 eigenaar:   Pieter De Bik      
1-101 eigenaar:   Bastiaan Bikker nom.ux.      
2-159 gebruiker:   Theod. Binsonides      
3-076 eigenaar:   Aernt Bisschop      
5-035 eigenaar:   Jan Jansen Blauw      
8-096 eigenaar:   Jan Blauw      
1-043 gebruiker:   Harmen Blom      
6-158 eigenaar:   ds. Boekholt      
4-171 eigenaar:   juffr. Boelens      
7-079 eigenaar:   juffrouw Boelens      
2-010 eigenaar:   Jan Ruirds Boetema      
7-066 eigenaar:   Jan Boetema nom. uxoris      
6-138 eigenaar:   Pieter Bolties      
8-166 eigenaar:   Pieter Boltius      
2-087 gebruiker:   Guilliam Boneta      
3-137 eigenaar:   gemeensman Bonk      
3-163 eigenaar:   vr[oedsman] Bonk      
4-003 eigenaar:   vroedsman Bonk      
7-029 eigenaar:   de vroedsman Bonk dogter cum soc.      
3-112 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-113 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
3-114 eigenaar:   Ruird Bontekoe      
4-229 eigenaar:   Ruird Sybes Bontekoe      
7-155 eigenaar:   Sybe Bontekoe      
3-017 eigenaar:   Willem Boon      
2-028 eigenaar:   Arjen Bootsma      
7-110 eigenaar:   Arjen Bootsma      
8-097 eigenaar:   Jan Bostijn      
2-012 eigenaar:   Claes Rinties Botsma      
2-114 eigenaar:   Claes Rinties Botsma nom. ux.      
4-192 gebruiker:   ds. Botterwegh      
6-146 eigenaar:   ds. Botterwegh      
6-147 eigenaar:   ds. Botterwegh      
6-148 eigenaar:   ds. Botterwegh      
2-056 eigenaar:   Claes Goitiens Braam      
2-111 eigenaar:   Goitien Braam      
6-017 eigenaar:   Jacob Romkes Braam      
7-081 eigenaar:   Goitien Braams erven      
2-107 eigenaar:   hopman Braaxma      
2-123 eigenaar:   Claes Huiberts Braem      
2-152 gebruiker:   wed. Huybert Braem      
6-091 eigenaar:   Jacob R. Braem      
1-073 eigenaar:   Jan Breton      
2-030 eigenaar:   Casper Brinkman      
1-123 eigenaar:   Corneles Brouwer      
5-166 eigenaar:   Wopke Buma      
5-075 eigenaar:   Burman erven      
8-157 gebruiker:   F. Van Campen      
8-111 eigenaar:   Jan Capiteintie erven      
5-011 gebruiker:   H De Clercq      
5-109 eigenaar:   Lourens Clinkhamer      
4-112 eigenaar:   b[urgem]r. Corver      
7-147 eigenaar:   b[urgem]r. Corver      
7-152 eigenaar:   b[urgem]r. Corver      
8-033 eigenaar:   b[urgem]r. Corver      
4-104 eigenaar:   wed. Albert Coster?      
3-124 eigenaar:   Johannes Cramer      
3-202 eigenaar:   J. Cramer cum soc.      
4-091 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-092 eigenaar:   Johannes Cramer      
4-094 eigenaar:   Joh. Cramer      
4-178 eigenaar:   Joh. Cramer      
4-237 eigenaar:   Johan. Cramer      
5-001 eigenaar:   Johannes Cramer cum soc.      
