Harlingen, wapenborden

illustratie wapenborden
In het Hannemahuis en het Gemeentehuis te Harlingen zijn wapenborden aanwezig uit de periode 1766-1910. Van een veertiende bord, dat bij een brand verloren is gegaan, zijn nog zwart-wit foto's. Er zijn vier series te onderscheiden:
seriebord
1. Diakenen van de Hervormde Kerk 
 1. Vervolg van de wapens der diaconen 1771-1791
2. Vervolg van de wapens der diaconen 1793-1825
3. Vervolg van de wapens der diaconen 1826-1835
4. Vervolg van de wapens der diaconen 1835-1850
5. Vervolg van de wapens der diaconen 1851-1871
5a. Vervolg van de wapens der diaconen 1872-1910
2. Voogden en voogdessen van het Stads Weeshuis 
 6. Wapens der voogden en voogdessen van het Stads Weeshuys binnen Harlingen, aangelegt 1771.
7. Namen en wapens der voogden en voogdessen van het Stads Weeshuis. 1799-1831
3. Bevelhebbers der Stad Harlingen 
 8. De namen en wapens van de Heeren bevelhebbers der stad Harlingen, 't jaar 1766
9. Vervolg op het naam- en wapenbord van Heeren officiren gediend hebbende onder het bestuur van Z.D.H. Willem de 5d., Prinse van Orange en Nassau, geeindigd in den jare 1795, door Heeren officiers van de dienstdoende schutterij te Harlingen aangesteld na de gelukkige terugkomst binnen de Nederlanden van Z.K.H. Willem de I, Prinse van Orange en Nassau in den jare 1819. 1814-1860.
10. Vervolg op het naam- en wapenbord van Heeren officieren der d.d. schutterij te Harlingen. 1851-1882.
4. Voogden der algemene armen 
 11. Wapens van de voogden der algemene armen. 1817-1850
12. Wapens van de voogden der algemene armen. 1852-1880
13. Wapens van de voogden der algemene armen. 1880-1890
De vermelde persoonsnummers komen uit de publicatie van Mr. O. Schutte.
Personen komen met hetzelfde nummer meerdere keren voor als ze meerdere jaren 'gediend' hebben,
voogdessen komen, als ze getrouwd waren, met hun eigen naam en de naam van hun echtgenoot voor.
'x' in jaartallen staat voor 'onleesbaar'.
Samengesteld uit de volgende bronnen:
Mr. O. Schutte: "De wapenborden te Harlingen", Leeuwarden, 1984
Aanvulling van D.A. Zeilmaker, Harlingen, 2004

- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.


Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 2015-04-16 03:27:26.A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  serie bord nummer   voornaam familienaam jaar
1 2 75 diaken A de Haas 18xx
3 10 374 bevelvoerder A Foekens
4 12 447 armvoogd A van der Weide 1866
4 12 446 armvoogd A Blijstra 1868
1 5a 485 diaken A van der Schoot 1910
1 5a 477 diaken A Meter 1892
1 2 41 diaken A Tadema 1800
1 5 147 diaken A Sissingh 1866
1 5a 480 diaken A Hainja 1901
1 5 127 diaken A van der Weide 1861
1 5 127 diaken A van der Weide 1854
4 11 411 armvoogd A Blijstra 1842
4 11 416 armvoogd A Boomsma 1846
4 12 422 armvoogd A Boomsma 1852
1 2 76 diaken A de Ruiter 1820
4 12 445 armvoogd A van der Weide 1866
4 12 432 armvoogd A Boomsma 1858
3 10 344 bevelvoerder A Harmens hzn
3 8 287 bevelvoerder A H Olinius
1 1 23 diaken A I Hilwerda 1789
1 1 23 diaken A I Hilwerda 1783
1 2 61 diaken A S Overdijk 1812
1 2 61 diaken A S Overdijk 1808
2 6 186 weesvoogd(es) Aafke Steensma geb. salverda 1763
2 6 186 weesvoogd(es) Aafke Salverda 1763
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha van Rinch geb. bolta 1814
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha Bolta 1811
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha van Rinch geb. bolta 1811
2 7 243 weesvoogd(es) Agatha Bolta 1814
3 8 295 bevelvoerder Age de Haan
2 7 234 weesvoogd(es) Akke Spannenburg geb. vettevogel 1801
2 7 234 weesvoogd(es) Akke Vettevogel 1801
1 1 35 diaken Albartus Binksma 1797
1 1 35 diaken Albartus Binksma 1791
3 8 264 bevelvoerder Albert Noordga
1 1 13 diaken Albert Gonggrijp 1778
1 1 18 diaken Albert W Bakker 1781
2 6 197 weesvoogd(es) Alida Johanna Binkes 1784
2 6 197 weesvoogd(es) Alida Johanna Conradi geb. binkes 1784
2 6 204 weesvoogd(es) Anna Fontein geb. van loon 1791
2 6 204 weesvoogd(es) Anna van Loon 1791
2 6 195 weesvoogd(es) Auckien van der Brugh 1775
2 6 195 weesvoogd(es) Auckien Wiarda geb. van der brugh 1775
3 8 272 bevelvoerder Auke I Faber
2 7 251 weesvoogd(es) Aukje Peaux geb. lantinga 1827
2 7 251 weesvoogd(es) Aukje Lantinga 1827
2 6 205 weesvoogd(es) Aurelia Tetrode geb. gratama 1791
2 6 205 weesvoogd(es) Aurelia Gratama 1791
4 11 385 armvoogd B Agema 1820
3 10 358 bevelvoerder B Hulst
3 10 360 bevelvoerder B de Stoppelaar bleidestein
3 9 302 bevelvoerder B Rodenhuis
4 11 391 armvoogd B Agema 1826
1 3 83 diaken B D Eerdmans 1826
1 3 83 diaken B D Eerdmans 1832
3 10 369 bevelvoerder B S Bos
3 8 269 bevelvoerder Barend van der Meulen
2 7 238 weesvoogd(es) Berbera Veenstra geb. horreus 1807
2 7 238 weesvoogd(es) Berbera Horreus 1807
3 8 255 bevelvoerder Bernardus Jelgersma
2 7 226 weesvoogd(es) Bernardus Leemkoel 1820
2 7 226 weesvoogd(es) Bernardus Leemkoel 1825
3 8 288 bevelvoerder Bouwe Fontein
1 5 144 diaken C van de Velde 1864
2 7 247 weesvoogd(es) C D Smits 1820
3 9 317 bevelvoerder C D Zijlstra
1 5a 476 diaken C G Grotenhuis 1892
3 9 326 bevelvoerder C L Voerman
2 6 189 weesvoogd(es) Catarina van Kralingen 1767
2 6 189 weesvoogd(es) Catarina Sloterdijk geb. van kralingen 1767
2 6 198 weesvoogd(es) Catrijna Sijnia 1785
2 6 198 weesvoogd(es) Catrijna Alema geb. sijnia 1785
2 6 183 weesvoogd(es) Claas Blok 1799
3 8 279 bevelvoerder Cornelis Sijlstra
1 1 8 diaken Cornelis Sijlstra 1775
2 6 172 weesvoogd(es) Cornelis Zijlstra
3 9 312 bevelvoerder Cornelis Hoek bent
1 2 58 diaken Cornelis Lautenbach 1806
3 9 313 bevelvoerder Cornelis Harmens
1 2 48 diaken Cornelis Aerts 1802
1 2 58 diaken Cornelis Lautenbach 181x
2 6 181 weesvoogd(es) Cornelis Mollema 1797
1 2 48 diaken Cornelis Aerts 1798
1 2 42 diaken Cornelis Arj Jonker 1794
3 10 353 bevelvoerder D Fontein
3 10 363 bevelvoerder D Harmens
3 9 300 bevelvoerder D Siersma
4 12 451 armvoogd D Fontein 1873
2 7 211 weesvoogd(es) D Niuewbuur 1802
3 9 341 bevelvoerder D Snijder
3 10 355 bevelvoerder D Fontein hzn
3 10 367 bevelvoerder D Hannema jzn
4 11 404 armvoogd D van der Hout brouwer 1839
3 9 298 bevelvoerder D C Zijlstra
3 9 314 bevelvoerder D F Fontein
1 5a 482 diaken D H Baarda 1909
2 7 219 weesvoogd(es) D I Siersma 1811
1 5 156 diaken D J Boersma 1873