4-038 eigenaar:   b[urgem]r. Critenburg      
4-115 eigenaar:   Niesje Critenburg      
2-072 eigenaar:   hopman Croese      
8-050 eigenaar:   b[urgem]r. Croese      
7-072 eigenaar:   Nath. Cromhuisen      
2-099 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
7-047 eigenaar:   Freerk Jansen Croon      
6-052 gebruiker:   J. V. Dalsen      
6-042 eigenaar:   Jan Deket      
5-052 gebruiker:   Willem Van Doccum      
5-062 eigenaar:   Hendrick Donker erven      
7-136 eigenaar:   wed. Pieter Donker      
7-148 eigenaar:   wed. Jacob Donker      
6-079 gebruiker:   Ewert Drogenham      
8-125 eigenaar:   hopm. Dunia      
7-012 eigenaar:   Jan Engelsman      
7-018 eigenaar:   Tiaerd Ennema      
4-202 eigenaar:   Jan Dirks Ens      
1-142 eigenaar:   Hendrik Faber      
3-046 eigenaar:   Pieter Farrijn      
8-168 eigenaar:   Pieter Feitama      
2-147 eigenaar:   Pieter Feitema      
3-185 eigenaar:   Pieter Feitema      
6-006 eigenaar:   Pieter Feitema cum soc.      
6-007 eigenaar:   Pieter Feitema cum soc.      
6-151 eigenaar:   Pieter Feitema      
1-093 gebruiker:   Hendrik Ferwerda      
1-076 eigenaar:   Claas Fontein      
1-130 eigenaar:   Claas Fontein      
1-133 eigenaar:   Claas Fontein      
3-092 grondpacht aan: R. C. Fontein      
3-187 eigenaar:   Reiner Fontein      
3-188 eigenaar:   Reiner Fontein      
4-043 eigenaar:   Reiner C. Fontein      
6-078 eigenaar:   R. Fontein      
8-044 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-045 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-046 eigenaar:   Reinder Fontein      
8-047 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-048 eigenaar:   Reiner Fontein      
8-162 eigenaar:   Reinder Fontein      
3-207 eigenaar:   b[urgem]r. Fopma      
2-124 eigenaar:   Tiaard Van Der Form      
2-053 eigenaar:   Duco Galama erven      
5-175 gebruiker:   Van Der Geest      
2-054 eigenaar:   Pieter Gelinde      
1-122 eigenaar:   Gemeente      
1-124 eigenaar:   Doopsgezinde Gemeente      
1-136 eigenaar:   Mennonite Gemeente      
4-103 eigenaar:   Blauwe Schuir Gemeente      
5-039 eigenaar:   Menniste Gemeente      
4-194 eigenaar:   de capitein Gietet      
2-069 eigenaar:   Tomas Gonggrijp      
6-019 eigenaar:   faandrigh Gonggrijp      
6-038 eigenaar:   de hopman Gonggrijp      
8-117 eigenaar:   Tomas Gonggrijp erven      
7-138 eigenaar:   H. Gongrijp      
7-146 eigenaar:   b[urgem]r. Gongrijp      
1-079 eigenaar:   T. Gratama nom.ux.      
3-105 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-106 eigenaar:   Tiepke Gratema      
3-116 eigenaar:   Tiepke Gratema      
8-102 eigenaar:   Wybe Grauda      
3-120 eigenaar:   Casper Groen      
3-093 eigenaar:   Frans Groen?      
8-128 eigenaar:   Jan Groenewold erven      
5-170 eigenaar:   Saapke Haax? erven      
7-063 eigenaar:   wed. Servaas De Haaze      
3-043 eigenaar:   hopman Halstein      
4-211 eigenaar:   juff. Hamerstein      
1-028 eigenaar:   wed. Evert Hanekuik      
1-036 eigenaar:   Douwe Hanekuik      
1-061 eigenaar:   wed. Evert Hanekuik      
2-148 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
2-167 gebruiker:   Wybe Hanekuik      
3-183 eigenaar:   Hylke Hanekuik      
3-190 eigenaar:   Hylcke Hanekuik      
3-201 eigenaar:   Wybe Hanekuik      
5-148 eigenaar:   Hylke J. Hanekuik      
8-049 eigenaar:   Hylke Hanekuik cum soc.      