1 5 156 diaken D J Boersma 1877
1 5 156 diaken D J Boersma 1881
1 5 156 diaken D J Boersma 1869
1 4 104 diaken D J Alta 1843
1 4 104 diaken D J Alta 1839
3 9 319 bevelvoerder D J Zeilmaker
3 9 331 bevelvoerder D M Massee
2 6 187 weesvoogd(es) Debora Hartman 1764
2 6 187 weesvoogd(es) Debora Heinsius geb. hartman 1764
2 6 193 weesvoogd(es) Dieuke Westra geb. pessma 1773
2 6 193 weesvoogd(es) Dieuke Pessma 1773
1 2 49 diaken Dirk A Ypey 1798
2 7 233 weesvoogd(es) Dorothea Lemke 1800
2 7 233 weesvoogd(es) Dorothea Zeijlmaker geb. lemke 1800
1 2 71 diaken Douwe van Hettinga 1816
3 8 274 bevelvoerder Douwe W Vettevogel
1 1 15 diaken Douwe W Vettevogel 1779
4 13 459 armvoogd E Posthumus 1881
4 11 389 armvoogd E Prillevitz 1824
4 13 459 armvoogd E Posthumus 1887
4 12 426 armvoogd E Land 1854
4 12 426 armvoogd E Land 1855
4 11 418 armvoogd E Land 1848
4 11 387 armvoogd E Bijlsma 1822
3 8 294 bevelvoerder E F Harkenroth
1 1 11 diaken E F Harkenroth 1777
3 9 336 bevelvoerder E J D van Dompseler
1 3 91 diaken E W Petersen 1831
1 4 105 diaken E W Land 1839
1 4 105 diaken E W Land 1843
1 1 26 diaken Evert P Baarda 1789
1 1 26 diaken Evert P Baarda 1785
1 5 129 diaken F van Oppen 1855
1 5 129 diaken F van Oppen 1859
3 9 327 bevelvoerder F Fontein d pzn
4 12 434 armvoogd F Fijtama tjallingii 1861
4 11 382 armvoogd F Lieuwma 1818
4 11 392 armvoogd F van der Hoef 1827
3 9 306 bevelvoerder F de Jong
4 12 434 armvoogd F Fijtama tjallingii 1860
2 7 228 weesvoogd(es) F de Jong 1826
1 2 72 diaken F de Jong 181x
3 10 365 bevelvoerder F Fontein fzn
3 8 283 bevelvoerder F van der Brugh
4 11 417 armvoogd F Leemkoel 1847
3 9 339 bevelvoerder F Feijtama tjallingii
1 2 78 diaken F Lieuwsma 1823
4 12 430 armvoogd F Fijtama tjallingii 1857
1 2 72 diaken F de Jong 182x
4 11 413 armvoogd F G Rikkers 1843
4 12 431 armvoogd F J Hoekstra 1857
3 9 318 bevelvoerder F W C Ledeboer
3 10 373 bevelvoerder F W C Grotendorst
1 2 52 diaken Frans L Feers 1801
1 2 52 diaken Frans L Feers 1809
1 1 3 diaken Frederik Hoogland 1772
1 1 6 diaken Frederikus Tangerman 1773
1 5a 481 diaken G Munneke 1905
3 9 342 bevelvoerder G Leemkoel
3 9 332 bevelvoerder G Valckenier
4 12 428 armvoogd G Menalda azn 1856
4 11 407 armvoogd G Bijlsma 1842
4 12 433 armvoogd G Leemkoel 1859
3 10 368 bevelvoerder G A Murraij bakker
1 2 79 diaken G J Loncq jr. 182x
3 10 351 bevelvoerder G W Pruis
2 6 171 weesvoogd(es) Gajus Andeae 1787
2 7 232 weesvoogd(es) Geertruida Ruitenga geb. otterloo 1799
2 7 232 weesvoogd(es) Geertruida Otterloo 1799
3 9 310 bevelvoerder Gerbrand Pettenga
3 8 257 bevelvoerder Gerbrand van der Velde
2 6 178 weesvoogd(es) Gerbrandus Pettinga 1795
1 1 9 diaken Gerlof van Steinvoort 1775
2 6 190 weesvoogd(es) Gerlofke van der Meulen geb. wiarda 1770
2 6 190 weesvoogd(es) Gerlofke Wiarda 1770
2 7 248 weesvoogd(es) Geziena S Mulder 1821
2 7 248 weesvoogd(es) Geziena S Popta geb. mulder 1821
2 6 196 weesvoogd(es) Grietje Nauta geb. bosscha 1780
2 6 196 weesvoogd(es) Grietje Bosscha 1780
3 9 320 bevelvoerder Gustav Knorre
4 12 440 armvoogd H van Schouwenburg g hzn
1 4 103 diaken H Zwanenburg 1838
4 12 423 armvoogd H Huisman 1853