5-105 eigenaar:   wed. Watse Harda      
4-151 eigenaar:   wed. de vroedsman Harde      
4-081 eigenaar:   b[urgem]r. Haselaar      
4-089 eigenaar:   b[urgem]r. Haselaar      
4-173 eigenaar:   burgemr. Haselaar      
6-023 eigenaar:   burgem. Haselaar      
4-221 eigenaar:   b[urgem]r. Haselaer      
5-086 eigenaar:   b[urgem]r. Haselaer      
6-004 eigenaar:   burgem. Haselaer      
6-076 eigenaar:   burgem. Haselaer      
6-077 eigenaar:   burgem. Haselaer      
7-135 eigenaar:   b[urgem]r. Haselae Haselaer      
2-122 grondpacht aan: De Havenisten      
7-080 eigenaar:   de heer Heemstra      
4-169 eigenaar:   juffer Heerman      
8-025 gebruiker:   Jan Hanzen Heij      
3-059 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
3-083 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
5-115 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
6-014 eigenaar:   burgem. Heinsius      
6-015 eigenaar:   burgem. Heinsius      
6-016 eigenaar:   burgem. Heinsius      
6-098 eigenaar:   burgem. Heinsius      
6-100 eigenaar:   burgem. Heinsius      
6-101 eigenaar:   burgem. Heinsius      
8-007 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
8-028 eigenaar:   b[urgem]r. Heinsius      
4-186 eigenaar:   Pieter Cornelis Helt      
4-264 eigenaar:   wed. Arjen Van Hemert      
8-160 eigenaar:   A. Van Hemert      
7-071 eigenaar:   R. Hemminga      
1-139 eigenaar:   burgemr. Hiddema erven      
1-149 eigenaar:   burgemr. Hiddema erven      
3-123 grondpacht aan: b[urgem]r. Hiddema      
3-128 eigenaar:   b[urgem]r. Hiddema      
6-130 eigenaar:   Maeyke Hiddema      
7-104 eigenaar:   b[urgem]r. Hiddema      
7-032 eigenaar:   burgemr. Hilaarda cum soc.      
7-068 eigenaar:   wed. Ewert Hingst      
7-078 eigenaar:   Dirk Hingst      
8-017 eigenaar:   wed. Eewert Hingst      
3-098 eigenaar:   Hendrik Homan      
8-075 eigenaar:   wed. B. Homan      
2-057 eigenaar:   Jan Hornstra      
1-126 eigenaar:   Jan Gerlofs Houkema      
1-020 eigenaar:   Freerk van der Hout      
1-021 eigenaar:   wed. Freerk van der Hout      
1-045 eigenaar:   Freerk van der Hout      
3-064 eigenaar:   Cornelis Van Der Hout      
7-139 eigenaar:   Sjoerd Van Der Hout      
8-110 eigenaar:   Cornelis Van Der Hout      
7-060 gebruiker:   Gerrit Hulscamp CG 20:00:00    
8-124 eigenaar:   b[urgem]r. Hylaerda      
4-196 eigenaar:   de raad-fiscael Idsinga      
8-052 eigenaar:   de secretaris Idsinga      
1-022 eigenaar:   Bente IJsenbeek      
1-096 eigenaar:   Thomas IJsenbeek      
5-139 eigenaar:   Immetie Intema      
7-106 eigenaar:   b[urgem]r. Jelgersma erven      
7-117 eigenaar:   b[urgem]r. Jelgersma erven      
7-132 eigenaar:   b[urgem]r. Jelgersma erven      
5-049 gebruiker:   A. Jelmersma      
5-116 gebruiker:   wed. Sibren Jongmans      
2-065 eigenaar:   Hendrick Jonker      
6-043 eigenaar:   Foecke Jorritsma      
4-106 eigenaar:   Sibrand Kannegieter      
7-073 eigenaar:   de vroedsman Kannegieter      
4-011 eigenaar:   Jan Cornelis Kat      
4-193 eigenaar:   de heer Kempenaar      
8-108 eigenaar:   Jan De Keth      
4-131 eigenaar:   wed. Jan Kievyt      
4-203 eigenaar:   Hebbea Kijl erven      
2-153 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Kimstra      
3-181 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Kimstra      
4-025 eigenaar:   Albert Kirgmans? erven      
4-026 eigenaar:   Albert Kirgmans? erven      
6-161 eigenaar:   Hendrik Jans Klein      
1-125 gebruiker:   L. Klinkhamer      
3-172 eigenaar:   Lourens Klinkhamer      
4-030 eigenaar:   Lourens Klinkhamer      
4-141 eigenaar:   Foukjen Klinkhamer      
4-004 eigenaar:   Lolle Kok erven      
4-185 eigenaar:   Jan Kuik      
7-123 eigenaar:   de vroedsman Kuik      
1-113 eigenaar:   Jacob S. Kuiper      
5-087 gebruiker:   Willem Laen cum soc.      