4 12 438 armvoogd H van Schouwenburg g hzn 1862
4 11 415 armvoogd H Pottinga 1845
1 3 95 diaken H Binksma 1834
4 12 456 armvoogd H Blink 1880
4 12 453 armvoogd H Merkelbach 1875
4 11 412 armvoogd H van Straten 1842
1 1 34 diaken H Leeuwma 1790
3 9 322 bevelvoerder H Merkelbach
2 7 240 weesvoogd(es) H van der Veen geb. doedes 1809
3 9 330 bevelvoerder H Snijder
4 11 400 armvoogd H van der Meulen 1836
2 7 240 weesvoogd(es) H van der Veen geb. doedes 1814
3 9 328 bevelvoerder H Fontein
1 2 67 diaken H Houtsma 1813
1 4 102 diaken H van Straten 1838
4 11 394 armvoogd H van der Meulen 1830
2 7 240 weesvoogd(es) H Doedes 1814
2 7 240 weesvoogd(es) H Doedes 1809
1 5 133 diaken H Smit gzn 1857
3 10 348 bevelvoerder H B Hoogmolen
4 11 405 armvoogd H F de Boer 1840
4 11 399 armvoogd H F de Boer 1834
1 5 128 diaken H Hs Hofhuis 1855
1 5 128 diaken H Hs Hofhuis 1859
4 12 437 armvoogd H J Hoekstra 1864
4 12 437 armvoogd H J Hoekstra 1862
1 2 43 diaken H Jurjens van der Stok 1795
1 5 153 diaken H Jurjens Makkink 1868
1 2 43 diaken H Jurjens van der Stok 1802
1 5 140 diaken H M Merkelbach 1862
1 5 151 diaken H P Swart 1867
3 10 375 bevelvoerder H R Snijder a azn
1 1 33 diaken H W Blok 1790
1 1 33 diaken H W Blok 1789
3 8 254 bevelvoerder Hans Willem Baron van Plettenberg
3 8 259 bevelvoerder Hanso J van Hasenhoek
2 7 214 weesvoogd(es) Harmanus Peaux 1811
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1770
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1765
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1760
2 6 161 weesvoogd(es) Harmanus Videlius 1755
2 7 214 weesvoogd(es) Harmanus Peaux 1806
1 1 28 diaken Harmanus Radsma 1786
3 8 261 bevelvoerder Harmen van 't Vlie
3 8 296 bevelvoerder Harmen Gonggrijp
3 8 278 bevelvoerder Hein Mollema
2 6 164 weesvoogd(es) Hein Mollema 1773
2 6 177 weesvoogd(es) Hendrik W Blok 1793
3 8 293 bevelvoerder Hermannus Videlius
3 8 275 bevelvoerder Hermanus de Waardt
2 6 170 weesvoogd(es) Hilko Stapert 1786
1 1 7 diaken Hotze de Reus 1774
1 4 116 diaken Hs Ouwendag 1847
1 2 54 diaken Hylke Minnes 1804
1 2 68 diaken I Leenderts 1818
1 2 74 diaken I van Assen 1819
1 2 68 diaken I Leenderts 1814
1 4 118 diaken I H Viersen 1848
1 1 12 diaken I I Clebee 1777
2 7 252 weesvoogd(es) I M Jaarda 1829
2 7 252 weesvoogd(es) I M Fontein geb. jaarda 1829
2 7 252 weesvoogd(es) I M Fontein 1833
2 7 252 weesvoogd(es) I M Jaarda geb. jaarda 1833
4 11 380 armvoogd I P Poelstra 1817
1 2 77 diaken I P Poelstra 182x
1 2 77 diaken I P Poelstra 1821
1 5 148 diaken IJ Bolman 1866
3 10 359 bevelvoerder IJ Kuipers
4 12 448 armvoogd IJ O Faber 1870
4 12 454 armvoogd IJ O Faber 1876
1 5 149 diaken IJ O Faber 1866
2 6 169 weesvoogd(es) IJde Hoornstra 1781
3 8 289 bevelvoerder IJpe Feddema
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Popta geb. steensma 1801
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Steensma 1801
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Steensma 1803
2 7 235 weesvoogd(es) Inkjen Popta geb. steensma 1803
2 6 203 weesvoogd(es) Itske Vrieseman geb. wiarda 1790
2 6 203 weesvoogd(es) Itske Wiarda 1790
1 5a 466 diaken J Zwanenburg 1880
4 11 401 armvoogd J van der Posthuma 1836
3 10 350 bevelvoerder J Zijlstra
3 10 356 bevelvoerder J Snijder
1 5a 468 diaken J Norel 1883
1 5a 464 diaken J Alta dzn 1879
3 10 346 bevelvoerder J Zaal stroband
1 5a 463 diaken J van der Molen 1875
4 11 395 armvoogd J van der Weide 1830
1 5 134 diaken J Eerdmans 1858
4 11 396 armvoogd J Damen 1831
1 5 145 diaken J Horjus 1865
2 7 227 weesvoogd(es) J Pottinga 1824
3 9 334 bevelvoerder J Hannema
2 7 222 weesvoogd(es) J Rodenhuis 1818
2 7 222 weesvoogd(es) J Rodenhuis 1815
1 5 124 diaken J Foekens 1852
1 5 123 diaken J Zaal stroband 1851
1 4 119 diaken J Timmer 1849
4 12 444 armvoogd J Jonkman 1866
4 11 384 armvoogd J van der Brugh 1819
1 5 160 diaken J Steensma 1871
3 9 329 bevelvoerder J Appeldoorn
4 12 429 armvoogd J Zaal stroband 1857
1 1 22 diaken J Jacobi 1783
1 3 86 diaken J Hilwerda jr. 1831
1 3 84 diaken J van der Post 1832
1 5a 478 diaken J van der Werf kzn 1893
1 4 101 diaken J van der Weide 1837
1 1 22 diaken J Jacobi 1789
4 11 403 armvoogd J Bolman 1838
4 12 450 armvoogd J Jonkman 1872
1 5a 483 diaken J Annema 1909
1 3 90 diaken J van der Heide jr. 1830
4 12 441 armvoogd J Zaal stroband 1863
1 3 86 diaken J Hilwerda jr. 1828
4 12 439 armvoogd J Apeldoorn jz 1863
4 12 455 armvoogd J Goslings 1877
1 3 84 diaken J van der Post 1827
1 3 87 diaken J Appeldoorn 1829
1 5a 472 diaken J Dreijer 1887
1 5a 484 diaken J B Bakker 1909
1 5 141 diaken J C van Beemen 1863
1 4 111 diaken J F Posthuma 1844
1 3 88 diaken J F Tuinstra 1829
1 5 142 diaken J F van Oppen 1863
3 10 378 bevelvoerder J F Selhorst
2 7 217 weesvoogd(es) J G de Boer 1809
2 7 217 weesvoogd(es) J G de Boer 1814
4 12 421 armvoogd J H W Ments 1853
3 9 335 bevelvoerder J H W van Loon
3 10 370 bevelvoerder J J Snijder
1 2 62 diaken J L Faber 180x
1 2 62 diaken J L Faber 1810
2 7 230 weesvoogd(es) J L Faber 1829
3 10 364 bevelvoerder J Menno Huizinga
1 5 139 diaken J N Wiarda 1862
1 5a 467 diaken J P Holstein 1882
1 5a 470 diaken J P van der Schoot 1887
2 7 212 weesvoogd(es) J Willem Douwes 1803
4 12 436 armvoogd Jac Posthuma 1861
4 12 436 armvoogd Jac Posthuma 1866
3 10 377 bevelvoerder Jac Fontein
2 6 185 weesvoogd(es) Jacob Wassenaar 1801
1 1 32 diaken Jacob Wassenaar 1788
4 11 406 armvoogd Jacob Okkes Bijlsma 1841
1 5 131 diaken Jacs Posthuma 1856
2 6 174 weesvoogd(es) Jan van der Veen 1790
3 8 266 bevelvoerder Jan Wijngaarden
3 9 309 bevelvoerder Jan Feersma
3 9 315 bevelvoerder Jan Hoekstra
3 8 260 bevelvoerder Jan Schoonebeek
3 8 256 bevelvoerder Jan de Reus
1 1 29 diaken Jan van der Veen 1786
3 8 273 bevelvoerder Jan Westra
4 11 386 armvoogd Jan van der Heide 1821
3 8 262 bevelvoerder Jan Bretton
1 3 82 diaken Jan van der Brug 1826
1 2 59 diaken Jan A Bakker 1811
1 2 59 diaken Jan A Bakker 180x
1 3 85 diaken Jan Jansen Faber 1832
1 3 85 diaken Jan Jansen Faber 1828
2 6 200 weesvoogd(es) Janke Bosscha 1787
2 6 200 weesvoogd(es) Janke Binksma geb. bosscha 1787
1 4 115 diaken Jb J Dijk 1846
1 1 27 diaken Jelle A Agema 1785
1 5 155 diaken Jelle J Dijk 1869
3 8 290 bevelvoerder Jelte Radsma
2 6 199 weesvoogd(es) Jetske Steensma 1786