5-068 grondpacht aan: Timen De Lange erven      
3-126 eigenaar:   vroedsman Laquart      
5-008 eigenaar:   vroedsman Laquart      
1-129 eigenaar:   Leendert Leenderts erven      
2-173 eigenaar:   heeren Van De Leeningbank      
5-007 eigenaar:   Simon De Leeuw      
7-011 eigenaar:   capitein Van Leeuwen      
4-155 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
6-030 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
7-004 eigenaar:   wed. dr. Ludinga      
5-158 gebruiker:   Grietie Maeij?      
5-025 gebruiker:   wed. Marnstra      
7-062 gebruiker:   P. Marnstra CG 16:00:00    
4-219 eigenaar:   Pieter Meetje      
5-168 eigenaar:   Pieter Claessen Meetje?      
8-143 gebruiker:   Abe Meinardi      
1-090 eigenaar:   wed. burgemr. Menalda      
2-023 gebruiker:   b[urgem]r. Menalda      
2-140 eigenaar:   b[urgem]r. Menalda      
3-088 eigenaar:   Anne Van Der Meulen      
3-101 eigenaar:   Anne Van Der Meulen      
1-075 eigenaar:   Meye H. Meyer      
1-086 eigenaar:   vroedsm. Meyer      
4-170 eigenaar:   de hr. Middagten      
7-115 eigenaar:   wed. Gerryt Middagten      
4-140 eigenaar:   de gem[eensman]. Mockema      
4-181 eigenaar:   Johannes Mockema      
7-074 eigenaar:   de gemeensman Mockema      
1-031 eigenaar:   Trijntje Mouter      
4-200 eigenaar:   juff. Nauta      
5-129 eigenaar:   juffr. Nauta      
6-037 eigenaar:   Ydverke Nauta      
6-150 eigenaar:   juffr. Nauta      
8-036 eigenaar:   vrouw Nauta      
8-171 eigenaar:   vrouw Nauta      
4-241 eigenaar:   wed. Arent Nieuwenhuis      
6-149 eigenaar:   de vroedsman J. Nolles      
6-160 eigenaar:   Jan Nolles      
1-030 eigenaar:   Pyter Oldaan erven      
1-080 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-081 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
1-082 eigenaar:   Jan P. Oldaen      
7-037 eigenaar:   Pieters Jansen Oldaen      
7-040 eigenaar:   Pieter Jansen Oldaen      
2-044 eigenaar:   Pieter Oldaens      
8-059 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
8-086 eigenaar:   Jan P. Oldaens      
3-103 gebruiker:   Hylke Olderman      
3-139 eigenaar:   Meile Ollema      
3-140 eigenaar:   Meile Ollema      
1-012 gebruiker:   Trijntje Oosterbaan      
1-074 eigenaar:   Claas Oosterbaan      
1-160 eigenaar:   Claas Oosterbaan      
4-040 eigenaar:   de heer Overbeek      
2-116 eigenaar:   Tomas Overhart      
7-070 eigenaar:   Tomas Overhart      
8-022 eigenaar:   Pyter Jans Oy      
3-115 gebruiker:   wed. Wouter Panbakker      
1-029 eigenaar:   Hendrik Pesma      
1-077 eigenaar:   ds. Pierson      
1-078 eigenaar:   ds. Pierson nom.ux.      