2 6 199 weesvoogd(es) Jetske Zeilmaker geb. steensma 1786
1 5 138 diaken Jetze Posthuma 1861
3 8 267 bevelvoerder Joannes Dronryp
3 8 280 bevelvoerder Joeke Bierma
1 5a 479 diaken Joh Stellingwerf 1893
2 6 209 weesvoogd(es) Johanna Eemen geb. paardemans 1797
2 7 242 weesvoogd(es) Johanna Verschuir 1810
2 6 209 weesvoogd(es) Johanna Paardemans 1797
2 7 242 weesvoogd(es) Johanna Deketh geb. verschuir 1810
2 6 173 weesvoogd(es) Johannes Albarda 1789
2 6 162 weesvoogd(es) Johannes Spannenburg 1771
2 7 215 weesvoogd(es) Johannes Huis 1812
3 8 270 bevelvoerder Johannes Spannenburg
1 2 50 diaken Johannes Harstra 1790
2 7 215 weesvoogd(es) Johannes Huis 1807
3 8 285 bevelvoerder Johannes W Vettevogel
3 9 311 bevelvoerder Johs Agema
4 12 443 armvoogd K van Oppen 1865
1 3 89 diaken K Wiarda 1830
4 12 449 armvoogd K van Oppen 1871
1 4 106 diaken K J Reidsma 1840
1 5a 462 diaken K J Posthumus 1875
1 4 106 diaken K J Reidsma 1841
1 1 5 diaken Klaas Heins 1773
1 2 40 diaken Klaas L Koster 1803
1 2 40 diaken Klaas L Koster 179x
1 2 47 diaken Klaas Y Wijga 1797
2 6 206 weesvoogd(es) Klaaske Vettevogel geb. van der meulen 1795
2 6 206 weesvoogd(es) Klaaske van der Meulen 1795
2 7 231 weesvoogd(es) L van Dijk roelofzoon 1833
1 4 107 diaken L Houtsma 1840
1 5a 475 diaken L van der Weide 1891
2 7 231 weesvoogd(es) L van Dijk roelofzoon 1831
2 6 184 weesvoogd(es) L C van Gogh 1800
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske Pettinga geb. van der meulen 1826
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske Pettinga geb. van der meulen 1831
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske van der Meulen 1831
2 7 250 weesvoogd(es) Leutske van der Meulen 1826
3 9 338 bevelvoerder Leutske Hannema
2 6 202 weesvoogd(es) Luetske Rintjes wed. j van der meulen 1789
2 6 202 weesvoogd(es) Luetske van der Meulen 1789
3 9 307 bevelvoerder M van der Plaats
2 7 225 weesvoogd(es) M Pettenga 1819
1 2 69 diaken M Pettenga 181x
1 3 94 diaken M Nauta peters 1834
2 7 245 weesvoogd(es) M Zijlstra 1817
2 7 245 weesvoogd(es) M Nieubuur geb. zijlstra 1817
3 9 321 bevelvoerder M Nauta peters
1 4 114 diaken M Lamminga 1846
3 9 305 bevelvoerder M Blok
1 4 99 diaken M Goslings 1836
4 13 460 armvoogd M C Schuil 1882
4 13 460 armvoogd M C Schuil 1888
4 13 458 armvoogd M C Teves 1881
1 3 96 diaken M H Merkelbach 1835
2 6 188 weesvoogd(es) M H Keiser 1767
2 6 188 weesvoogd(es) M H van Plettenberg geb. keiser 1767
1 2 45 diaken M P Houttuin 1795
1 2 45 diaken M P Houttuin 180x
2 6 207 weesvoogd(es) Magdalena Vos 1795
2 6 207 weesvoogd(es) Magdalena Radsma geb. vos 1795
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Arends 1823
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Arends 1830
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Telsemeier geb. arends 1823
2 6 192 weesvoogd(es) Maria Greydanus 1772
2 6 192 weesvoogd(es) Maria Bosscha geb. greydanus 1772
2 7 249 weesvoogd(es) Maria Telsemeier geb. arends 1830
2 6 179 weesvoogd(es) Menno Vink 1796
3 8 286 bevelvoerder Michiel Nauta
1 1 24 diaken Minno Vink 1784
1 1 1 diaken Minno Tuininga 1771
4 11 419 armvoogd N van der Veen 1849