2-034 eigenaar:   Jacob Popta erven      
2-046 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
6-136 gebruiker:   juffr. Popta      
8-156 eigenaar:   Jacob Popta erven      
8-159 eigenaar:   wed. Jacob Popta      
1-107 eigenaar:   Jan H. Pot      
8-105 eigenaar:   Pieter Hendrix Potkast      
6-070 eigenaar:   Jan Jansen Pott c.s      
6-096 eigenaar:   Jan Jansen Pott      
4-113 gebruiker:   capt. Prigge      
4-114 eigenaar:   capt. Prigge      
4-116 eigenaar:   capt. Prigge      
4-239 gebruiker:   wed. Jan Puisters      
7-082 eigenaar:   Jacob Quader      
4-136 eigenaar:   Sibrandus Reen      
4-137 eigenaar:   Sibrandus Reen      
5-073 eigenaar:   wed. capitein Reen      
7-022 eigenaar:   Sibrandus Reen      
2-112 eigenaar:   Sybe Jansen Reiers      
4-174 eigenaar:   ds. Reneman      
5-016 eigenaar:   Renemans      
6-064 eigenaar:   ds. Renemans tot buytenpost      
8-113 eigenaar:   Lambert Reus      
2-049 eigenaar:   Sybe Jansen Reyers      
2-157 eigenaar:   vroedsman Ripema      
3-002 eigenaar:   vroedsman Ripema      
6-034 eigenaar:   de gemeensman Ripema      
6-047 eigenaar:   Ripema      
6-057 eigenaar:   Ripema cum soc.      
7-114 gebruiker:   wed. Enogh Van Ripperts cum soc.      
8-109 gebruiker:   J. Van Ripperts      
8-013 eigenaar:   Luitien P. Roda      
8-009 gebruiker:   Fedde Rodius      
1-150 eigenaar:   Jetse Roorda      
8-074 eigenaar:   Pieter Roorda cum soc.      
5-149 eigenaar:   Albert Roos erven      
8-129 eigenaar:   Lysbeth Jansen Ros      
8-130 gebruiker:   Jacob Jansen Ros      
2-161 eigenaar:   vroedsman Rowel      
2-162 eigenaar:   vroedsman Rowel      
4-100 eigenaar:   vroedsman Rowel      
3-045 eigenaar:   Marten Rozee      
5-053 eigenaar:   Marten Rozee      
7-064 eigenaar:   Marten Rozee      
1-131 gebruiker:   Jan J. Sandstra      
2-006 eigenaar:   Bouwe Tierx Sanstra      
8-061 gebruiker:   Samuel Scalee      
2-177 eigenaar:   Jan Pieters Schaaff      
4-042 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
7-050 eigenaar:   Jan P. Schaaff      
3-191 gebruiker:   Scheerhagen cum soc.      
6-005 eigenaar:   Jan Scheltema      
6-033 eigenaar:   Jan Pieters Scheltema      
8-115 eigenaar:   Pieter Scheltema      
2-018 eigenaar:   Jan Schiere      
3-003 eigenaar:   Jan Schiere      
3-102 eigenaar:   Antie Schiere      
5-169 gebruiker:   Antie Schiere      
7-069 eigenaar:   Jan S. Schiere      
7-119 eigenaar:   b[urgem]r. Schiere      
8-131 eigenaar:   Bouwe Schiere in qlt.      