3 10 345 bevelvoerder N Wentholt
3 10 376 bevelvoerder N Simonsz
1 2 56 diaken Nicolaas Schenkius 180x
1 3 92 diaken O Gorter moll 1833
1 5 137 diaken O Beidschat 1860
1 4 108 diaken O Akkerboom 1841
1 1 36 diaken Ocke J van der Stok 1791
1 1 14 diaken Oege Feenstra 1779
4 11 420 armvoogd P Brouwer jzn 1850
4 11 402 armvoogd P de Ruiter 1837
3 10 371 bevelvoerder P van Duinen
4 11 409 armvoogd P van Dorpen 1842
3 10 357 bevelvoerder P Schaafsma
1 5 126 diaken P van der Vliet 1854
1 5 130 diaken P Poelstra 1856
1 5 136 diaken P de Vries binksma 1860
1 5a 474 diaken P Hamstra 1888
1 5 150 diaken P Wijga 1867
3 10 347 bevelvoerder P Rodenhuis azn
1 5 158 diaken P Holstein 1870
1 5a 471 diaken P Tuinhout 1887
4 11 390 armvoogd P Ouendag 1825
4 12 435 armvoogd P Brouwer 1861
4 12 427 armvoogd P Brouwer 1856
2 7 218 weesvoogd(es) P Amelander 1810
3 8 282 bevelvoerder P Heins
4 12 424 armvoogd P Pottenga 1856
3 9 299 bevelvoerder P Rodenhuis
4 13 461 armvoogd P Schaafsma jr 1890
1 2 65 diaken P C Reidsma 1814
1 2 65 diaken P C Reidsma 1810
1 5a 465 diaken P D Ruiter 1880
1 5 146 diaken P L Mirande 1865
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Grijdanus 1799
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Houtsma geb. grijdanus 1799
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Grijdanus 1796
2 7 241 weesvoogd(es) Petronella Koelmans geb. seefsma 1809
2 6 208 weesvoogd(es) Petronella Houtsma geb. grijdanus 1796
2 7 241 weesvoogd(es) Petronella Seefsma 1809
1 4 117 diaken Petrus H Peaux 1847
1 4 117 diaken Petrus H Peaux 1854
1 1 20 diaken Piebo Bakker 1782
3 8 291 bevelvoerder Piebo C Bakker
1 1 4 diaken Pierre Peaux 1772
2 6 167 weesvoogd(es) Pieter Tetrode 1775
1 2 39 diaken Pieter Jeltes 1793
3 8 268 bevelvoerder Pieter Clamstra
3 8 292 bevelvoerder Pieter W Vettevogel
4 11 383 armvoogd R Peizel 1819
3 9 325 bevelvoerder R van Hettinga
1 2 80 diaken R Wiarda 182x
1 5 152 diaken R D de Jong 1867
2 6 201 weesvoogd(es) Rachel Johanna Harkenroth geb. wijs 1788
2 6 201 weesvoogd(es) Rachel Johanna Wijs 1788
1 2 55 diaken Rein Miedema 1811
1 2 55 diaken Rein Miedema 1804
2 7 224 weesvoogd(es) Rein S Miedema 1819
2 6 191 weesvoogd(es) Rinske Donker wed. gratama 1772
2 6 191 weesvoogd(es) Rinske Gratama 1772
1 2 51 diaken Roelof van der Veen 1800
1 2 57 diaken Roelof D Vettevogel 180x
1 1 30 diaken Roelof W Meints 1787
4 11 397 armvoogd S Zwanenburg 1832
3 10 343 bevelvoerder S Trip
1 5a 469 diaken S de Wit 1883
1 4 100 diaken S Tromp gz 1837
2 7 216 weesvoogd(es) S Wiarda 1808
3 9 340 bevelvoerder S Wiarda
3 9 324 bevelvoerder S Pottinga
1 5 154 diaken S Beidschat jr 1868
4 11 414 armvoogd S de Boer 1844
1 5 122 diaken S Wiarda 1851
1 5 132 diaken S Foekens 1857
1 4 113 diaken S Houtsma 1845
4 11 398 armvoogd S Zwaal 1833
1 5a 473 diaken S Reitsma 1887
1 2 81 diaken S van Slooten 1821
3 10 349 bevelvoerder S Posthuma
1 2 53 diaken S van der Weide 1807
1 2 53 diaken S van der Weide 1803
4 12 442 armvoogd S Houtsma 1864
3 10 352 bevelvoerder S Meinesz
3 10 372 bevelvoerder S Hannema lzn
3 9 304 bevelvoerder S Posthuma
4 12 452 armvoogd S Houtsma 1874