4-142 eigenaar:   Ype Schoenmaker      
5-128 eigenaar:   wed. Schonebeek      
6-024 eigenaar:   Freerk Schotsman      
1-146 gebruiker:   commys Schrader      
3-096 eigenaar:   Blauwe Schuir      
6-088 gebruiker:   de not. Schuttenius      
1-005 gebruiker:   Douwe J. Seilmaker      
7-036 gebruiker:   dr. Sibeda      
8-031 eigenaar:   de vroedsman Sibersma      
2-025 eigenaar:   Sake Sibesma      
6-105 eigenaar:   Douwe Simonides      
2-170 grondpacht aan: Tieerd Siverda      
4-207 eigenaar:   Tieerd Siverda      
4-266 eigenaar:   Tieerd Siverda      
4-009 eigenaar:   dr. Van Sloten      
8-098 eigenaar:   ds. Van Sloten      
2-160 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterdijk      
4-037 eigenaar:   hopman Sloterdijk erven      
4-145 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
4-146 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
4-147 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
4-148 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
4-149 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
4-150 eigenaar:   dr. Titus Sloterdijk      
4-152 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
4-159 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
4-161 grondpacht aan: b[urgem]r. Sloterdijk      
5-164 eigenaar:   dr. Sloterdijk      
7-089 eigenaar:   de rentemr. Sloterdijk      
3-004 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterijk      
3-005 eigenaar:   b[urgem]r. Sloterijk      
8-165 eigenaar:   de contrarolleur Smedingh      
5-124 gebruiker:   Albert Snabman?      
3-028 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-037 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
3-150 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
3-151 eigenaar:   Hendrick Sopingius      
3-154 eigenaar:   b[urgem]r. Sopingius      
1-144 eigenaar:   Jan Speltje      
4-188 eigenaar:   M. Stansen      
8-153 eigenaar:   Salomon Stapert      
8-155 eigenaar:   Salomon Stapert      
4-206 eigenaar:   Elske Stellingwerff      
1-071 eigenaar:   Taeke Stephanus      
1-157 eigenaar:   Taeke Stephanus      
2-019 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-020 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
2-021 eigenaar:   Simen Jelles Stijl erven      
5-002 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-027 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
5-051 eigenaar:   wed. Jelle Stijl      
7-020 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
7-023 grondpacht aan: Foekjen Stijl      
3-081 eigenaar:   Simen Stinstra      
5-029 eigenaar:   Simon Stinstra      
1-063 eigenaar:   Suikerrafineerd      
2-136 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-137 eigenaar:   Goucke Suringar erven      
2-150 eigenaar:   Gouke Suringar erven      
2-154 eigenaar:   coopman Suringar erven      
2-166 eigenaar:   vroedsman Suringar erven      
2-175 eigenaar:   Gouke Suringar      
3-132 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
3-133 eigenaar:   dr. Eelko Suringar      
5-122 grondpacht aan: G. Suringar      
6-013 eigenaar:   wed. en erven Suringar      
6-018 eigenaar:   dr. H. Suringar      
6-104 eigenaar:   dr. Suringar cum soc.      