3 9 308 bevelvoerder S Hannema
1 5 135 diaken S B Bos 1858
1 5 157 diaken S F Klein 1869
4 11 381 armvoogd S IJ de Groot 1818
1 2 60 diaken S P Wiarda 181x
1 2 63 diaken S P van der Hoef 1809
1 4 110 diaken S R Steensma 1842
1 4 110 diaken S R Steensma 1849
1 4 98 diaken S S van der Veen jz 1836
3 9 316 bevelvoerder S S van der Veen
3 8 271 bevelvoerder Sicco Rienstra
2 6 168 weesvoogd(es) Sicco Rienstra 1778
2 7 246 weesvoogd(es) Siebkje A van Slooten 1819
2 7 246 weesvoogd(es) Siebkje A van Slooten 1824
4 11 388 armvoogd Siemon Boon 1823
3 8 276 bevelvoerder Sierk Hoornstra
2 6 165 weesvoogd(es) Sierk Laquaart 1774
2 7 237 weesvoogd(es) Sietske Zijlstra 1805
2 7 237 weesvoogd(es) Sietske Nap geb. zijlstra 1805
3 8 265 bevelvoerder Sijbout Buma
2 6 163 weesvoogd(es) Sijds Schaaf 1772
1 1 10 diaken Simon Wijma 1776
1 3 93 diaken Simon Miedema 1833
3 8 281 bevelvoerder Simon Wijma
3 8 284 bevelvoerder Simon Miedema
1 1 19 diaken Simon Frieseman 1781
2 6 175 weesvoogd(es) Simon Wijma 1791
2 7 229 weesvoogd(es) Simon Wiarda 1827
3 8 263 bevelvoerder Sipke Nauta
1 1 31 diaken Sipke W Houtsma 1787
1 4 109 diaken Sj Foekens 1841
2 6 166 weesvoogd(es) Sjoerd Schrik 1773
2 7 221 weesvoogd(es) Sjoerd Wijma
1 1 25 diaken Sybrand P Molenaar 1792
1 1 25 diaken Sybrand P Molenaar 1784
1 2 70 diaken T Houtsma 1818
1 2 70 diaken T Houtsma 1822
1 4 112 diaken T Zwanenburg 1845
3 9 297 bevelvoerder T Tjallingii pzn
4 11 393 armvoogd T Smith 1828
1 5 159 diaken T Zoete 1871
3 10 366 bevelvoerder T G van Slooten
1 2 44 diaken T I van der Meulen 1795
1 5 121 diaken T M Wentholt 1851
1 1 17 diaken Taeke S Stephany 1780
2 6 210 weesvoogd(es) Tietske Jelgersma 1797
2 6 210 weesvoogd(es) Tietske van Beetsel geb. jelgersma 1797
2 7 239 weesvoogd(es) Titia Johanna Albarda 1808
2 7 239 weesvoogd(es) Titia Johanna van Nooten geb. albarda 1808
2 7 244 weesvoogd(es) Titje Houtsma geb. heijdkamp 181x
2 7 244 weesvoogd(es) Titje Heijdkamp 181x
3 8 258 bevelvoerder Tjeerd Ratsma
2 6 176 weesvoogd(es) Tjepke Gratama 1792
2 6 182 weesvoogd(es) Tjerk van Bentheim 1798
4 11 408 armvoogd Tk Zwanenburg 1842
2 6 194 weesvoogd(es) Trijntie Winkel 1774
2 6 194 weesvoogd(es) Trijntie Schenk geb. winkel 1774
2 7 236 weesvoogd(es) Trijntje Albada geb. de witt 1802
2 7 236 weesvoogd(es) Trijntje de Witt 1802
1 5 143 diaken W van der Woude 1864
2 7 223 weesvoogd(es) W Houtsma 1817
1 4 120 diaken W Ruitenga 1850
4 11 379 armvoogd W Hilarius 1817
2 7 213 weesvoogd(es) W Harmens 1804
4 11 410 armvoogd W Boumans 1842
3 10 361 bevelvoerder W H Rodenhuis
3 10 362 bevelvoerder W H Houwing
3 9 303 bevelvoerder Willem D Houtsma
3 9 301 bevelvoerder Willem D Ruitinga
1 1 2 diaken Willem D Bakker 1771
3 9 333 bevelvoerder Willem D Roos
3 10 354 bevelvoerder Willem D Brandsma
3 9 337 bevelvoerder Willem D Ruitinga
3 8 277 bevelvoerder Willem D Bakker
3 9 323 bevelvoerder Willem D Hillebrandt
2 7 220 weesvoogd(es) Wm Pieters Nauta 1813
2 6 180 weesvoogd(es) Wytse Vettevogel 1796
1 1 16 diaken Yde Hoornstra 1779
1 4 97 diaken Ype Rodenhuis b wszn 1835
1 1 21 diaken Ype Rodenhuis 1788
1 1 21 diaken Ype Rodenhuis 1782