6-120 grondpacht aan: dr. Suringar erven      
8-054 eigenaar:   wed. Steven Swerms      
8-078 eigenaar:   wed. Steeven Swerms      
1-033 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-035 eigenaar:   Sierk Tolsma      
1-104 eigenaar:   Jan J. Trompetter      
2-013 eigenaar:   Jan Jansen Trompetter      
3-200 gebruiker:   Willem Trompetter CG 32:00:00    
4-257 eigenaar:   wed. Jan Trompetter      
4-111 eigenaar:   wed. b[urgem]r. Velthuis      
4-058 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-059 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-060 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
4-204 eigenaar:   G. Vermeersch      
6-029 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
7-120 eigenaar:   Gillis Vermeersch      
8-071 eigenaar:   G. Vermeersch      
8-085 eigenaar:   G. Vermeersch      
6-046 eigenaar:   Jan Pieters Vettevogel      
6-051 gebruiker:   dr. Visscher      
5-034 eigenaar:   not. Voorda      
7-096 eigenaar:   Pieter Voordewijns erven      
3-184 eigenaar:   Johannes Vosma      
4-083 eigenaar:   Jan Vosma      
4-139 eigenaar:   Johannes Vosma      
5-057 grondpacht aan: Johannes Vosma      
7-028 eigenaar:   Johannes Vosma      
1-098 eigenaar:   Wigle de Vries      
4-184 eigenaar:   Baukjen De Vries      
5-006 gebruiker:   Helena De Vries CG 42:00:00    
6-026 eigenaar:   juffr. De Vries      
8-068 eigenaar:   wed. captn. De Vries      
8-161 eigenaar:   capit. De Vriese      
7-098 gebruiker:   Pieter De Waerd      
3-089 eigenaar:   Sibren Wagenmaker      
4-182 eigenaar:   de not. Walrich      
4-183 eigenaar:   de not. Walrich      
4-008 gebruiker:   dr. Walrich?      
1-025 eigenaar:   Romke Wassenaar n.u. voor 3/4      
4-180 eigenaar:   b[urgem]r. Wassenaar      
4-261 gebruiker:   B. Wassenaer cum soc.      
3-036 gebruiker:   Gerrit Waterhaler cum soc.      
1-023 eigenaar:   wed. burgemr. Weima erven      
1-158 eigenaar:   wed. Weima      
2-144 eigenaar:   b[urgem]r. Weima      
3-146 eigenaar:   b[urgem]r. Weima      
6-028 gebruiker:   ds. Welsen?      
7-150 eigenaar:   de hr. Westerhuis      
4-121 eigenaar:   Lolke Westra      
4-122 eigenaar:   Lolke Westra      
5-028 eigenaar:   Lolke J Westra      
6-084 eigenaar:   Lolke Westra      
6-085 eigenaar:   Lolke Westra      
2-039 gebruiker:   Pieter Piters Wever      
4-197 eigenaar:   wed. de hr. Widenbrug      
4-198 grondpacht aan: wed. de hr. Widenbrug      
4-199 eigenaar:   wed. de hr. Widenbrug      
5-074 eigenaar:   vrouw Widenbrug      
5-059 eigenaar:   vrouw Widenbrugh      
3-029 eigenaar:   vroedsman Wiersma      
3-030 eigenaar:   vroedsman Wiersma      
8-003 eigenaar:   de vroedsman Wiertsma      
8-057 eigenaar:   T Wijdschippersgi      
5-147 eigenaar:   b[urgem]r. T.H. Wijngaarden      
8-062 eigenaar:   Huibertus Wijngaerden      
4-225 eigenaar:   Jan Simens Wijnkan      
1-148 eigenaar:   Seerp Wildschut      
5-070 gebruiker:   wed. b[urgem]r. Wildschut c.s      
4-005 eigenaar:   b[urgem]r. Winalda      
5-032 eigenaar:   b[urgem]r. Winalda      
5-113 eigenaar:   burgem. Winalda      
5-117 eigenaar:   b[urgem]r. Winalda      
6-002 eigenaar:   burgem. Winsma      
6-055 eigenaar:   burgem. Winsma      
6-114 eigenaar:   burgem. Winsma      
6-115 eigenaar:   burgem. Winsma      
6-116 eigenaar:   burgem. Winsma      
5-033 eigenaar:   dr. Winter      
7-101 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-102 eigenaar:   wed. dr. Winter      
8-145 eigenaar:   wed. dr. Winter      
7-067 eigenaar:   wed. dr. Winters      
4-124 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-125 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-126 eigenaar:   capt. Van Der Wolt      
4-127 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-128 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-129 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-130 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-132 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
4-135 grondpacht aan: capt. Van Der Wolt      
1-048 eigenaar:   Joost Zeeman      
4-168 grondpacht aan: de vroedsman Zeestra      
7-126 eigenaar:   dr. Zuiringar